Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor skyter ikke Syria mot Tyrkias fly i Afrin?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/hvorfor-skyter-ikke-syria-mot-tyrkias-fly-i-afrin/

Tyrkia bedriver en ulovig intervensjonskrig i den nord-syriske regionen Afrin. Syria har fordømt intervensjonen og med rette kalt den ulovlig. Men ellers har ikke Syria foretatt seg mye. Og heller ikke Russland, som faktisk trakk tilbake sine observatører fra Afrin forut for det tykiske angrepet. Hva er det som skjer? USAs strategi mislykkes igjen og…

1 Like

Syriaeksperten Joshua Landis gjorde en del tid tilbake tilsvarende analyse og konklusjonen ble vel at kurderne ville komme i skvis mellom Syria og Tyrkia på den ene siden og eventuell USA støtte på den andre siden i alle tilfeller. Leser man Landis analyser, kommer ikke dette som noen overraskelse.

Så lenge kurdernes “frihetskamp/opprør/revolusjon” (stryk det som ikke passer) blir betraktet som “terrorhandlinger”, ser det ikke lyst ut for kurdernes drøm om egen stat.

Om en ikke alltid er enig i Landis sine analyser og konklusjoner, er det vel verdt å titte innom på bloggen hans: