Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor regioner og hva skal skje videre?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/hvorfor-regioner-og-hva-skal-skje-videre/

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon. Fra 1. januar 2020 har vi fått en del regioner i stedet for fylkeskommuner, samtidig som en del kommuner blir slått sammen til større enheter. Hvem har bestemt denne utviklingen, – folkevalgte etter ønske fra folk flest, næringslivet med NHO i spissen, den norske regjeringen eller…

4 Likes

De partiene som er synlige i MSM for den mette, trette og politisk uinteresserte norske tv-titter, vil neppe kjempe for folke- og lokalstyre, de er også en del av av det eneste og store partiet, “kartellpartiet” som utgjør Stortinget, og representerer global storkapital og ikke folk og land.

Slik som NRK og TV2 presenterer politiske partier og valg-barometere, blir de få partiene som virkelig står for en sterk nasjonalstat og nasjonal identitet, og er imot EØS/EU TTIP etc, som feks Kystpartiet, holdt utenfor debatten generelt og spesielt i valgtider, storkapitalens agenter i NRK og TV2 vil ikke at folk skal vite om dem og hva slags politikk de står for.

4 Likes

Slutter meg helt til Olav Boyes tenkning her,utmerket. Det jeg tror kan gi oss gamle Nei til EU-aktivister en stor overraskelse er at det vi kan kalle den norske “venstresida” er under raske forvandlinger.
Naturligvis ikke bare den norske,men her finnes en europeisk trend som går ut på at uavhengig europeisk Imperialisme er mye finere og edlere enn den gamle amerikanske Imperialismen. Derfor går tyske Grüne og Linke gnistrende inn for at EU skal stå for en europeisk militærpolitikk under tysk ledelse som er UAVHENGIG.
I Klassekampen er det slik at sosialistiske tanketradisjoner om kapitalismens vesen og dens imperialistiske prosjekter i tiltagende grad legges vekk til fordel for KLIMAKAMP.
Og det er jo EUs store prosjekt nå: 1 milliard Euro til New Green Deal. Dette får den post-marxistiske generasjonen til å bli blanke i øynene og bli begeistret for EU. At EU allerede har startet opp koloniseringskriger i Mali/Sahel-Libya interesserer dem ikke i det hele tatt. Imperialisme og militarisme er ord som knapt brukes lengre skjønt i øyeblikket koker verden av dette.
Da utenriksredaktør Mari Efring 30 desember 2019 skulle oppsummere året,er den ledende tankegangen kun klima-katastrofe. At kapitalistisk rovdrift av kloden kan være en sentral årsak til klimakatastrofen,tones ned. En skal helt ikke kritisere kapitalismen heller,den skal ifølge Rødt-teoretikere fornyes via det grønne New deal.
Jeg tror,Olav Boye,at vi må belage oss på mange overraskelser fra “venstresida” ved neste Stortingsvalg.

4 Likes

Det ser ikke som at tyskerne har lært, selv etter to verdenskriger, at når de skal lede Europa, så går alle andre sammen og forhindrer tyske hegemoni.