Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor støtter Norsk Folkehjelp separatisme i Syria, Henriette Westhrin?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/hvorfor-stotter-norsk-folkehjelp-separatisme-i-syria-henriette-westhrin/

Av Eva Thomassen. I en kronikk i Klassekampen 25.11.19 redegjør generalsekretæren i Norsk Folkehjelp (NF), Henriette Westhrin, for sitt syn på sammensetningen av grunnlovskomiteen i Syria. Hun savner kurdernes deltakelse i grunnlovskomiteen. Vel og merke kurderne i Nordøst-Syria; de kurdiske separatistene i PYD og den bevæpnede militsen Syrian Democratic Forces (SDF), som okkuperer nærmere 30%…

8 Likes

Norasonde https://www.norasondegruppen.no/eier norges første vernede bedrift en telebedrift etablert av E-tjenesten. Hvor Norsk folkehjelp som hjelper norges terrorister i Syria er en av eierene.
Har Norsk folkehjelp alltid vært et skalkeskjul for den norske E-tjenesten? https://giabo.wordpress.com/2016/02/19/boken-gro-gate/ .

Svært meget tyder videre på at Norasonde i perioder bidro til produksjon av telefonapparater modifisert for romavlytting via telefon5^. Disse ble stilt til disposisjon for installasjon både i offentlig og privat sektor. Denne (forøvrig ulovlige) avlyttingsteknikken kom i bruk i Norge på 60-tallet(Grogate)

tidligere arbeidsledere fra Norasonde (disse var ikke yrkesvalghemmede) opptrer som overvåkere på vegne av E-staben og i samarbeid med andre fast ansatte i E-staben og overvåkere styrt av Mossad samt folk fra POT, skjønner vi godt regjeringen Harlem Brundtlands anstrengelser for å forhindre oppklaring av vår sak. En full oppklaring av «U-3»-bedriften Norasondes virksomhet ville nemlig ikke bareavdekke endel ulovlige virksomheter styrt av E-staben og derved også kompromittere både statsministerens far, sosialminister og senere forsvarsminister Gudmund Harlem og hennes onkel Ola Evensen, ansatt i E-staben, menogså at en kamuflert arbeidsform for etterretningsvirksomhet (hyppig brukt av allierte tjenester) hadde vært benyttet i større utstrekning enn tidligere antatt her hjemme. Vi er for vårt vedkommende fulle av respekt for genialiteten ved denne operasjonsformen i sin egentlige hensikt, men akkurat like irritert over at den har vært benyttet mot oss som lovlydige norske borgere(Grogate)

Etter den spanske borgerkrigen innledet Karl Evang, på vegne av Spaniahjelpen, et initiativ overfor LO at det skulle etableres en helseorganisasjon som skulle jobbe med helsearbeid i Norge, og kunne tre inn når befolkningen i Norge eller andre land er truet av nød. Sekretariatet i LO vedtok opprettelsen av Norsk Folkehjelp høsten 1939. Stiftelsesmøte var planlagt til februar 1940, men da Finlandskrigen brøt ut i november 1939 ble stiftelsen fremskyndet til 7. desember 1939.

Han var bror til etterretningssjef Vilhelm Evang.
I studietiden kom han inn i kretsen rundt den kommunistiske bevegelsen Mot Dag og dens leder Erling Falk, men i motsetning til broren Karl var Vilhelm Evang ikke en del av den indre krets.ved stortingsvalget 1933, og 1935 kunne Johan Nygaardsvold danne regjering. Samme år ble Mot Dag oppløst, og sammen med de fleste motdagistene vendte Evang tilbake til moderpartiet. Veien lå åpen for karrierer. Sigurd Hoel oppsummerte noen år senere: “Aldri har en så liten gruppe i løpet av så kort tid sikret seg så mange ledende stillinger.” Stillingen som medisinaldirektør ble ledig 1938. Evang søkte, og han fikk den.https://nbl.snl.no/Karl_Evang

Internasjonalt var Norsk Folkehjelp aktiv gjennom Europahjelpen https://snl.no/Europahjelpen.
Europahjelpen, humanitær organisasjon, dannet i Norge mai 1946. Organisasjonen ble aldri formelt opphevet, men avviklet av Det Norske Flyktningeråd i 1953 (1992–2005 Flyktningerådet, fra 2005 Flyktninghjelpen). Flyktninghjelpen, en av Norges største private hjelpeorganisasjoner som jobber internasjonalt.

Utenriksdepartementet fant i 2013 misbruk av norske bistandsmidler i Flyktninghjelpens prosjekter i Afghanistan, Aserbajdsjan, DR Kongo, Liberia og Sri Lanka. Flyktninghjelpen måtte tilbakebetale midler til Staten.[4]

Det kan ikke herske noen som helst tvil om at Norsk folkehjelp i likhet med Norasonde ble opprettet som et skalkeskjul for norsk etteretningstjeneste. Om de i tilleg utfører tjenester som sporadisk kan vurderes som å gjøre noe godt for noen. Så endrer dette ikke Norasonde og Norsk folkehjelps opprinnelige oppgave, som er å fungere som et nasjonalt og internasjonalt skalkeskjul for E-tjenesten. Det er også grunn til å tro at E-tjenesten har stilt Norsk folkehjelp til disposisjon for både CIA og Mossad.

9 Likes

Fin research du har gjort, Diaz.

3 Likes

Interessant lesning Eva Thomessen & Dias,

Det finnes ting som tyder på at de ga samme type bistand som i Syria til flykningleirer på 1980-tallet, på grensen mellom Kamodsja/Thailand, som del av en felles vestlig innsats for å styrte den kambodjanske regjeringen - et uskrevet kapittel i norsk historie.

Egentlig burde man begynne å kalle NF en paramilitær hjelpeorganisasjon

5 Likes

Hvordan skal man forstå begrepet “ett folk” her?

“Folk” går nok på at et folk oppfatter seg selv som et folk, ikke at noen andre gjør det

1 Like

Jeg venter på Eva Thomassens svar!

Hva er hensikten med spørsmålet ditt? Hvilket halvsmart svada er det du tror du har greid å komme opp med her?

2 Likes

Vent og se, kanskje det blir klarere da.

Kan det ha noe med Kurdere å gjøre?

Sattan nå venter jeg i spenning…

Og hvilket folk tilhører du, herr Skrunes? For jeg har fått med meg at marxister er kultursuicidale. Du tilhører kanskje det marxistiske broderfolk som har rett til å reorganisere fjerne samfunn så lenge det finnes marxister der?

–Jeg har lest artikler om syrisk nasjonalisme, og at syrere ved spørsmål om religiøs tilhørighet svarer Jeg er syrer.

Hvorfor noen kurdere i Nordøst-Syria ikke kjenner på denne nasjonalismen kan belyses med denne artikkelen:

Kurdish immigration to Syria began in the 1920’s and occurred in several waves after multiple failed Kurdish uprisings against Turkey. It continued throughout the century. In 2011 the Kurdish population in Syria reached between 1.6 to 2.3 million, but 420,000 of these left Syria for Iraq and Turkey as a result of the current conflict. Some Syrian Kurds have lived in Homs and Damascus for hundreds of years and are heavily assimilated into the Syrian society. However, Kurdish illegal immigrants who mostly reside in north Syria, and who could not prove their residence in Syria before 1945, complain of oppression when they were not granted the rights of Syrian citizens. Syrian law dictates that only a blood born Syrian whose paternal lineage is Syrian has a right to Syrian citizenship. No refugee whether Somali, Iraqi or Palestinian has been granted Syrian citizenship no matter how long their stay. In spite of this, in 2011 the Syrian President granted Syrian citizenship to 150,000 Kurds. This has not stopped the YPG from using illegal Kurdish immigrants who were not granted citizenship as a rationale for annexing Syrian land.

1 Like

Jeg ser fram til at alle nasjoner på frivillig grunnlag smelter sammen til ett folk, hvor alle er verdensborgere som i fellesskap tar vare på vår jord.

Når du sier at du ser frem til at dette skal skje frivillig . Mener du da i fullt alvor at dette er noe du tror vil skje?

Ikke i min levetid, men visjonen må holdes i live og min tro på arten menneske er stor. Vår fornuft vil over tid vinne over alle de motsetninger vi ser preger vår verden i dag.

All den uro og krig vi opplever i dag skyldes at du og eliten deler den samme drømmen om en global verdensorden.
Hvilken styrefoorm ser du for deg?
Hvis du ser denne lille videoen så mener Michio Kaku her at motstandere av denne globale verdensorden er terrorister. Det lover ikke godt for de neste 100 årene.

Jeg ser for meg en styreform som er en fullkommengjøring av demokratiet hvor alle mennesker gjennom å løse motsetninger har lært hvordan man må leve i forhold til hverandre, og hvordan man må møte de utfordringer man blir stilt overfor.

Det er en fin drøm, en drøm jeg deler, men som jeg ikke kan se hvordan vil være mulig å få til.
For det første så har den evolusjonen vi har hatt frem til nylig endret seg. Evolusjonsbiologisk så skulle vi ha fortsatt å utvikle Prefrontal-cortex til å dekke hele hjernen. Desverre så er bla. informasjonsmengden for stor så det skjer ikke. Pluss en del grunner til, men da må jeg skrive en liten avhandling her.
Det andre problemet du må løse er å skaffe til veie store mengder mat med lang holdbarhet uten bakteriedrepende konserveringsmidler.

Jeg håper virkelig at du eller noen andre løser disse utfordringene.

1 Like

Som nær alle andre som har levd brorparten av sitt liv i det forrige århundre, så tar du ikke den eksponentielle utviklinga av teknologi med i likninga di. Vi kan forvente at maskinintelligens og automatisering vil ha totalforandret samfunnet allerede innen et par tiår.

Enn så lenge kan jeg meddele at jeg ikke er muslim, og ikke engang polakk, og at jeg ikke er interessert i kultursuicidal multikultur i Norge. Din vilje er din egen; når du skriver at du ser fram til “frivillig sammensmelting”, så projiserer du din egen venstreradikalisme på andre, og tror i din ignorante arroganse at det du sjøl ønsker er det andre egentlig ønsker.

Det er farlig å tukle med identitetene og nasjonalstatene til folk, slik som internasjonale maktkonsentrasjoner gjør. Enkel spillteori viser hvordan ikke-intervensjon er den beste strategien for å oppnå internasjonal fred. Den som motarbeider ikke-aggresjonsprinsippet tenker ikke lenger klart og prinsippielt.

Så jeg spør deg, herr Skrunes - støtter du norsk boikott av, og intervensjon i, Syria?


Verdt å se et par minutter av denne videoen (fra der jeg har satt starten), hvor Kaku mister besinnelsen:


Skriv heller en artikkel om Norsk Folkehjelp. Seriøst, jeg etterlyser herved en slik artikkel fra deg.

1 Like

Måtte se mer enn bare ett par minutter :slight_smile: Mens pleben hører på skuepillere,politikere, bloggere, idretsutøvere osv. så er det menn som Michio kaku og Stephen Hawking mfl som er elitens super stjerner. Siden det ikke er noen blant pleben som har oppholdt seg på Oxford, harvard, Stanfort , eller Mit så er det ingen av dem som er klar over hvilken rolle menn som disse to jeg nevner her har for hvordan vår fremtid blir.

Let me ask you a question! Ask…answer this question - will you write an article about Norsk Folkehjelp?!

1 Like