Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvordan Storbritannia stjal 45 tusen milliarder fra India og løy om det

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/hvordan-storbritannia-stjal-45-tusen-milliarder-fra-india-og-loy-om-det/

Det er en historie som ofte blir fortalt i dagens Storbritannia: koloniseringen av India – joda, den var forferdelig – var ikke noe Storbritannia dro noen særlig økonomisk fordel av. Administrasjonen av India var en utgift for Storbritannia. Så det faktum at imperiet ble opprettholdt så lenge – antyder denne framstillingen – var fordi de…

2 Likes

Britene hadde i det minste skamvettet til å pynte på det - der er jeg mer usikker på dagens hovedmann.
En svært attraktiv egenskap med å drive å flytte varer over landegrensene, er at det gir så mange svarte hull, der penger kan ledes til uvedkommende (for transakjsonen). Du kan manipulere vekslingskurser, sette opp inntektsbringenede kreditter (all verdenshandel er basert på kredit), mulighetene er nærmest ubegrensede - siden det gjerne reguleres utenfor vanlige nasjonale og internasjonale avtaler.
Det eneste du trenger i tillegg er en tilstrekkelig skremmende innkrevingsavdelig - gjerne bestående av de som taper i regnestykket.
Legg også merke til at det blir produsert mirakler på løpende bånd - noe som alltid er et tegn på det overnaturlige, og dermed uforklarlige. Noe som beskytter godt mot kritiske blikk. Å holde fast på troen, er også en favoritt i økonomikkens liturgi.