Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor Bill Gates er en trussel mot samfunnet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/hvorfor-bill-gates-er-en-trussel-mot-samfunnet/

-Hvis Gates representerer en negativ kraft i verdenspolitikken, hvorfor får han så god omtale i pressen? Fordi han gir betydelige donasjoner til en rekke store medieselskap…. -Og hvis Gates er så opptatt av å gi bort pengene sine, hvorfor blir han stadig rikere? Av Allan Macleod. Forrige måned gikk Microsofts grunnlegger Bill Gates forbi Amazons…

3 Likes

Azure (cloud) er en stor satsning fra Microsoft. De har 10 ganger mere system-ressurser på det feltet enn Amazon. Cloud er ikke noe enkelt når sikkerhet kommer i fokus. Personlig vil jeg kalle cloud for ubrukelig for bedrifter som har sensitive data (pasientdata for eksempel)
“standard kryptering” er det man bør holde seg unna. Her vil det finnes dekryptering for det samme

Danmark skal betale 84.000 millioner DKK for software til F-35
???
F-35 promoteres fortsatt på steigan.no av kommentatorer
Etter at Danmark har betalt de 84.000 millioner -> F-35 = F-22 i pris?
F-22 er 2 klasser bedre

Amazon er deep state -> Jesuitter og frimurere

1 Like

Det er jo litt kjedelig å betale 100 mrd for så å sitte igjen med skarve 6 mrd. Skrivefeil!

1 Like

Intellektuelle eiendomsrettigheter, er årsaken til at Gates i det hele tatt er en trussel.
Tenk hvordan det ville ha vært om han hadde funnet opp hjulet.

2 Likes

Microsoft er ikke mye å være redd for. Windows Phone var en flopp

" On October 8, 2017, Joe Belfiore announced that work on Windows 10 Mobile was drawing to a close due to lack of market penetration and resultant lack of interest from app developers.[[6]]

ASP er døende. Nå skal det være LINUX for MS?
Open source PHP er nå nesten det samme hastighet som C++ … 5 ganger raskere enn VBscript antagelig

MS Visual Studio er nå på 20+ GB i plass, like mye som Windows 7. Det er et monster.
At Visual Studio trenger så mye kode forteller meg at de ikke løser problemer. De kopierer og kopierer andre.

1 Like

Rockefelller gjorde det samme, han brukte en meget liten del av sin enorme formue på å kjøpe seg et ettermæle som velgjører. Med en kjøpt kampanje i hans egne og andre aviser og media. Hans enorme formue som mange titusener slet livet av seg for at han skulle få. Utnytting og utbytting av mange titusener er grunnen til at mange milliardærer har kommet dit de er.

1 Like

Jeg tror jeg fant koden på rik og fattig folk da jeg var tenåring og er like overbevist den dag i dag. Grunnen at disse milliardærer er så rike er at de er intet annet enn ego. Folk som du og jeg vil aldri bli rike fordi vi ville delt. Det i seg selv ville gjort oss fattig. Ergo, rikfolk er egoister. Hvem vil være det? :wink:

3 Likes

Dersom man skaper et firma, med 50.000 i aksjekapital, og firmaet blir verd 50 millioner på 7 år (fort gjort).
Da får du tilbud fra folk som vil kjøpe firmaet. Det sier du selvføgelig ja til, og sitter igjen med 50 mill.
Hvor mye skatt betaler du da? Ingenting hvis du har en advokat.
Hvis du skulle spare 50 mill på den gamle måten, og kommer i mål på 100 år, da må du spare 500.000 per år. For å spare 500.000 på ett år trenger du en inntekt på 1,5 millioner -> 50% skatt -> 750,000 -> bruke 250,000 per år
Du må tjene 150 millioner først for å ha 50 mill i banken

Dette er retrospektivt, for de som ikke ble født i går.

La oss ta dette om igjen:
Dersom du har et aksjeselskap, og selskapet stiger i verdi med 10 mill per år - da betaler du ikke skatt på de 10 mill.
Men hvis du er renholder med 200.000 i inntekt, og sparer 10.000 per år - da betaler du først skatt på de 10.000
(det kan hende det finnes smutthull for aksjesparing med skattefradrag … som ikke jeg er orientert om)

Forklaringen på hvorfor rike er så rike er at de betaler svært lite skatt vs. de som er fattig.

Progressive vil være dem som betaler mest skatt.

God Jul og Godt Nytt År til deg også :christmas_tree::gift::fireworks::sparkler::sparkles: .

1 Like

Perspektivet i artikkelen er en smørje av kritikk som til sammen gir inntrykk av at det er rikhet som er det sentrale problemet. Den tenkte løysinga blir da å på en eller annen måte motarbeide “kapitalismen”.

Men når man ser hvordan Kongeriket Norge bruker sitt budsjett på å “hjelpe” andre land (Sudan, Libya, Syria…), og at vår stat også bruker enorme ressurser på å importere en brøkdel av befolkninga i den tredje verda til berget vårt, så er nok ikke løysinga på “trusselen mot samfunnet” at rike må betale mer inntektsskatt.

–La oss heller starte med å tenke prinsipielt. Hva vil det si å organisere samfunnet på en god måte? Det betyr at folk har det bra. Men folk har det bra på en subjektiv måte. Folk har subjektive behov som de må dekke eller manipulere for å ha det bra. Vi kan derfor si at et idealsamfunn er organisert slik at folk kan dekke sine grunnleggende behov. Altså…

Idealsamfunn - et samfunn hvor alle nok kapital til å dekke sine grunnleggende materielle behov, og ellers er frie fra å bli dårlig behandlet og frie til å følge sin egen samvittighet.

Og i vårt moderne samfunn trenger du penger for å dekke dine materielle behov, og til å ha den økonomiske friheten til å ikke være en del av eller støtte umoralske organisasjoner i samfunnet. Man kan ikke garantere at alle alltid har det bra sosialt, men man kan i det minste garantere at alle har penger til å være materielt og moralsk uavhengige.

Så hvordan skal en kollektiv organisering av samfunnet tilby økonomisk/moralsk frihet til samtlige i samfunnet? Hvordan skal slik kapital komme fra?

Vel, det finnes 2 hovedmåter for staten å hente inntekt. Den ene er gjennom den iboende verdien av naturens ressurser, og den andre er gjennom å tvinge folk til å produsere varer og tjenester for andre. Men det siste - tvang - er det motsatte av hva man prøver å oppnå. Om person A mottar verdien av atferden til person B, så betyr det at person A eier atferden til person B, som er slaveri. Derfor må statens inntekter komme fra verdien av naturressursene.

Og hvordan skal statens inntekter videre fordeles? I ei rettferdig løysing hvor hver person mottar like mye av statens inntekter, så må naturligvis hver person motta like mye av statens inntekter. Den reneste måten å gjøre dette på er gjennom ei ubetinga borgerlønn, og at staten ellers tilbyr grunnleggende infrastruktur som gir potensielt lik nytte til hver person.

Med den prinsipielle tenkinga over i minnet kan vi nå bedre diskutere hva som er bra eller dårlig med Microsoft og Amazon.

Er det dårlig at de selger varer og tjenester? Nei, for folk er ikke tvunget til å kjøpe deres produkter. Det er bra at det blir produsert varer og tjenester som folk finner nyttige.

Er det dårlig at produksjonen av varer og tjenester ikke blir skattlagt nok? Nei, for å skattlegge sjølve produksjonen av varer og tjenester er å hemme folk i å reflektere sine egne subjektive behov. Det er bra at folk kan reflektere sine egne subjektive behov.

Det er dårlig hvis Microsoft eller Amazon bruker naturressurser uten å kompensere fellesskapet.
Det er dårlig hvis Microsoft eller Amazon ikke blir hindret i å tilgrise miljøet.
Det er dårlig hvis Microsoft eller Amazon blir gitt særtilskudd av staten.

Det er dårlig hvis folk ikke mottar ei ubetinga borgerlønn, slik at de gjennom økonomisk desperasjon er nødt til å fortsette å jobbe for Microsoft eller Amazon sjøl om disse eventuelt tilbyr dårlige arbeidsforhold.


Man får altså andre løysinger og svar ved å prøve tenke prinsipielt. Noe annet enn slik banale utsagn fra en komiker:

  • Om Gates og Bezos selger sine aksjer til noen andre, så har fortsatt ingenting annet skjedd enn at de har mistet kontrollen over sine livsverk. Hvorfor er det ikke de som har anledning til å kjøpe aksjene deres som har ansvar for å gjøre slutt på sult?
  • Kongeriket Norge* kunne alene finansiert FN’s matvareprogram med den kapitalen vi bruker på å importere en liten brøkdel av den tredje verda til Norge.

Ei heilhetlig løysing for afrikanske nasjoner med 7-8 barn per familie antar jeg er trygghet og forutsigbarhet fra infrastruktur og borgerlønn gjennom verdien av deres egne naturressurser. Det innebærer at andre nasjoner ikke intervenerer og driver utbytte av deres naturressurser. Økt trygghet og velstand fører til lavere barnefødsler, og større ressursmessig stabilitet.

Borgerlønn vil kunne være et godt politisk virkemiddel, hvor de som ikke er enige i hvordan staten bruker sin skattepenger kan ha muligheten til å utføre en slags sivil ulydighets sitt ned aksjon. Hvor borgere ville fått muligheten til å enten delta , eller demonstrere mot den sittende regjering uten å miste sitt eksistens grunnlag. Et effektivt politisk virkemiddel. Hvis jeg kunne valgt vlle jeg ikke løftet ræva for hen der.
10426561_742225942539448_340850018928689698_n