Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvordan konsentrasjonen av rikdom driver en ny global imperialisme


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/hvordan-konsentrasjonen-av-rikdom-driver-en-ny-global-imperialisme/

Av Peter Phillips. De store mediebedriftene har i dag et svært konsentrert eierskap og er fullstendig internasjonale. Deres viktigste mål er å fremme salg av produkter og kapitalistvennlig propaganda gjennom den psykologiske kontrollen av menneskelige begjær, følelser, tro, frykt og verdier. Denne artikkelen av Peter Phillips ble opprinnelig publisert av MintPress. Oversatt til norsk og…


#2

Slett ikke - det er bare et skalkeskjul. Det viktigste målet er å holde oss kontrollert og dem selv på toppen, samma hva.
Er det noe jeg har lært av å lese “kapitalistvennlige blogger”, så er det at dagens system er like langt fra deres oppfatning av kapitalisme, som sosialistene mener det er fra sin utopi.

De som har klart å løfte blikket litt, har for lengst skjønt at demokrati er oppskrytt - ja, nærmest en myte.

Og det er heller slik at den konsentrerte rikdommen er et utslag av den globale imperialismen.
Som har hatt sin basis i innsikten i pengesystemer og hvordan de kan utnyttes til egen fordel. Så har de “värkat, inte synas” hele vegen, skult bak ståmenn, som adel og industrimagnater - men opphavet og ånden som driver det, er gammelt som Babylon.

Den eneste måten å få bukt med dette, er å gjøre som Babylon gjorde - innføre jubelår, og bestemme oss for hva vil vil bruke pengeredskapet på. Opprettholde illusjoner om personlig rikdom, eller bidra til felles velstand.

Og så kunne vi jo slutte å bukke og skarpe for de som har beslaglagt pengene våre.