Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor "krig mot maskuliniteten"?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/hvorfor-krig-mot-maskuliniteten/

Nylig kom American Psychological Association med retningslinjer for psykologer og andre som arbeider med gutter og menn. I retningslinjene går det klart fram at maskulinitet er noe negativt og skadelig. Retningslinjene hevder at «tradisjonell maskulinitet er skadelig» og at det er ønskelig å undertrykke den hos gutter og menn. I en kommentar til retningslinjene kaller…

2 Likes

Denne problemstillinga set tanken om “female empowerment” i eit underleg lys. Ideen bak denne typen overmakt er at jentene og kvinnene skulle ta over domenet til karfolka, og vera like gode som dei på “det maskuline feltet”: Krig, kamp, jakt, nådelaus business, strategi og herføring. Det var altså eit poeng å - i kvinnesaks teneste - å “bryte ned stereotypien” om den svake kvinna som mannen laut berge (“damsel in distress”), for deretter å lansere jenta som bergar “guten i naud” (eit motiv ein elles finn i ein del eventyr). Til dette formålet dukka det opp ei ny type kvinnelege førebilete,særleg i nittiåra: Krigardronninga og diplomaten Delenn frå serien Babyloln 5, Xena the warrior princess, Buffy the vampire Slayer, dei tre Halliwell-søstrene frå Charmed, og med tida ei skrei med hardkokte kvinnelege etterforskarar og politifolk (til dømes Lisbeth Salander). Så er spørsmålet: Er “kvinneleg maskulinitet” like skadeleg, eller er dette ein dygd det er lov å dyrke fram? I det verkelege livet er eit døme på denne typen kvinne vårt alles hatobjekt Hillary Clinton…

1 Like

Du är inne på något oerhört viktigt, och kontroversiellt ja, “konspirationsteoretiskt”. Detta är, liksom klimatfrågan, en dirigerad kampanj av psyopstyp. #meetoo är i sig ett värdefullt vapen mot oppositionella män, som t.ex. Assange visar (man försökte dra igång det under ett annat namn när han först arresterades i Sverige, tror det var #talkaboutit, men det slog inte an då). Tillsammans med filmerna och TV-serierna där män numer alltid är svaga, dumma, och onda, och andra metoder, utgör detta en psykologisk krigföring mot män.

Du analyserar orsakena korrekt, det är för att motverka att oppositioner samlas kring ledare. En kompetent ledare kan göra en opposition ytterst effektiv, som t.ex. Lenin visar. Naturen har utvecklats så att män oftare - visserligen inte uteslutande - har intresse och talang för ledarskap. Kanske samlas också folk, både män och kvinnor, instinktivt lättare kring manliga ledare. Men vi lär oss nu att manligt ledarskap är förtryck, och vi kan därför inte längre opponera oss effektivt mot det egentliga ledarskapet, som är osynligt.

Superkvinnorna å andra sidan, vilka nu som Eilev observerar lanseras stenhårt i alla filmer och TV-serier, tror jag är ofarliga därför att de helt enkelt saknar förankring i någon som helst verklighet. Vi kan drömma om en Buffy som dräper vampyrer, men i verkligheten finns inga vampyrer, och män är starkare än kvinnor.

Nej, det är oppositionella ledare som måste förhindras och sorteras bort. I väst har vi inte längre politiska ledare med egen auktoritet utan mediokra och i stor utsträckning korrupta middle management-typer, som följer order, eller “signaler” som det ofta kallas, från ovan. De som opponerar sig mot “signalerna” är inte lämpade för dessa mellanledarställningar, t.ex. statsminister. De som har en egen inre styrka och kan tänkas motsätta sig “signaler” och order från de inofficiella kanalerna, för att exempelvis driva nationellt självständiga linjer, skall sorteras bort på ett så tidigt stadium som möjligt (så att man inte behöver skjuta dem). Dessa är för det mesta starka män och alltså per definition onda. (Oppositionella, starka kvinnor förekommer förstås också, men de utgör nog inte hot på samma sätt, de är mycket lättare att osynliggöra och förlöjliga.)

1 Like

Ja og amen til det. Men då er vi inne på eit anna emne: “Leiarskap”. Som vi veit er “leiarskap” utvikla til eit fagfelt, som er heilt i lomma på ein kapitalistisk foretaksmodell. Ein kan berre vera “leiar” dersom ein har gått gjennom denne typen doktrinering, og ein “god leiar” gjer i røynda som fanden vil, og ingenting anna. I ein forstand vert du som leiar oppseda til å “ta upopulære avgjerder” eller vera nådelaus om det trengst, men samstundes er du fullstendig knytt opp til det systemet som har skapt deg. Ein god leiar gjer ikkje opprør. og stansar alle som gjer opprør mot han (eller ho) sjølv. Innebakt i leiarskapsfilosofien er det ein god del systemtruskap.

3 Likes

“Folket mitt blir undertrykt av små barn,
og kvinner hersker over det.
Mitt folk, lederne dine villeder deg,
og fører deg på villspor.”
Jesaia 3.12

1 Like

Når American Psychological Association nevnes, får jeg alltid et behov for å høre på Bruce Levine.

2 Likes

Om ein skal halde fram med gode sitat:
“Do the boys carry it away?”
“Aye that the do, my lord. Hercules and his load too”
“It is not very strange. For my uncle is King of Denmark, and those that would make mouths at him while my father lived give twenty, forty, fifty, a hundred ducats apiece for his picture in little. 'Sblood, there is something in this more than natural, if philosophy could find it out.” Hamlet, akt 2 scene 2. Underforstått: Når dei umodne rår, går det gale.

1 Like

Det å rette aggresjon mot menn har vært et middel for å drive dem i krig, i uminnelige tider, og det er en skummel utvikling vi er vitne til. Når menneskeverdet vårt blir tilstrekkelig redusert, blir selv massedrap av menn akseptabelt og historien er full av eksempler på det. I mellomkrigstidens Tyskland, under en periode preget av omfattende arbeidsledighet, ble menn gjerne beskrevet som drikkfeldige, late og inkompetente tyranner, og Hitlers propagandaapparat var ikke noe unntak. Med jernhard hånd drev han arbeidsledige til gratisarbeid, skoler, sykehus, infrastuktur, fabrikker osv. ble reist til nærmest unison begeistring fra tyske kvinner, som i sin tur ble hyllet som nasjonens stolthet. Hermann Göring sa det selv; at veien til nasjonens hjerte går gjennom kvinnene, og at menn da ikke har noe annet valg enn å følge etter (eller noe i den dur). Kun de mest servile tinnsoldater ble gitt verdi og det er akkurat hva vi ser, i dagens samfunn.
Det handler om å utnytte en side ved menneskenaturen, som blir helt opplagt om man ser saken i et evolusjonært perspektiv, nemlig at kvinner alltid har vært tjent med å unngå konflikt og å stå ved den sterkestes side. Derfor er kvinner mindre aktive i politikken, mindre ambisiøse i forhold til karriere, mer konforme, mer autoritetstro, mer pyntesyke, mindre sjenerøse, mer selvrettferdige osv. osv. enn hva menn generelt er.

1 Like

Dette er motsetningsfylt.

Ønsker man å endre samfunnet med makt, drive revolusjon eller forsvare en progressive regjering fra kontrarevolusjonære krefter, så er maskuline egenskaper som aggresjon, vold, kamp, og å erobre og forsvare revir kanskje ønskelig og nødvendig. Da er det kanskje også ønskelig at kvinner også blir mere maskuline for å kjempe for sine rettigheter og kjempe ved siden av menn for å skape og forsvare ett progressivt samfunn.

Ønsker man derimot å oppfostre barn til et harmonisk samfunn så er det mere ønskelig å framheve feminine egenskaper som empati, samarbeid, deling, felleseie og diskusjon framfor konfrontasjon, for å nevne noen.

Etter likestilling for kvinner tok til i europeiske samfunn har menn blitt, eller har turt å vise seg, mere feminine - eller følt seg tvunget til det, kanksje. Tilsvarende har kvinner blitt mere selvhevdende, dominante, aggressive og voldelige. Kvinner deltar i styrer, i kampenheter i militæret, de går på jakt, og de er mere representert i voldelig kriminalitet.

Som sagt, for de som ønsker samfunnsomveltning og ser at det kan komme til kamp er det kanskje ønskelig at menn opprettholder sine maskuline voldstendenser og at kvinner utvikler sine.

Andre ser fram til et mindre voldelig samfunn og en mindre voldelig verden og håper på at endringene kan komme ved at mennesker blir mindre voldelige. I så fall må vi hjelpe guttene til å legge bånd på sin aggresjon.

1 Like

Me Too kampanjen og feminister driver også nærmest krig mot (den vestlige hvite) mannen, og PRIDE og LGBT bevegelsen som rettes spesielt inn mot unge, forherliger transseksualitet og prøver å få mange unge til å tenke på sin kjønnsidentitet lenge før de er følelsesmessig og fysisk modne for det.

Disse nye retningslinjene fra American Psychological Association kommer etter at disse bevegelsene, Me Too, PRIDE og LGBT har vært i virksomhet i noen år, og noen år er lenge i et ungt menneskes liv. Det er som om krefter ønsker å ødelegge den generelle forholdet mellom vestlige menn og kvinner. En feminisering av den vestlige mannen gjør han bare enda mindre attraktiv for kvinner, og det når fødselsraten er sterkt negativ for alle opprinnelige befolkninger i vestlige land.

Kjernefamilien, en kristen institusjon med far, mor og barn blir angrepet og har vært det lenge. Sammen med angrepet på den kristne kulturarven, med ødeleggelse av tusener av kirkebygg hver år, virker det som at det er et organisert angrep over et bredt spekter på Vesten og tradisjonelle kristne verdier. Påvirkningen kommer fra presse og unges sosiale medier, og hvem eier presse og media? Hvem står bak kuppet av Me Too, PRIDE og LGBT bevegelsene?

Feminiseringen av den vestlige mannen, med pornofiseringen av vesten, LGBT og PRIDE bevegelsene får bare forakten for vestlige til å øke blant muslimer, med sine maskuline klansamfunn med kjernefamilien i sentrum. Dette gjør integreringen vanskelig til umulig, de kan ikke akseptere de de ser på som et forfall og fordervelse blant vestlige, og isolerer seg bare mer fra Vesten i sine parallellsamfunn, akkurat som NWO som står bak ønsker kan en få mistanke om.

2 Likes

Kirkens påvirkning på moralen når det gjaldt å bekjempe nazistene i Stalingrad :

On 11 November, Stalin harangued troops on Red Square as German troops battled their way towards suburban Moscow, invoking Nevsky, Donskoi, Suvarov and Kutusov, realising that common or garden patriotism and religion had greater mobilising potential than Marxist-Leninism.

during WW2, Stalin, who had studied for the priesthood before becoming a Bolshevik, opened the churches to increase morale during The Battle of Stalingrad and Russians poured in).
https://www.amazon.com/Big-Lie-Exposing-Roots-American/dp/1621573486/ref=sr_1_1?keywords=the+big+lie&qid=1570954929&sr=8-1#customerReviews

The Battle of Stalingrad (23 August 1942 – 2 February 1943) was the largest confrontation of World War II, in which Germany and its allies fought the Soviet Union for control of the city of Stalingrad (now Volgograd) in Southern Russia.

Stalin Reinstates the Church, 1942-43

From Sacred Causes: The Clash of Religion and Politics, From the Great War to the War on Terror, by Michael Burleigh (HarperCollins, 2007), pp. 233-236:
Unlike Stalin, who suffered a mental collapse when the reality of Hitler’s invasion of the Soviet Union penetrated his state of denial, on the very day of the attack metropolitan Sergei sent a message to every Orthodox parish. It reminded the Russian faithful of the heroic deeds of their ancestors, and of the saints Alexander Nevsky and Dimitri Donskoi, who had rescued Holy Russia in past crises: ‘Our Orthodox Church has always shared the fate of the people. It has always borne their trials and cherished their successes. It will not desert the people now … The Church of Christ blesses all the Orthodox defending the sacred frontiers of our Motherland. The Lord will grant us victory.’ …

When Stalin did finally address the nation on 3 July, he spoke in the uncharacteristic tones of ‘Brothers and sisters! My dear friends!’ whose religious accents were unmistakable. He may have mentioned Lenin, but the radio address was much more like a simple priest sounding the village tocsin. In October, patriarch Sergei wrote a further address, as the Germans came within sixty miles of the capital. He condemned clergy who had defected to the enemy, notably metropolitan Voskresensky who had been despatched to the Baltic States before the war as part of a wider attempt to exploit Orthodoxy to integrate the newly acquired states into the Red Empire.

On 11 November, Stalin harangued troops on Red Square as German troops battled their way towards suburban Moscow, invoking Nevsky, Donskoi, Suvarov and Kutusov, realising that common or garden patriotism and religion had greater mobilising potential than Marxist-Leninism.

Typically, patriarch Sergei had been dragged from his sickbed a few days before and deported to Ulyanovsk.

Of the other two remaining Orthodox hierarchs, metropolitan Nikolai was brought back from the Ukraine to Moscow, where he became the regime’s main clerical foreign policy propagandist, while metropolitan Alexei rallied the faithful during the terrible siege of Leningrad. The regime made a few cautious and parsimonious concessions to a Church that played a major role in maintaining wartime morale.

It tolerated rather than encouraged religion. Overt anti-religious propaganda may have ceased for the duration, perhaps in rueful recognition of Pius XII’s leading role in persuading sceptical US Catholic bishops of the legitimacy of their government’s Lend-Lease aid to the Russian people despite his predecessor’s comprehensive damnation of Communism, a stance that militates against the notion that anti-Communism was the overriding obsession of his pontificate. Sunday was restored as a day of rest, and artists were allowed to repair damaged icons. In 1942 the presses of the almost defunct League of the Militant Godless were used to produce a tome called The Truth about Religion in Russia, in which the weary remnants of a Church the Soviets had tried to destroy were displayed for foreign consumption. Beyond this there were no concessions. At Easter 1942 churches in Moscow were allowed to hold candlelit processions as the curfew was raised for a night. This was a meagre gesture given the enormous role that the Churches had played in the war effort.

Starting with Alexei in Leningrad, sermons became appeals to donate money to the war effort. By January 1943, over three million rubles had been raised in Leningrad alone. Another five hundred thousand rubles funded a tank column named after Dimitri Donskoi. By the end of the war, the Church had contributed 150 million rubles.

In November 1942 metropolitan Nikolai became the first cleric since 1917 to have an official function, when he joined a government commission to investigate Nazi war crimes on Soviet territory. That included putting his name to accusations that the Germans had carried out massacres at Katyn for which the NKVD had been responsible. In January 1943, patriarch Sergei sent a telegram to Stalin requesting permission to open a central bank account where the Church could deposit such monies. When Stalin assented, relaying the gratitude of the Red Army, the Church effectively received corporate legal recognition for the first time. It was a sign of the times that in the same month a senior party official in distant Krasnoyarsk formally received a bishop, who was also a brilliant surgeon, the man still being a prisoner at the time. In September, the exiled Sergei was surprised to find himself brought back to Moscow and installed in the former residence of the German ambassador. At 9 p.m. the following night, he and metropolitans Alexei and Nikolai, were driven to the Kremlin for a session with Molotov and Stalin. The former improbably asked what the Church might need. Recovering from the shock of this request, Sergei said the reopening of churches and seminaries, a Church council and the election of a patriarch.

As if it had nothing to do with him, Stalin gently inquired: ‘And why don’t you have cadres? Where have they disappeared to?’ Rather than pointing out that most of these ‘cadres’ had died in camps, Sergei quickly joked: ‘One of the reasons is that we train a person for the priesthood, and he becomes the Marshal of the Soviet Union.’ This set Stalin off on a monologue about his days as a seminarian which went on until 3 a.m. Stalin helped the elderly Sergei down the stairs, saying, ‘Your Grace, this is all I can do for you at the present time,’ although he also appointed Georgi Karpov as the regime’s liaison with the Orthodox Church. Karpov was the NKVD official who had arrested and shot most of the clergy, though Stalin added, ‘I know Karpov, he is an obliging subordinate.’ At some point in the course of that night there was oral agreement regarding the future status of the Orthodox Church. Within four days nineteen bishops were found who elected Sergei patriarch, successor to patriarch Tikhon who had died in 1925. They issued a joint exhortation to Christians around the world to unite against Hitler.

1 Like

Fra APA`s retningslinjer for arbeid med gutter og menn ( https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf ):
“MASCULINITY IDEOLOGY
Masculinity ideology is a set of descriptive, prescriptive, and proscriptive of cognitions about boys and men. Although there are differences in masculinity ideologies, there is a particular constellation of standards that have held sway over large segments of the population, including: anti-femininity, achievement, eschewal of the appearance of weakness, and adventure, risk, and violence. These have been collectively referred to as traditional masculinity ideology (Levant & Richmond, 2007)”
Dominans nevnes også som del av idealet. “Achievement” som del av tradisjonell maskulinitet kobles til dominans, mens det hos jenter og kvinner omtales som noe belastende. Ikke dominans-drevet “Flink pike-syndromet”
“Masculinities” omtales.
Men i retningslinjene for arbeid med jenter og kvinner brukes ikke begrepet “Femininity ideology” eller “femininities” Det indikerer at forskningen har brukt forskjellige metoder på kjønnene, og resultatene/tolkninger av resultatene ikke bør brukes i helsevesenet.
( https://www.apa.org/about/policy/girls-and-women-archived.pdf )
Koblingen mellom maskulinitet og sexisme syns jeg er grov å bruke i retningslinjer for psykologer.
Regner med sexisme er temmelig likt fordelt mellom kjønnene.

2 Likes

Den (vestlige hvite) mannen er planetens mest tolerante mann, så det er litt merkelig med disse hatkampanjene.

Hvorfor ikke kampanjer mot den sterke sosiale kontrollen og kvinnediskrimineringen som utøves av muslimske menn?

4 Likes

Det føres en regelrett kampanje for å få gutter til å begynne å gå med kjole på NRK. Det er latterlig! Mer gjennomgående er kampanjen for å fremstille jenter i leder-roller med maskulin dominans, gjerne voldelige og usympatiske. Dette ser man tydelig på bla. Netflx, der “jenter i lederroller” faktisk er en egen kategori. Hverken gutter i kjoler eller voldelige jenter er barne-TV-ingredienser som hverken ungene eller foreldrene etterspør. Det har ikke funnet sin vei inn i barne-TV som følge av en tilbud-etterspørsel-mekanisme, men er derimot tydeligvis en del av en kampanje. -“En krig mot maskulinitet” om du vil. Denne typen social engineering- prosjekter i den vestlige verden, bærer likhetstrekk til Maos krig mot spurver, og andre typiske kommunistiske overgrep mot natur og mennesker. Forskjellen er imidlertid at der Mao gikk ut med sin agenda i full offentlighet, er agendaen om demaskulinisering langt mer kamuflert. Det kan være at jeg tar feil, men jeg synes det lukter Davos. I så fall er det jo ironisk at disse kapitalistene, som de selv hevder å være, står bak kampanjer som har sterke likhetstrekk med kommunismens mest feilslåtte prosjekter.

2 Likes

Fra no-mind penetrerer det maskuline verden uten å ta hensyn.
Det er greit på egen eiendom, og kona synes nok det kan være spennende, men for andre er det voldtekt.
Det er derfor viktig å spørre mottakeren om personen er interessert i det som tilbys, som at jeg får velge selv hva jeg kjøper i butikken.
Alle må få lov til å være jordet i eget liv, uten at det skal komme noen andre å ta eierskapet.
Med mange bevisstløse mennesker, blir det mange voldtekter.
Å suttre om manneundertrykking i den sammenheng, blir som å sladre til mor.

Bevisst penetrering av den fysiske verden, er deriomot en høyt skattet maskulin egenskap.

Om menn utvikler sin feminine side, vil de bli mye mer glad i menn, og få en bedre selvfølelse.

I den mer feminint ledede verden som kommer, vil en måtte finne seg i at om ingen vil ta i mot det en ønsker å gi, vil en ikke ha anledning til å bli kvitt det eller utviklet det utenfor sin egen eiendom.

1 Like

Jeg blir alltid overrasket over hvor nærsynt folk er når det gjelder neo feminisme. Krig mot menn? Joda! Men ikke glem at det er en krig mot kvinner og familier samtidig. Selv er jeg kvinne/kone/mor og blir stadig møtt med anklager om å være forræder mot mitt eget kjønn fordi jeg, og mange andre kvinner jeg kjenner, ikke er enig med disse menneske som tror vi alle skal rette oss inn med det skjeve synet de står for. Jeg er 51 år gammel nå og etterlyser RETTEN til normalt samspill. Om en mann er hyggelig nok til å holde døra for meg takker jeg fra hele mitt hjerte for vennligheten og blir da fortalt av “feminister” at jeg skal skjemmes. Hvorfor det? Hva er galt med vennlighet fra en mann og hva er galt med å være takknemlig? Nå kan man i noen land bli anmeldt (som mann) om man gjør uskyldige flørtende kommentarer eller enda verre kommer med ærlig mente komplimenter. Et forsøk på tilnærmelse kan ende ham i vansker med loven. Hva i alle dager har skjedd med normal mellommenneskelig kontakt? Skal mine sønner ikke vise at de har følelser for ei dame? Må de fylle ut noen skjema for å søke tillatelse? Vi som er oppe i årene har da alle minner om morsom og uskyldig samspill, lette samtaler med motsatt kjønn og hva både betyr for utvikling av oss som individer.
Ærlig talt, det er på tide å fortelle disse diktatorene at nok er nok og bare ignorere alt bråk de steller til eller gå til direkte motangrep ved å demonstrere hele denne merkelige zombie fremtiden vi holder på å nærme oss før alt som heter emosjoner og menneskelighet dør ut. Vennligst, ikke still normale kvinner som meg ved same side som disse neo feminister. Det som da skjer er nettopp hva de ønsker, å lage en kunstig form for krig mellom kjønnene. De eneste som vinner er de som først introduserte oss til neo feminisme, nemlig de som kalles eliten.
Marita Nilsen

4 Likes

Den (vestlige hvite) mannen er planetens mest tolerante mann, så det er litt merkelig med disse hatkampanjene.

Kom over noe som det kan være noe i… i alle fall syns jeg det var noe å tenke over…

“The attack is coming directly from the top, as the establishment desperately attempts to emasculate and disempower men in order to force women to be more dependent on the state, thereby enabling more power to be centralized and aiding the growth of big government.”

"A totalitarian society can only survive if the male population has been gelded, emasculated and disenfranchised. With this natural bulwark against tyranny removed, the elite can centralize power and pursue collectivist tyranny unopposed. This is why men and masculinity are under assault on every level – and why both men and women should join forces to fight back against this common enemy. "

paul watson

2 Likes

Det var noen forklaringer med sentralisering og større makt til staten i denne artikkelen, som virket interessante… se kommentaren til Johnny med sitatene…
https://www.infowars.com/the-war-on-men-10-ways-masculinity-is-under-attack/

1 Like

Jeg er dypt enig i det du sier men er likevel redd problemet går enda dypere. Det ser ut til at menneskeheten skal indoktrineres til å bli robots av kjøtt og blod.
Marita Nilsen

1 Like

Elsker denne delen av din kommentar!
Gjerne ha en prat med min mor som betrakter meg som sin eiendom og stempler meg som verdiløs og ikke kan vente å fortelle det til hvem som ønsker å høre. Mitt poeng er, ikke glem at vi alle er mennesker og vi alle har feil og styrker. Kvinner også behandler menn og barn som eiendeler. Det har ikke noe å gjøre med kjønn, men med personlighet. Psykopati har ikke kjønn og denne neo feminismen er, etter min mening, sosial psykopati.

Angående den mer feminint ledede verden håper jeg virkelig det aldri skjer. Det jeg håper på er at folk våkner til faktumet at vi alle er likeverdige og bør lære oss til å akseptere hverandre som sådan.
Marita Nilsen

2 Likes