Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvordan blir den neste fascismen?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/hvordan-blir-den-neste-fascismen/

Det er 98 år siden det italienske fascistpartiet Partito Nazionale Fascista organiserte den såkalte «Marsjen mot Roma» og gjennomførte et fascistisk statskupp i Italia under ledelse av Benito Mussolini. Det er 87 år siden Aldolf Hitler og hans NSDAP gjennomførte sitt statskupp i Tyrskland. Og det er over 81 år siden Francisco Franco erklærte seier…

4 Likes

Nå får du gi deg. Et knippe kvister betyr at sammen er vi sterke, selv om hver enkelt kvist lett kan knekkes.

Slikt hysteri beviser for øvrig at ordet facist bare betyr en kjetter for dere venstretroende.

2 Likes

Den Nye Fascismen er etter mitt syn en sammensmelting av trotskyismen og imperialismen/kapitalismen,
Trotskyismen er den globale/internasjonale varianten av kommunismen , i motsetning til Stalinismen , som er den nasjonal kommunistiske variant.
Kapitalismen og trotskyismen har felles interesse av en global verden , uten grenser.
Da Sovjet falt seiret den globale/internasjonale kommunismen , og fikk sitt hovedsete i Washington/Pentagon.
Dette tyranniske systemet mener jeg er Den Nye Fascismen.
Hverken arbeiderklassen eller borgerskapet tjener på dette systemet.
Bare en liten Elite klikk.

Jeg er ikke ekspert på -ismer , men jeg mener man må ha litt avstand til ismene for å se hva som foregår .
Vi er inni i en farlig utvikling der vi kan miste våre sivile rettigheter , overfor dette gigantiske fascistiske systemet som tar form rett foran våre øyne !!
Fra Washington fortsetter de ‘den permanente revolusjon’ , som Stalin ikke ville bli med på…

3 Likes

Det som i dag står sterkest i Ukraina er snarere kampen mot russisk agressivitet. Fascistiske partier fikk svært lav oppslutning ved det siste valget, som du jo vet.

Da bør du gå inn og rette wikipedia…

Dette er en arketype. Noen ganger er det piler. Andre ganger er det fingre versus knyttneve. Om wiki mener noe annet er irrelevant

1 Like

Wikipedia er ikke en seriøs kilde når det kommer til politikk, da venstretroende har gjort det til et propagandaverktøy.

At et knippe kvister betød at samhold gir styrke, var velkjent for alle i antikken.

An old man had a set of quarrelsome sons, always fighting with one another. On the point of death, summoned his sons around him to give them some parting advice. He ordered his servants to bring in a bundle of sticks wrapped together. To his eldest son, he commanded, “Break it.” The son strained and strained, but with all his efforts was unable to break the bundle. Each son in turn tried, but none of them was successful. “Untie the bundle,” said the father, “and each of you take a stick.” When they had done so, he called out to them: “Now, break,” and each stick was easily broken. “You see my meaning,” said their father. “Individually, you can easily be conquered, but together, you are invincible. Union gives strength.”

6 Likes

Dette går igjen fra amerikanske indianere via mongolske stammer til Japan. Nettopp fordi det er åpenbart for selv et barn

3 Likes

Fascismen ble innført i vesten etter WW2, fra da så ble det for alvor de multinasjonale selskapene som sammen med politikere som tok makten.
Supermøtene deres der de sammen med politikere planlegger fremtiden vår som Bilderberg har ikke blitt dekket av en eneste vestlig MSN journalist siden 1954 da Bilderberg ble grunnlagt, på møtene er også media mogulene som passer på at ingen nevner møtene med et ord.

Den nye fascismen er det samme som NWO, en miks av kommunisme og fascisme.
Et FN under full kontroll av WEF som en verdenregjering eller rettere sagt verdens diktatur med en global diktator.

Det såkalte viruset skal tvinge frem denne verdenregjeringen.

Foreløbig er vi såvidt i starten på fase 1, de 4 andre fasene kommer nå. Alt planlagt i minst 30 år.

fdhfkhkghjgdjsdj

2 Likes

Sjekk ut det nye designet på FNs bærekraftsmål. Det nærmer seg en homovariant av solkorset

3 Likes

Den italienska fascismen var på pappret inte lika antikapitalistiskt som de tyska Nationalsocialisterna. Men i Alceste De Ambris och Filippo Tommaso Marienettis :Italian Combat Fasci. Manifest of the Italian Fasci of Combat, utgiven 1919 krävde författarna på det socialekonomiska området åtta timmars arbetsdag, minimilön progressiv beskattning, invaliditetsförsäkring och andra typer av sociala förmåner tillsammans med att sänkning av pensionsålder.

Ambris och Marienetti krävde en stark progressiv skatt på kapital, expropriering av en del rikedom och beslag av alla ägodelar i de religiösa församlingarna tillsammans med nationaliseringen av vapenindustrin.

Författarna till det fascistiska handlingsprogrammet uppmanade till att inrätta ett korporativistiskt system med “nationella råd” som bildades av experter som skulle väljas av deras professionella organisationer som borde ha lagstiftande makt inom respektive område. I broschyren krävde de arbetstagarrepresentation i industriell ledning och lika ställning för fackföreningar, industriledare och offentliga anställda.

3 Likes

Påstanden om Russisk agressivitet er NATO propaganda, ingen oppegående mennesker ser på den påstanden som sannhet.

Som Steigan har påvist i flere av sine artikler, så har fascistene i Ukraina solid millitærmakt. De trenger ikke støtte fra et flertall av befolkningen for å kontrollere landet, de sitter på en form for makt som er mye mer effektiv og overbevisende.

4 Likes

Fascismen er jo antikapitalistisk, så uansett hva som ble innført etter andre verdenskrig, så kan man ikke kalle det fascisme.

Det vi har sett etter andre verdenskrig, spesielt fra 1980 og fram til vår tid, er kapitalistenes voldsomme framgang. Sosialistene ligger nede for telling og vet ikke engang hva som traff dem.

Det jeg kan si om dette er at før eller senere ender vi opp med en planetarisk regjering, eller vi utsletter oss selv i en omfattende atomkrig.

1 Like

Da er altså det store flertallet av ukrainas befolkning ‘ikke oppegående’. Dagens president, valgt i 2019, kunne ikke blitt valgt hvis han ikke utvetydig hadde fordømt russlands aggresjon og lovet å arbeide for at Krim og Donbass igjen skal bli ukrainsk.

Steigan har vist i alle artikler han har skrevet om dette temaet, at han har mangelfull kjennskap til hva som har skjedd og hva som skjer i Ukraina.

Dette med å framstille Russland som den aggressive er NATO propaganda, alle tenkende mennesker på denne planeten vet dette! Men bruker man følelser når man skal analysere en situasjon er det lett å snu tingenes tilstand på hodet.

2 Likes

Det store flertallet av folket i Ukraina er altså ‘ikke tenkende mennesker’?

Dette er riktig, de er blendet av propaganda og hat, og når man hater tenker man ikke!

1 Like

Det har du rett i!

Æsops fabler, et knippe kvister. Interessant! Jeg har søkt litt rundt på det upålitelige internettet noen minutter nå, men blir ikke noe klokere. Fasces var et maktsymbol i Romerriket, antagelig kommer det fra etruskerne. Om det opprinnelig hadde betydningen «samhold gir styrke», må det på et tidspunkt ha fått en annen betydning. Det skjer hele tida, jvf. juleneket :grinning:

1 Like

Så at Norge og Sveits bruker dette symbolet betyr at vi er facister da?

1 Like

Her er et bedre kart over amerikanske militærbaser, hva forteller dette kartet deg, er det Russland, Kina eller USA som framstår som et aggressivt og farlig land?

1 Like