Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor jeg i år velger å gå på skolens julegudstjeneste…

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/hvorfor-jeg-i-ar-velger-a-ga-pa-skolens-julegudstjeneste/

Av Øyvind Andresen. Jeg er blitt invitert til juleavslutning på Vågsbygd videregående skole. I år har jeg også valgt å gå på julegudstjeneste i Vågsbygd kirke. For meg er det en politisk markering, rett nok ikke av det militante slaget. Dette gjør jeg til tross for at jeg slutta å tro på Gud da jeg…

5 Likes

Jeg var ikke troende da barna min gikk på skolen, men jeg var veldig klar over hvor viktig denne kulturen var i vår forestillingsverden. Uten den, ville blant annet mye av kunsten bli uforståelig.
Så jeg overlot avgjørelsen til dem. Derfor lurte det seg en liten skriftlærd inn i husholdningen. Det er mora veldig glad for.

1 Like

Må nok komme tilbake til denne artikkelen etter Jul siden jeg er fri for liker å dele ut.
Agendaen er å ødelegge Kristendom for vi skal følge Noahide lovene som sionistene står for. Og enda finnes det folk som påstår å være Kristen sionister. Du kan være det ene eller det andre. Det du ikke kan være er begge.

1 Like

Jøder og Judea-kristne går godt sammen. Eksempel Putin (Ortodoks kristen) og Russian Chief Rabbi Berel Lazar. De er anti-sionister begge to, uten å gjøre noe stort poeng av “anti-sionisme”. Isralere er grunnleggende russere, som trenger beskyttelse

Du legger for mye i det. Jeg krediterer Putin for å ha klart holde oss ut av en atomvinter men han er like blind som resten av verden hva angår Israel. Det er eneste forklaring på hvorfor Bibi var invitert til å delta i Russernes seiers feiring mens Israel bombet Palestina. Bibi ble enda tilgitt da han skjøv en Russisk veteran til side a la Trump stil. Hvorfor? Fordi mange av Putins velgere er Russiske Jøder som du jo selv sier.

Flink unge mamma har laget sammen med pappa. God Jul og godt nytt år til deg og dine! Ses igjen om litt

Liberalerne, de som pleide å kalle seg bolsjeviker for 100 år siden, er anti-Putin. Oligarkene er delt om Putin. Russiske jøder -> liberalere. En liberal by vil være St. Peterburg.

Jeg er redd det var i vanvare, det også :wink:, og ellers minner han i overkant om Kjellemann , og Runeulv.
Han er min nemesis.

De beste ting i livet oppstår gjerne på den måten :grin:

1 Like

Det beste man kan gjøre er å gjøre som de gjør når de bøyer skjeer. Å innse at det ikke finnes noen skje. Så bøy skjeen og innse det finnes ingen nemesis. Hint, hint :wink:

Jeg klager ikke. Jeg vet med sikkerhet at jeg aldri ville ha flyttet hit, hadde det ikke vært for han. Jeg hadde peilet meg inn på en storby-tilværelse. Jeg hadde ikke bedre vett.

Personlig savner jeg roen utenfor byene. Er ganske trøtt bylivet med bråket og mennesker som springer fra A til B uten å se noe lengre enn nesa. Når muligheten kommer vil jeg gjerne tilbake til folketomme fjell så jeg kan fiske laks utenom ferie. Men så har jeg jo også allerede sagt at jeg er utbrent. Et liv uten stress er mitt mål i lengden. Trenger ikke en gang telefon, internett eller TV.
Himmel er jeg glad for at Jula er her :grin:

3 Likes

Jeg er aldri så glad for å være “isolert” som før jul. All kommersen og peset før jul, gjorde meg kvalm. Nå lever jeg i en permanent adventstid, hele året. Uten glitter.

Russiske jøder er ikke liberalere, de er Chabad.

På samme måte som 10% i Israel er ortodokse. De andre 90% er ateister.
Ortodokse har følgende holdning til penger:
-Jeg vil ikke ha de skitne pengene dine
De godtar ikke penger fra millionærer stort sett. Kanskje hvis de søker med god begrunnelse.
Gjennomsnittinntekt for ortodokse i Israel vil få sosialhjelp i Norge til å bli himmel


“Deep state” ifølge norske progessive?
Deep state drikker Coca Cola med boller

Litt på siden om hvem vi er og “bokbrenningen” av det norske folks opphav etter 1945.
LES_
“Det som hadde skjedde i Norge var at de gamle arkeologer, Shetelig, Grieg, Herteig o.s.v. som alle hadde sett en innvandring til Norge fra Kristi fødsel, et landnåm, var satt på sidelinja eller fjernet. Deres syn var erstattet med de tyske nazistens historiesyn. Det kom med tyskerne under krigen og ble innprentet i befolkningen. For å lettere kunne erobre oss sa tyske forskere at Nordmenn var Germanere. Slik var det slektninger som kom. Dette synet dominerer fremdeles. Men det er antagelig ikke riktig, noe jeg skal vise.”

Hvem er vi her i Norge? Hvem gjorde oss til de vi er (før vikingene kom hit)?
Sveinung Gihle Raddum har skrevet denne uhyre spennende boken:

Romerne befolket Norge

Fra år 15 f.Kr. til 150 e.Kr. grunnla romerne samfunn for jern og stålproduksjon i Norge. Det startet med keiser Augustus som flyttet Hader til Norge og ble avsluttet med Trajans og Hadrians overføring av Ring- eller Rong-folk. Dette var Snorre’s Dier med en fortid som jernutvinnere i Kina. Da de kom til Norge var de endel av den gruppen romerne kalte Alaner. Det var disse som behersket den indirekte prosess og brakte den fra Kina til Norge.

Folk kom altså til Norge fra tre områder:

Hader fra Gallia Tilhørte Y-haplogruppe R1b
Ræter fra Alpeområdet Tilhørte Y-haplogruppe I1a
Rong/Ring-folk, opprinnelse i Vestkina Tilhørte Y-haplogruppe R1a

Da ca. 94 % av den mannlige norske befolkning i dag tilhører en av disse haplogrupper er det belegg for å si at Romerne befolket Norge. De fleste norske menn og kvinner har forfedre som kom hit i romertiden slik jeg har skrevet om i boken. Dette viser at vi ikke er germaner slik det hevdes.

Det jeg har skrevet har bla. grunnlag i de sveitsiske forskeres arbeid. I Norge karakteriserer ekspertene dette som pseudovidenskap. Dere spør kanskje hvorfor de ikke har gått ut med dette. Jeg spurte og om det samme. Svaret var at de ikke ville blande seg inn i et lands historie når det var uønsket.

Det kan leses mer om dette svært interessante stoffet i Pytheas seilas til Norge for 2300 år siden og Jernproduksjon for Romerriket i Gudbrandsdalen?

3 Likes

Yeah - right…

Han snakker om summen av Jødiske oligarker i Russland, med privatsjåfører og horer. Så legger han samme formuene deres, og kaller det Chabad
??

Kilden er anti-semittisk

Alex Jones & Game of Thrones Predict Zionist False Flag

Know More News

127K views1 year ago


21:14NOW PLAYING

The 3rd Jewish Temple Prophecy

Know More News

128K views1 year ago


10:16NOW PLAYING

The Donald Trump Jewish Temple Prophecy

Know More News

35K views1 year ago


14:52NOW PLAYING

Is Jared Kushner the Jewish Messiah?

Know More News