Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvor står egentlig PYD/PKK?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/hvor-star-egentlig-pyd-pkk/

Etter at USA delvis har trukket styrkene sine ut av Nordøst-Syria og Den syriske hæren for første gang på sju år igjen tar kontrollen over strategiske byer og knutepunkter i regionen, ser det ut til at Syria igjen vil kunne bli en samlet stat. Rojava eller «Føderasjonen Nord-Syria» ser ut til å bli historie. Drivkrafta…

1 Like

Først av alt vil jeg minne om noe som er lett å glemme, og det er at det ikke er nordmenns ansvar eller oppgave å organisere det syriske samfunn. Nordmenn sitt ansvar er å avslutte den norske boikotten av Syria, og å ikke støtte noen form for intervensjon i landet.

–Når det gjelder artikkelen, så er det opplagte her at Murray Bookchin og Abdullah Öcalan identifiserer seg som henholdsvis jøde og kurder. Jøder og kurdere er gjerne særs tribalistiske (som er naturlig med tanke på deres nomadiske historie), og, hvis så, så er det passe uinteressant hvilke nye klær de later til å smykke seg med, da deres (underbevisste?) mål er å reflektere og være i harmoni med sine innerste identiteter som jøder og kurdere.

En nasjonalstat er en forening basert på en nasjonal identitet; et minste sams multiplum man kan forene seg i. Det trenger ikke være etnisitet, men noe må det være. Og det må være noe sjelelig reelt.

Den vestlige sivilisasjon har vært fundert i det kristne. Kristendommen er “menneske-tribalistisk” og har potensielt en sterk forenende effekt, da sjølve Jesu budskap er å helbrede vårt felles hologram gjennom kjærlighet. Men opplysningstidens rasjonalitet fjernet kristendommens overtroiske innpakning, og kastet babyen ut med badevannet. Talmudiske jøder tilbydde siden en messiansk marxisme som alternativ, og venstreradikale europeere gikk fem på.

Den lille modell for personligheter og radikale tendenser:

suicidal <— kulturliberal|kulturkonservativ —> trangsynt

Som islam er et hjernevirus for høyreradikale i Midt-Østen, så har marxismen vært et hjernevirus for venstreradikale i Vesten. Og det grunnleggende problemet med marxismen, bortsett fra å være vitenskapelig og politisk irrasjonell, er at marxismen’s arbeider ikke er en grunnleggende identitet. At arbeidstakere former arbeidstakerorganisasjoner er på sin plass, men at arbeider skal være den grunnleggende identiteten i samfunnet ville være en latterlig idé om ikke for all fanatismen og volden som er skapt for dette prosjektet.

NKP’s 11,9% ved stortingsvalget i 1945 tøyer nok grensen for demokratisk oppslutning til et marxistisk prosjekt i vårt eget samfunn. I tillegg fortsetter naturvitenskapen og teknologien å dra teppet under beina våre på veien mot maskinintelligens og et automatisert samfunn, der det er roboten som er arbeider.

Vi gjør alle på noe. Vi utfører alle “et arbeid”. Men folk er ikke arbeidstaker i sitt innerste vesen. Så hva med å satse på en annen arbitrær identitet, som feks. vi som har barn eller kjæledyr eller vi som puster luft eller vi som er imot CO2-utslipp [oops, den er allerede tatt].

Pål Stegian har jo laget en unik nettside med mye god realjournalisme - det skal han ha - men om han vil fortsette med dette marxisme-svadaet, så foreslår jeg i hvert fall å konstruere en kunstig fiende, feks. en diffus idé om “kapitalismen” som skyld i alle våre problemer - trass i at det jo er byråkratiet som står for brorparten av den økonomiske aktiviteten i det norske samfunn. Og så kan Pål Steigan slippe til alskens akademikere og fremlinger, som ikke ligner overhodet på undertrykte arbeidere, men som alle er enige om hvor fæl kapitalismen er! Og slik kan man ennå puste liv i de aller siste glør av denne 1800-tallets ideologi.

–Alternativet er å ta innover seg at alle mennesker reflekterer egeninteresse, og hvordan dette gjør maktkonsentrasjon til et problem i enhver organisering av samfunnet. Om man virkelig er opptatt av å motvirke maktkonsentrasjon i samfunnet - og elendigheta, problemene og farene dette innebærer - så bør ikke fokus være hvorvidt samfunnets organiseringen kan kalles “sosialistisk” eller “kapitalistisk”.

1 Like

Det er virkelig Pål Steigan på sitt aller beste her. Et meget viktig arbeid da det er åpenbart at Klassekampens “eksperter” tar sikte på å lansere PYD/PKK som noe av et Midtøsten fyrtårn. Det trenger man ikke lese Gnist for å oppdage.
Mye tyder på at når en skaffer seg mer kunnskap om hvordan denne omdannelsen av PKK har gitt seg utslag i nye politiske allianser og samarbeid,så kan det komme som et sjokk for mange. Det er en utbredt oppfatning i Midtøsten at israelske Mossad har spilt en viktig rolle,ikke bare USA og Nato.
Thierry Meyssans tredelte artikkel om Kurderne er alt annet enn lystelig lesning om dette og førte til at jeg har bestilt en fersk bok fra Amazon om PKK. Kommer tilbake om temaet.
Det siste avsnittet hos Pål skjønner jeg mindre av. Her snakkes det om at marxisme er forkastet,etc Jeg kan ikke huske å sett en eneste artikkel fra dette miljøet som var marxistisk på mange år.
På det teoretiske nivå har de anstrengt seg for å bygge om Rosa Luxemburg til parlamentarisk sosialdemokrat og tildele Equinor ansvaret for Norges kapitalistiske fornyelse.

1 Like

thormothr, ok, innlegget ditt beveger seg vel gradvis noget off topic, uten at akkurat jeg har særlig til merittliste å fremvise mht. å holde seg strengt til artiklenes tema – snarere tvert i mot, men vurdert for hva innlegget er, er det i mine øyne utmerket, da vi åpenbart er temmelig på linje ang. det meste her. Fortsetter du sånn, står du i fare for å gjenvinne en god porsjon respekt herfra, i verste fall pådra deg noe nær innpå en … om ikke direkte unnskyldning, da slike fortidige begivenheter må betraktes i fortidens kontekst, så uten tvil en tydelig nyansering, et positivt supplement til min indre versjon av din nettpersona, en utstrakt hånd og et eksplisitt forslag om formell avrøkning av (virtuell) fredscigar. (Jeg vet jo du dykker, så jeg antar ritualer m/ røyk & frie radikaler, hvis overhodet, bør være cigar, som tradisjonelt ikke innebærer dypere inhalasjon enn munnhule ned til (den virtuelle) drøver’n. Vi har for mye felles til noe annet.

Klarer du også, i tillegg til å produsere lesverdig tekst, å fortsette å dosere ut den mest breiale og nedlatende siden din litt mer gjerrig, i hvert fall så du lander på et nivå cirka ikke så inderlig mye verre enn meg sjæl – og da har du egentlig fremdeles en rimelig raus kvote, og jeg i tillegg slutter å mislike folk, skal jeg slutte å mislike deg først. Nesten først i hvert fall.

Men kjære, vene … hvor har du vært og ikke lest Pål mye? Dette har han da forlengst gjort, kapitalismen som den rene antikrist ligger i marxistens DNA.

Marxismebegrepet er markedsføringsmessig, som f.eks Moxnes har forstått, en absolutt dørlukker for en hel masse mennesker (i tillegg til å være ordet for det virus som rir de rammede internt). Effekten er delvis teoretisk erkjent i sentralkomitéen, men kraftig undervurdert.

Den dype motviljen hos den eldre garde marxister mot å avsverge ordet for det presumptivt godes beste, skriver seg mye fra en personlig og gruppemessig identitet, sementert gjennom et helt liv. Man har fått mapper og blitt overvåket sammen for den identiteten. Sånt styrker tro og tighter bånd. Får man ikke ha rød fane og Marx under seiersparaden, kan det nesten være det samme.
Husk Påls motto for seg selv og nettstedet: “En vinner er en drømmer som aldri gir opp”.

2 Likes

Jeg har hørt det hevdet at dersom du kun har en hammer, vil alt bli behandlet som spiker. Uten at jeg vil beskylde Pål for å mangle verktøy, av den grunn. Men å hamre Pål for å være marxist, er som å slå sin egen tommeltott.

1 Like

Det er korrekt. Her på bruket har vi f.eks, såvidt jeg har registrert, kun én Hammer, og han er dypt troende marxist og helt forbilledlig godt indoktrinert og selvproletarisert. Og alt annet er spiker, særlig politikk og økonomi og rettferdighet og sånn.

1 Like

Her hadde du opprinnelig en like fra meg. Poenget med redigeringsmulighet etter at et innlegg er postet, var aldri å endre eller tilføye vesentlige ting til meningsinnholdet i etterkant, i hvert fall ikke uten å merke endringen eller den meningsendrende tilføyelsen tydelig, og ikke når andre har likt eller svart på den opprinnelige versjonen, slik det nå ble gjort her. Og siden jeg etter endringen ikke er enig i helheten lenger, må jeg tilbakekalle den like’en. Jeg tar for gitt at akkurat det med likes-økonomien sikkert ikke betyr allverden for deg. Men det er diskusjonsmessig og sosialt ikke helt greit å gjøre sånn. Jeg utsteder ikke forhåndsbetalte likes-bonger folk kan skrive hva de måtte ønske over og bruke etter eget skjønn.

Da må du gi meg tid til å lese mitt eget innlegg først. For jeg er ikke alltid like flink til å utrykke meg. eller vite helt hva slags tanker, jeg synes er verdt å beholde. Uten at det kan kalles en kvaliteskontroll, av den grunn. Sorry. Det blir nok ikke siste gangen. Du må heller bli mer sparsom på likinga.

1 Like

Dette er feil, Norges oppgave er å støtte USAs krigføring i Syria, og her er både høyre og venstresiden i Norge enige, bare spør politikerne i Rødt.

Nei, den vestlige Guden har alltid vært mammon, kristendommen har vært verktøyet eliten brukte til å kue folket. Les gjerne litt om kristningen av Norge.

Eliten har gjort alt de kunne for å ødelegge “identiteten til arbeideren”, og de har gjort en veldig god jobb for bare et fåtall av befolkninga ser på seg selv som “en arbeider”. Men fakta er at flertallet av befolkninga tilhører arbeiderklassen enten de vil eller ikke, men de vet det ikke selv, klassebevisstheten deres har blitt vasket bort av en uendelig strøm med høyrepropaganda.

Dette er riktig, en arbeidstaker får du først når kapitalisten kommer for å berike seg på andres arbeid!
Hvis folk ikke vil så tvinges de, gjerne med våpen i hånd.(les om fagforenings-knusinga i USA)

Pål Steigan har levd et langt liv og han har sett og lært mye!
Lytt og lær er mitt råd.

Hilsen
Den illuminerte

1 Like

Den er mottatt. Jeg innrømmer at det tilfeldigvis skjedde helt umiddelbart etter første posting, og tar til etterretning at det kan være lurt å drøye noen minutter med å anse en fersk post som helt sikkert ferdigsnekra. :+1:t2:

1 Like

– Den tradisjonelle arbeidaridentiteten eksisterer i beste velgåande, men han er trass alt framleis ein rein bi-ting, seier ein talsdrone for sjølveste dronninga. Foreninga Flittige Maur protesterer høglydt relativt lågmælt på dette utsegnet, og seier i ein pressemelding at “deira medlemmar er stolte arbeidarar, som seinast i føremiddag velta eit utruleg stort lass i Tørdal”.

2 Likes

Hilsen
Den ille underminerte (– Fyr heeer!)

2 Likes

I bibelen står det følgende; “Gå til mauren du late, se på dens strev og bli vis.”
Dette med flittige maur er en myte, forskere som undersøkte maur fant ut at 55% av arbeidsstokken var inaktive, de gikk bare rundt og latet seg. Visdommen i dette bibelverset vil jeg ikke røpe, du får finne ut av dette selv. :slight_smile:

2 Likes

Det betyr at den late kan gå til maurtua, observere med egne, fasettfrie øyne hvor mye potensielt strev som ser ut til å ha hopet seg opp der, og videre av disse studier, og av det faktum at maurene jo slett ikke gidder å jobbe seg ihjæl av den grunn, bli vis og gjøre som maurene, altså skulke unna og kule’n ganske ofte, og ikke minst: Helt uten synlig snev av skyldfølelse, dårlig samvittighet eller sløveskam.

1 Like

Oi, jeg kjenner allerede varmen fra selskapsklubben; fredscigar med aford, Anki i armkroken, diktlesning av Ink, og et glass linjeakevitt med Erland i baren. Makan.

Jeg har aldri etterlyst en unnskyldning. Dessuten er vi jo alle feilfrie, og våre eventuelle overreaksjoner alltid innenfor grensen for det akseptable vurdert i lys av hvor sympatiske vi egentlig er. --Det eneste som plager meg i etterkant er å ha blitt beskrevet som en fiende av ytringsfriheten. Altså, jeg sier ikke at jeg nødvendigvis er uten synd uansett utvidet og nyansert definisjon av ytringsfrihet, men i det minste oppfattet jeg min gjerning som å sette TorgeirSalih i skammens gapestokk mer enn å “stenge ham ute fra internett”. Jeg mener det er en del relevant og formildende kontekst her, som at Pål Steigan generelt ignorerer meg, og at forum.steigan.no ikke er Facebook eller en Google-konto. Som analogi for sosiale media er Facebook som tilgang til en dagligvarebutikk, mens forum.steigan.no er en liten restaurant - der TorgeirSalih arguably oppfører seg ille, og to stykk forlater restauranten som effekt, og jeg sjøl til slutt roper Hej, pælm ut denne mannen, 'a! [eller Ta å hiv han ut! for å være presis.] …i seg sjøl sjofelt, men ikke mer alvorlig - om Steigan.no valgte å sparke ham - enn at TorgeirSalih kunne ta på seg en hatt og spasere inn igjen i restauranten et par minutter seinere.

Jepp. Meinte å være satirisk. Trass litt fordums overvåkning har marxist-nerdene levd godt på sosialdemokratiet, og kan ikke lenger selge seg som undertrykte arbeidere. Men den fæle “kapitalismen” kan man finne overalt i vårt komplekse samfunn, trass i at statsbudsjettet er 1.700 mrd. kroner i en økonomi med ei pengemengd på 2.300 mrd. kroner…

Hæ? Jeg har stor sympati for de originale sosialdemokrater, og Gerhardsen sjøl, men marxismen er for radikal for folk flest, og minner om et trossystem, der Marx’ profeti går foran naturvitenskapen. NKP var “bolsjeviker” som ville underlegges Moskva. AKP var maoister. Du ser hvor radikale marxister er når de støtter forræderi i andre land så lenge det skjer i marxismens navn. Kurdere innvandret til Syria i forrige århundre, men det er visst greit at de lager et Kurdistan i gamle Syria midt i en blodig og djevelsk krig, bare marxister i Norge føler at det skjer noe marxistisk der nede. Pål Steigan spør mellom linjene men er PYD mer anarkistiske enn marxistiske, og fortjener de da støtte?

Ja, kristendommen er sjølsagt blitt brukt til å samle og kue folket. Man tager hva man haver. Dette står ikke i motsetning til å si at den vestlige sivilisasjon er fundert i det kristne. Kristendommen har hatt kolossal betydning for europeisk åndsliv - også i positiv forstand, som jeg vet Gatekeeper har prøvd å syne deg. --Trellene og blodhevnene i norrøn tid?
Protestantismen? Haugianismen? Den kristne idéen om likeverd? (…som er så instrumental i vestens sjel at ateister tar den for gitt.)

De fleste mennesker er voksne, men det er ikke noe automatikk i at man da bør støtte voksenpartiet eller at fienden er barn. --Venstresida har skutt seg sjøl i foten med dette enorme behovet sitt for å importere den tredje verda til norske byer. Venstrepartier konkurrerer om å være mest politisk korrekt for byråkrater, akademikere, innvandrere og konsensus-orienterte, og skyver slik fra seg de kulturkonservative.

Når en snekker snekrer for en rørlegger, en rørlegger legger rør for en elektriker, og en elektriker elektrifiserer for en snekker, så tar staten 50% av verdien av arbeidet i hvert ledd. Her er det ikke “kapitalisten”, men staten og dens subsidierte, som beriker seg på verdien av andre folks arbeid.

Argumenter rasjonelt, er mitt råd.

1 Like

Jeg greier ikke å bestemme meg for om Folkvord er en idiot https://no.wikipedia.org/wiki/Idiot , eller om han bare er en korrupt karriere politiker som markedsfører seg selv til et PR byrå.
Folkvord må selv om han er en blodrød Ny- liberalist også ha til brød på bordet og kanskje litt piker vin og sang når ingen ser på.

Men skulle denne pay-per… politikeren forvinne inn i forglemselen så vil jeg feire det med noe godt og billig. Noe som ikke krever at jeg også, som Folkvord, trenger å selge sjela mi for å nyte litt godt.

Hvis jeg husker riktig så var det Lenin som klaget til sine oppdragsgivere at selv med et toglass fullt av Tyske mark så ville han ikke greie å samle pleben med Sosial-liberalistiske ideer.
Marx sine ideer var mer effektive mente Vladimir Iljitsj Uljanov Lenin og satte seg på toget fra Tyskland til Russland hvor han var en del av historiens største folkemord.

Det var forresten Arthur Zimmerman som utbetalte og sende Lenin på Folkemordekspressen til Moskva.
Dette sies det ikke lenger noe om i historie bøkene våre.

2 Likes

Dette slo meg som en mulighet på et eller annet tidspunkt senere, og jeg antar uten å grave i hodet eller i forumhistorikken etter eksemplene, at det samme kanskje var tilfelle for visse andre formuleringer fra din side. Radar aktivert og følsomheten oppjustert: Done.

Jeg holder jo selv på sånn en del; planter ironiske utsagn uten vaskeseddel inni tekst som ellers er ment å leses for pålydende. Og blir nok da bare unntaksvis lest riktig, dessverre. Villet dobbeltkommunikasjon, mer eller mindre subtile former for ironi, satire og sarkasmer, endog afor(d)ismer kommer ofte fryktelig dårlig gjennom i skriftlig form, og aller dårligst i nettopp vår aktuelle kontekst - skriftlig form, på nettet, i en kakofoni av stemmer på et forum, fra folk hvis stil og real life muntlige form man ikke kjenner, og hvis tonefall, kroppsspråk og mimikk leseren naturlig nok ikke får som lesehjelp. Enkelte forstår i grunnen aldri ironi uten overtydelig merking uansett, og her vil ens kulturelle preferanser og bakgrunn ofte ha stor betydning. Jeg har gått på en del “lost in interpretation”-smeller selv, men skitt au. Å slutte helt med sånt for å sikre at litt fler leser det man skriver helt korrekt og på samme måte, ville for min del føles som å skjære av seg halve tunga, så det blir ikke aktuelt. Da heller holde kjeft. Men det er utvilsomt en problematisk affære, og noen ganger kan det virkelig forkludre kommunikasjonen såpass grundig at man etterpå innser at det var et elendig trekk å bruke slike språklige virkemidler og regne med å bli forstått. Man blir sittende igjen sammen med fanden som ikke beregnet sitt publikum i en ballbinge full av svineperler.

Jeg vet du ikke er en fiende av ytringsfrihet. Det sier seg nesten selv, og jeg beklager at jeg gjorde det mulig å få et annet inntrykk. La oss glemme alt surret som oppsto for oss i den tråden. Jeg tror vi egentlig er såre enige på alle vesentlige punkter i den sammenheng.

-AF :handshake:

2 Likes

Da setter jeg pris på at du på offisiell måte ikke oppfatter meg slik. Men jeg fisket virkelig ikke etter en beklagelse, så da får jeg følge opp med å beklage mine ufinheter - særlig å ha kalt deg en gammel sokk, som jo er under beltestedet, bokstavelig talt.

Ikke en ille teori.

hilsen
thormothr
den opplysteste av de opplyste

(:handshake:)

1 Like