Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor skal vi følge korona-tiltakene, Erna? Selv tror du jo ikke at korona er farlig

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/hvorfor-skal-vi-folge-korona-tiltakene-erna-selv-tror-du-jo-ikke-at-korona-er-farlig/

Av Bjørn Nistad. Norske borgere må i dag tåle de mest omfattende inngrep i sine liv siden annen verdenskrig. Folk tvinges til å bruke munnbind på offentlige transportmidler. Det er innført begrensninger på hvor mange personer folk får møte i sine egne hjem. Offentlige massemøter er forbudt, i det minste dersom diverse smittevernstiltak ikke kan…

5 Likes

Sakte men sikkert blir tiltakene stadig strengere. Vi modnes i lang til forkant. Munnbind på kjøpesentre? Det er no brainer. Det er veldig få døde og innlagte. Det samme i Sverige. Det er ingen ny bølge. Behanlingen av syke er blitt bedre siden i vinter. Det et eneste som er forandret er at de har mangedoblet testingen. Det er den nye bølgen. Da er det logisk at antall smittede også øker. Vi går stadig tristere dager i møte.

4 Likes

Eskalerar smittespredningen så stenger de ned men ser man på statistikken fra i begynnelsen av året så er det en stor overdødlighet. Summert, ødelegger politikker økonomien med hinsidige konsekvenser for alle, kjeft. Kverker de eldre og sykelige, kjeft. Ole dole doff…

Screenshot_20201027_083503_com.huawei.browser

Det er ingen grunn til å tro at ikke både Solberg og samtlige andre i regjeringen er klar over at BLM-demonstrasjonen foran stortinget innebar fare for økt smittespredning og i verste fall også noen dødsfall som direkte følge av den. Men de forholder seg der som til alt annet som har med “antirasisme”, “flerkultur” og befolkningsutskifting ved masseinnvandring å gjøre. De er fullt klar over at konsekvensen i siste intans er en fullstendig utradering av den norske nasjonen, av nordmenn som folkegruppe, av hele velferdssystemet og kulturen her. Og selvsagt er de også klar over at det underveis i dette overordnede prosjektet vil være tusener av nordmenn som blir drept, voldtatt, lemlestet, får sine liv ødelagt av narkotika både som avhengige og pårørende, og av smittsomme sykdommer som bare vil blir vanligere i fremtiden også her hos oss fordi alle grenser brytes ned med maksimal “fri flyt” av både varer og mennesker osv osv. Men de mener det er “verdt det” - i prinsippet på samme måte som feks USAs utenriksminister under Clinton, Madeleine Albright, mente at det “var verdt det” å drepe mer enn en halv million irakiske barn med “sanksjoner” for å spre den samme overordnede ideologien. Og BLM-demonstrasjonen og annet lignende, det inngår i det prosjektet. Så evnt smitte og grusomme dødsfall regnes som “verdt det” hvis det skyldes “politisk korrekte” handlinger og grupper, for de fleste av stortingsrepresentantene. Ergo ingen grunn til å¨se det som noe tegn på at Solberg, eller andre som støttet eller stilltiende lot det passere, “ikke tror at korona er farlig”.

119004446_763712814187716_1891581556557612544_o

“Det siste politiske utspillet fra Solberg er dette; «Vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet», hvoretter hennes modige tanker går til de etterlatte. Underlig, for før snakket hun om ytringsfrihet. Nå er det tankefriheten som skal vernes. Betyr dette at hun har gitt opp ytringsfriheten og at det fra nå av bare skal være lov til å tenke fritt, men etter de siste innstrammingene likevel ikke?”


“- Om folk får problemer med Shariabegrepet, hvor man ser for seg avkuttede armer og lignende, er det ikke det vi snakker om. Da får vi heller kalle det Muslimsk familierådgivningsråd, eller noe nordmenn føler seg mer trygge på, sier Solberg”.

1 Like

begynner ikke dette å ligne på hva som skjedde for 80 år siden? vår og sommer med forhandlinger etc. så bare kline til med tiltak slik det passet målet.

Men det har ikke blitt påbudt av regjeringen.

Det er vel helst Oslo-byrådet som finner på sånt.
Munnbindtvang på serveringssteder, men bare påbudt på kjøpesenter og i butikken om det er trengsel.
Pussig mangel på konsistens.

Bergen har også strammet inn reglene.

Er det fordi dette er store byer, eller er de rødgrønne mer Korona-totalitære enn de blåblå?

1 Like

Jeg tror det er mer riktig å si at de forholder seg til BLM-demonstrasjonen som kommentariatet på Steigan. De vet at de kulørte ikke klarer å følge de krav som blir stilt til hvite mennesker, og de vet at det er rasistisk å påpeke dette, samtidig som at de vet at de ikke er forskjell på folk bortsett fra hudfarge. De vet også at årsaken til at de kulørte ikke klarer de samme krav som nordmenn, er fordi de blir undertrykket og utbyttet, og at man blir rasistisk ved å bli smittet av rasismeviruset.

At alt dette er dobbeltekning Orwell ville blitt imponert over, vet nok også mange, men det behøver de ikke tenke ofte over, da media hjelper til slik at de ikke møter informasjon som utfordrer hjenevasken.
violently_gathering cnn

Dette tror jeg er riktig, men de vet også at de vil bli utestengt fra det gode selskap om de innrømmer det, så de fortsetter å ignorere langtidskonsekvensene for samfunnet fordi de personlige korttidskonsekvense er så store ved å si noe “rasistisk”
progressives

1 Like

Solberg og gjengen mener ytringsfrihet er viktig, så viktig at den må beskyttes mot Islamofobi og fremmedhat.

dalrymple

1 Like

Den største tilpasningen (senkte krav) har blitt gjort i forbindelse med “likestillingssamfunnet”. Så det er vel mer naturlig å bytte ut hvit med mann og kulørt med kvinne. Eller blir det litt vel mye “double think”?

1 Like

Nei, fordi alle vet at mangfold gir styke.

reality hollywood

1 Like

Hva gjør du på en kommunistisk blogg som sterkt høyrevridd?

Så om man ikke mener at “rase er en sosial konstruksjon fra kapitalistene for splitte arbeiderklassen langs forskjeller i hudfarge”, så er man høyrevridd?

En god forklaring er at jeg er snekker av yrke, og at det er et forræderi mot arbeidsfolk om akademikerne får gjøre sosialismen til et sosialt spill hvor abstrakte rettferdighetsdogmer uten tilknytning til den virkeligheten vanlige folk opplever, er bestemmende.

2 Likes

Har ikke du noe universitetsutdanning selv, da forresten? Eller husker jeg helt feil?

Politikerne i toppsjiktet er nesten utelukkende slike som aktivt har søkt et råttent eller råtnende selskap helt fra tenårene da de meldte seg inn i ungdomspartiene. Bare ett, men paradigmatisk, eksempel:

Når Solberg meldte seg inn i Unge Høyre så var det på den tiden da Erling Norvik var blitt partileder og gjorde det tydelig nok at Høyre var et “liberalt” parti der konservatismen var helt på vei ut. Norvik markerte seg også offentlig med sitt “liberale” forhold til alkohol. Også det var, det er jeg rimelig sikker på, en del av den “pakken” som appellerte til Solberg - dvs akkurat den ukulturen som først ifm “metoo” i det hele tatt ble kritisert på noen som helst måte. Det kom jo ganske tydelig frem hvordan det har vært i Bergen Høyre der Solberg begynte sin kravling. “Liberaliteten” er forsåvidt noe som tok av i Høyre allerede rett etter den andre verdenskrigen da man ønsket å markere avstand til de nasjonalistiske strømningene som tross alt også fantes der før krigen - Hitler ble jo feks hyllet i Unge Høyres medlemsblad.Så etter krigen ble hele partiprogrammet omskrevet av Sjur Lindebrække, som egentlig var tilhenger av det “liberale” Venstre, men ble presset / nødet til å bli stortingsrepresentant for Høyre. Lindebrække var innflytter til Bergen. Men det var først med Norvik at det tok overhånd for partiet på landsplan og ble tydelig for “Gud og hvermann” at Høyre først og fremst var “liberalt”. Og da ble også en som Solberg tiltrukket. I Bergen Unge Høyre var det flere som lurte på hvorfor en som henne hadde blitt medlem - hun var jo først og fremst opptatt av “likestilling” og “uhjelp”. Men hun sanset rett og slett bedre hva Høyre var blitt, som en rotte værer en veltet søppeldunk bak et hjørne. Derfor blir det også feil å tro at denslags personer frykter for å bli “utestengt fra det gode selskap”. De har søkt det selskapet nettopp fordi de kunne sanse den stanken som passet deres egen forstyrrede, som regel sykelig narcissistiske personlighet. Og slik er det også med samtlige politikere i toppsjiktet av den generasjonen. I den grad Ap var et parti for arbeidere så begynte jo også det å gå i oppløsning fra den samme tiden på 1970-tallet.


Erna kaster seg inn i afrikanske rytmer i Sør-Afrika
1 Like

Ganske mye, men da jeg ikke kan miste jobben fordi jeg påpeker at ortodoksien strider mot virkeligheten, så er det ikke så relevant for annet enn at jeg har matematisk/statistisk kunnskap til å si at flertallet tar feil.
debunked

Jeg er egentlig ganske liberal selv, og mine problemer med de liberale er når de gjør liberalismen til en intolerant "frihets"religion. Så lenge de liberale forholder seg til virkeligheten, og ikke ønsketenkning som at privatiserig er alltid et gode, at former for sosial kontroll er et absolutt onde, eller at mennesker er født like bortsett fra forskjeller i hudfarge. Videre har jeg problemer med dagens liberale dogmer om at integrering er bra, private selskaper kan gjøre som de vil, porno er helt greit og til slutt, at de liberale skal være intolerante mot de “intolerante”, og tvinge de yil å leve under deres liberale dogmer.

liberal logic

1 Like

Jeg er skeptisk til selve ordet “liberal”, som jeg også er skeptisk til “demokrati” og andre slike ladede fremmedord generelt. Jeg er ikke motstander av språklig innflytelse fra andre land. Men det er noe med visse ord som har fått innpass med en positiv signalverdi og hvor de norske har en mer direkte mening som ikke like lett kan misbrukes. Så også derfor plasserer jeg “liberal” i anførselstegn. Det betyr jo, direkte oversatt, bare “fri”, rett og slett. Men “liberal” antyder noe annet. Orker ikke utbrodere så mye her nå. Men tenk over hvem som har tatt, og tar, det i sin munn. Historisk har jeg ihvertfall inntrykk av det som et “plussord” selverklært som om man i prinsippet like gjerne kunne sagt “jeg er god, du er ond”. Uansett hvor “liberal” jeg måtte bli tatt for å være når det gjelder det ene eller andre så tenker jeg at historien her tyder på at “når man gir fanden lillefingeren så tar han hele hånden”. De “moderat liberale” var og er på et vis avhengig av at det fantes andre som var mer tydelige i sin konservatisme og vilje til å sette grenser. Og det likegyldig hvilken politisk “side” det måtte gjelde.

1 Like

Dette er jeg enig i, da folkestyre betyr at folket på et eller annet vis styrer, noe som fort blir en slags nytale når EU skal fremstilles som et demokrati, mens Ungarn behøver mere demokrati.

Det sagt så var J.S Kill en klassisk liberalist.

At folk ønsket frihet til å forbedre egne levekår uten at øvrigheta satte begrensninger på 17-1800 tallet har jeg all forståelse for, men at liberalisme i klassisk forstand skal kunne løse dagens problemer mye skap av samme ideologi, tror jeg ikke er mulig.

2 Likes