Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor er det så viktig for regjeringa å innlemme Jernbanepakke 4 i EØS-avtalen?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/hvorfor-er-det-sa-viktig-for-regjeringa-a-innlemme-jernbanepakke-4-i-eos-avtalen/

Av Erik Plahte. Trass i bastant motstand blant folk flest vil regjeringa fremme proposisjonen om å innlemme Jernbanepakke 4 i EØS-avtalen i høst. Proposisjonen ble lagt fram allerede i mai 2020, men behandlinga ble utsatt til denne høsten. Nå har regjeringa sendt et knippe jernbaneforskrifter på høring. Høringsfristen gikk ut 25. september. «I sitt høringsnotat…

5 Likes

Argumentet om teknisk harmonisering er bare pisspreik. Det er for det meste en økonomisk umulighet uansett, noe jernbanefolk og toginteresserte vet veldig godt. Ellokomotiver og andre skinnegående farkoster i Europa drives på flere ulike spenningsnivåer, vekselstrøm eller likestrøm og til og med for vekselstrøm sin del ulike frekvenser (Hertz).

Å endre dette vil koste billioner av Euro bokstavelig talt. Et godt eksempel har vi her til lands hvor tog drives av 15 KV spenning AC 1-fas (vekselstrøm) og den noe spesielle frekvensen 16 2/3 Hz. Dette deler vi med Sverige, Tyskland, Østerrike og delvis Sveits av historiske årsaker. Å skulle bytte ut alle omformere, kraftverksturbiner, ledningsnett, brytere, ombygging av lokomotiver osv. i disse landene til f.eks 25 KV AC 3-fas 50 Hz som er mer vanlig ville koste astronomiske summer.

At man bygger moderne lokomotiver for noen markeder der grenser skal passeres som kan gå på ulike frekvenser og spenninger har ikke noe med lovgivning å gjøre, det er markedsmessige vurderinger som gjøres av togselskapene ut fra lønnsomhet. Alternativet er lokomotivbytte ved grensa, 2 ellokomotiver eller diesellok.

4 Likes

Fordi de er globalisthorer og landsforrædere.

3 Likes

Siden jeg har konspiret så mye selv, at jeg regner meg som en konspirasjons-praktiker, lurer jeg på om det har mer praktiske årsaker. Sånn som muligheten til operere under samfunnets radar. En svært populær konsekvens av privatisering er den beskyttelsen den gir, fra offentlig innsyn.

2 Likes

“Konspirasjonspraktiker”, se det, et helt nytt ord i det norske ordforrådet. For meg i det minste.

Det kan være du har et poeng her. Det man ser med jernbanereformen i likhet med f.eks energireformen er at “gamle” selskaper splittes opp i mange mindre etter ansvarsområde. Det gamle NSB er vel nå 6 ulike selskaper, og kraftselskapene har gjennomgått noe liknende. Slikt blir det mange direktørstillinger av, og andre som PR-rådgivere, HR-ansvarlige osv. Jeg kan ikke alle de gilde engelske uttrykkene for dem alle sammen.
Det det ofte ender opp med er flere på kontor i forhold til de som faktisk gjør jobben ute i felten.

Husker på en fest her i Øvre Telemark for et par år siden hvor en ansatt i et lite kraftlag i fylla påstod at da han begynte i kraftlaget var det 1 på kontoret og 10 ute i felten, mens nå var det 10 på kontoret og 1 ute. Mye dreide seg om HMS og alle mulige regler som skulle dokumenteres fulgt og som hadde økt den byråkratiske arbeidsmengden. Han satte det på spissen, men gleda seg bare til han blei pensjonist og var drittlei :slightly_smiling_face:

1 Like

DET er et resultat av “utdannings-revolusjonen”. Jo lenger en sliter skolebenken, jo mindre blir de praktiske evnene utviklet. For å opprettholde illusjonen om verdi, må de få tilrettelagte arbeidsplasser.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.