Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvorfor 5G er i NATOs sikte

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/hvorfor-5g-er-i-natos-sikte/

Av Geir Hem. «5G» er en forkortelse som brukes ofte. Hva betyr det? 5G er en forkortelse for 5. generasjon mobilnettverk. Det kan gi hastigheter som er opp til 10 ganger raskere enn dagens 4G. På en mye mer effektiv måte åpnes det også for å koble enormt mange ulike enheter på nettet – samtidig.…

3 Likes

Fordi satelittter aldri går i bane? De er kun stasjonære. All kommunikasjon mellom kontinentene går via kabel?

Da må vi forstå pengesystemet først.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.