Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor skal Norge fullelektrifiseres når verden rundt oss står på stedet hvil?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/hvorfor-skal-norge-fullelektrifiseres-nar-verden-rundt-oss-star-pa-stedet-hvil/

Av Odd Handegård. Alle som har fulgt utviklingen i norsk klima- og energipolitikk, har sett at relativt nye og ganske dramatiske synspunkter begynner å komme på trykk, særlig etter at den «nasjonale rammen» for vindkraft ble droppet. Myndigheter og industri har innsett at man må «skape en aksept for vindkraft». Det må mer offensive tiltak…

4 Likes

Kanskje snart på tide å komme seg ut av klimapsykosen de fleste vagger rundt i. “Folk flest” ser ut som hjernedøde zombier der de sjokker rundt med nesa i en duppeditt 24/7, men de evner ikke tilegne seg selv den enkleste kunnskap. De lar seg taue midtfjords i en våt papphyssing av en forskrudd jentunge i tjeneste for agenda21. Absurdteater er bare fornavnet. Hvor ble det av voksne folk? Ugh.

5 Likes

Kan det være for å ha noe å bruke olja på? Klimamål er jo det samme som forhindret etterspørsel.

Man kan lure på hvor strømmen fra de norske vindmøllene vil bli brukt.

Her er hva jeg i hovedsak tror at denne strøm vil bli brukt til:

  • Økt strømforbruk i norsk industri som feks norsk aluminiums produksjon (vindkraft brukt sammen med norsk vannkraft som balansekraft).
  • Økt strømforbruk i datasentre i Norge og i utlandet (som del av det digitale skifte, spesielt streaming som bruker mye strøm).
  • Økt strømeksport til EU for levere mer strøm til bla Tyskland og Belgia når landene stenger ned sine atomkraftverk (og spesielt nå etter at det tyske EnergieWende har havarert).
  • Elektrifisering av norsk sokkel (slik at mer gass vil bli eksportert til EU istedenfor å brennes i gassturbiner på de norske plattformene).
  • Det er tvilsomt om eksport av norsk strøm vil føre til nedleggelse av feks kullkraftverk i Europa i og med at denne type strømproduksjon styres utifra systemet for tildeling av CO2-kvoter i EU.

Ingen ting av dette har strengt tatt noe med det grønne skifte å gjøre (altså å redusere CO2 utslippene i Europa) selv om økt aluminumsproduksjon i neste omgang kan være viktig for det grønne skifte. Isteden kan nye utlandskabler, vindmøller og oppgradert strømnett heller føre til at det på sikt vil bli for dyrt å drive med slikt som aluminiumsproduksjon i Norge, og da flyttes denne type virksomhet til land hvor det benyttes gasskraft og kullkraft og hvor CO2 utslippene fra type produksjon vil øke kraftig.

Det ser ut som vi blir kraftig lurt, vi blir lurt trill rundt både dobbelt og trippelt kan det se ut som.

3 Likes

Det er mulig at det endelig går opp for folk her hvilket bondefangeri ACER er når de må betale høye kontinentale priser for brun langreist kraft. Nå har kraftanalytikere allerede sagt at prishopp på strøm her skyldes at kull og atomkraftverk legges ned i bla Tyskland, enda norsk vannkraft dekker industri og husholdningenes behov. Da bør det bli opplagt at vi må si opp EØS avtalen snarest.

3 Likes

Jeg har 2 spørsmål. Det ene er at jeg hadde satt pris på å bli fortalt igjen og igjen om den bittelille mengde av en sporingsgass, dere vet den som er tyngre enn luft og kan forandre klimaet?. Det er like festlig hver gang. :stuck_out_tongue_winking_eye:

Det andre spørsmålet er om noen synes det er en genial ide å bygge 5000 vindturbiner, og heise opp minimum 5 millioner liter hudralikkolje og minimum 7 millioner 5 hundre tusen liter gearolje, over 100 meter opp i lufta i urørt natur.?
Jeg kunne også spurt om noen synes det er en genial ide å utvinne råvarer for å bygge disse vindturbinene, frakte dem og fundamentere dem ved hjelp av maskiner som går på fossil drivstoff, men det gjør jeg ikke. Jeg spør heller ikke om mikroplast eller av ising med kemikalier, ved hjelp av helikoptre eller droner.
Og aller minst spør jeg om det kanskje er Sola som driver klimaet her på planeten vår.

4 Likes

Du må henge på kommende digital valuta. Den krafta er enda ikke kommet på papiret.

2 Likes

Dette er det veldig stilt om - så stilt at jeg nesten ikke fant det.

2 Likes

Megawattimene for ikke å si gigawattimene vil renne fort ettersom Norge elektrifiseres. Vi er allerede i ferd med å ta igjen og snart gå forbi svenskene når det gjelder samlet strømforbruk, enda de er dobbelt så mange som oss. Der borte er det ikke plass til mer kraftintensiv industri og datasentre, i alle fall ikke i den sørlige halvdelen.

Jeg synes jeg hører ramaskrikene allerede når folk sitter i sine fullelektrifiserte leiligheter og en elbil eller to i kjelleren og må betale 2-3 kr./kwh. Det kommer til å skje i perioder hvis utviklingen fortsetter.

Vi risikerer å komme til et punkt her også hvor det blir for lite kraft i tørre og tørrere år, og da vil prisene skyte til værs når vi blir nødt til å importere. Det samtidig som elektrifiseringen gjør oss mindre fleksible.
Alt skal elektrifiseres og politikerne sier ja akkurat som om det finnes ubegrenset av strøm å ta av til en levelig pris. Ikke engang den lille gasskrafta vi har i fastlands-Norge får være i fred, nå legges snart det meste av kapasiteten på Mongstad ned, og på Melkøya snakkes det om at det må elektrifiseres for å bli kvitt gasskrafta der. Snakk om å satse alt på ett kort. Får håpe det ikke er et dårlig et…

2 Likes

I stedet for å fortsette å mase om elektrifisering må man begynne å snakke om de nødvendige endringer som må skje, uansett hvor man står politisk. Norge har en kjempefordel av full-elektrifisering ettersom vi allerede er så godt som full-elektrifisert med vannkraft. En teknologi vi kan oppgradere og hente mye mer ut av enn vi i øyeblikket gjør.

Når det gjelder vindkraft er det også snakk om en teknologi oppgradering. Det finnes idag vindkraft teknologi uten de ulemper relatert til fauna ødeleggelse, støy og anleggs-forurensning. Det som må til er å endre motiv, aktører og teknologi. Motiv må være å utnytte vindkraft nært til der den brukes til småskala produksjon, og ikke i industriell skal slik de forhatte vindparker med monster turbiner.

Aktørene må være brukerne av kraft. Det enkelte lokalsamfunn, og tilhørende boenheter. Da får man stadig flere som er egne produsenter av energi, og endatil kan bli leverandører til den nettverks infrastruktur vi allerede har. Det blir en langt mer bærekraftig og mindre sårbar energi forsyning.

Flere alternative energi kilder må kombineres. Vind, sol, geotermisk m.m… Vi må bare komme bort fra at det er industri og storkapital på kontinentet som skal bestemme hvilke løsninger som skal velges.

Det finnes nå en drøss med alternative design/løsninger for å hente energi fra vind, som er langt mer effektive og fungerer med både mindre og mer vind en dagens monstermaster gjør.

https://www.google.com/search?q=vertical+wind+turbines&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjL5bPq9P3lAhVo-SoKHXRGCUwQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=871

Det så spennende ut. Jeg driver å spekulerer på om ikke den vinden som holder gårdstunet fritt for mygg og knott, ikke også kan brukes til å høste strøm. Jeg har bare ikke hatt lyst på et digert rotorblad.

Forresten - er det nå sikkert at dette er lurt?