Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvordan Storbritannia hjalp Irans presteregime å knuse venstreopposisjonen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/hvordan-storbritannia-hjalp-irans-presteregime-a-knuse-venstreopposisjonen/

Storbritannia støttet Irans islamske regime da de knuste den siste gjenværende opposisjonen mot sin styre i 1983, mens Storbritannias ledende tjenestemann i landet spøkte om Irans torturteknikk, avslører deklassifiserte dokumenter. Dette skriver Mark Curtis og Phil Miller i DailyMaverick. De skriver videre: «Storbritannias hemmelige etterretningstjeneste, MI6, samarbeidet med CIA for å gi en liste over…

3 Likes

Men jeg trodde kulturkonservative islamister var venner med kultursuicidale venstreradikale?

Har jeg forstått rett, så samarbeidet kommunister og islamister om å bli kvitt Sjaen, og når det var gjort, så tok islamittene rotta på kommunistene.

1 Like

Jepp, og i Europa har også venstreradikale og islamister en felles fiende - vestlige normer og kulturkonservative europeere.

…at den islamske mentalitet ser på feminister som horer som kan voldtas, og homofile som noe som må drepes, det er visst ikke så nøye for venstreradikale enn så lenge…

1 Like

All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror
https://www.amazon.com/All-Shahs-Men-American-Middle-ebook/dp/B00JJZTJIQ#reader_B00JJZTJIQ

1 Like

Men det er ikke slik de ser det. I deres verden så bekjemper de “eliten”, for hvem vestlige normer er en falsk bevisshet skapt for å holde folket fanget, og kulturkonservative europeere er de nyttige idiotene for den kapitalistiske eliten.

already

Ja, for de koko “maoistene” er det vel slik, noe du har skrevet om før.

Men for mange tror jeg det er en enklere ideologisk kamp mot “rasisme” og “det reaksjonære”, hvor man tror det å importere muslimske hunder er “godhet og toleranse”, med skyggelapper for statistikk og rasjonelle argument.

1 Like

Denne artikkelen handlar ikkje om muslimsk innvandring, men om situasjonen i Iran. Forøvrig var regjeringa i Storbritannia alt anna enn “venstreradikal”. Regjeringa var mørkeblå, sympatiserte med fascismen og var leidd av Margaret Thatcher. Kulturkonservatisme på alle sider, med andre ord. Og relasjonen til prestestyret i Iran var rein realpolitikk.

3 Likes

konservatisme - å konservere det eksisterande
liberalisme - å frigjere for endring

kulturkonservatisme ≠ økonomisk konservatisme
kulturkonservatisme ≠ økonomisk liberalisme

Kulturkonservative nordmenn ønsker ikkje EU-medlemskap. Vi er ikkje økonomiske liberalistar. Å assosiere kulturkonservative med “kapitalisme” er eit klassisk og ignorant feiltrinn.

Kommunisme derimot, som artikkelen nemnde, gjeld både kultur og økonomi. Kommunistar ønsker å styre alle sider av samfunnet, og at lokal identitet skal byttast ut med “arbeidaridentitet”. Det spelar inga rolle om ein er nordmann, jøde eller muslim - alle er “arbeidarar” slik som marxisten tenker i hovudet sitt.

Kva handlar artikkelen om som har med nordmenn å gjere? I mine auge er relevansen ei åtvaring til kulturliberale om å ikkje falle for kultursuicidale ideologiar som behandlar fienden som vennar, og eige folk som fiendar. For det lønner seg ikkje på sikt.

Islamistar har ingen respekt for kulturliberale, og kulturliberale burde tenke seg om to gongar før dei importerer muslimske hundar til landet som del av sin kultursuicidale tendens.

1 Like

Mange av disse var agenter for Sovjet unionen. Det var urolige tider i landet og sikkerheten var hele tiden under trussel fra kommunister, mko og Iran var i full krig med Irak. I krigstid samler man indre fiender og fjerner trusselen de utgjør.

Jeg forsvarer ikke alt de gjorde og metodene. Men det er mange i Iran som ble tryggere etter disse etteretningshandlingene.

1 Like

I utgangspunktet var planen til disse som trakk i trådene at Khomeini og Iran skulle bli nok en puppet for USA og deres allierte etter nedgangen til kongerike. Men han viste seg å være en klok leder og en nasjonalist. Iran klarte å komme seg på bena igjen etter lang uro og krig, til en høy pris dessverre. For å skape denne stabiliteten måtte alle grupperinger som var væpnede eller skulle undergrave nasjonale interesser svekkes. Dette gjaldt ikke bare kommunistiske agenter, men også nyliberale agenter, andre militante islamister osv. Det handlet om å stabilisere og ta hånd om landet.

Senere har det oppstått opposisjonen til både øverste leder og de som passer på landet. Men da landet er stabilt nok, og opposisjonen ikke tyr til sterke nok midler, blir de tolerert. Ingen sted i verden blir truende agenter som jobber for fremmede stater eller ideologier som undergraver arbeidet til myndighetene akseptert. Fortsatt er det mange tilfeller av terror og agentvirksomhet i Iran, akkurat som i bensinprisopprøret. Disse blir ikke behandlet som vanlige folk.

1 Like