Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvor naiv må man spille for å tjene to millioner i året?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/hvor-naiv-ma-man-spille-for-a-tjene-to-millioner-i-aret/

Av Odd Handegård. Statnett har denne uka holdt sin årlige høstkonferanse. Mye derfra kunne naturligvis ha vært kommentert, men jeg har plukket ut et tema som har vært omtalt her tidligere, og som stadig krever motforestillinger. Det er konserndirektøren i Equinor (Statoil), Anders Opedal, som foran mye av eliten i den norske energisektoren – uten…

3 Likes

Jeg er blitt helt sikker på at alt dette er spill for galleriet, og at jo mer absurd de kan klare i få det- jo mer fornøyd er de med seg selv. Det er mer enn nok energi i verden, og det begynner å synes.
Selv om de gjemmer det i “resesjon” så godt de kan.

3 Likes

Miljökämpen Björn Gillberg har en del intressanta synpunkter om Sveriges klimatmål https://www.youtube.com/watch?v=9xGtdYDfb20&feature=youtu.be

2 Likes

Det er jo litt ironisk at de som er tilhengere av globalisering går inn for å investere storstilt i elektrifiseringen av sokkelen bare for å flytte CO2-utslipp fra Norge til EU. Vanligvis sier man: “tenk globalt - handle lokalt”. Her blir det omtrent stikk motsatt. Dette er et irrasjonelt trekk ved dagens globale system. Og det er skummelt. Isteden kunne man her i Norge feks ha investert i utbygging av slikt som jernbane og T-bane/trikk og feks i norsk treforedling (det vi skal leve av etter oljen). Man bør investere der hvor man har reelle problemer eller reelle mangler. Isteden investeres det altså for å løse fiktive problemer og bla i vindmøller selv om Norge ikke mangler strøm.

3 Likes

Eliten lar seg ikke forstyrre av logikk i sin søken etter penger og er ikke det en flott tilfeldighet for dem at de sitter ved makta så de kan dele skattepengene våre med seg selv

2 Likes