Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvor mange dør av privatiseringsviruset?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/hvor-mange-dor-av-privatiseringsviruset/

Daglig sørger mediene for at vi får vite hvor mange som har dødd av koronaviruset. På den måten holder de frykten ved like. Det de ikke forteller oss er at privatisering og nedskjæringer i helsevesenet er en sterkt medvirkende årsak til at mange pasienter dør. En kan med stor rett spørre: Hvor mange har dødd…

5 Likes

NÅ SNAKKER VI! Dette er hva koronaen avslører- vår sårbarhet! Hold fokuset på det.

Jeg er enig i at privatisering av helsevesenet ikke er bra, men de fleste som hyler opp om nedgangen i antallet sykehussenger, vil ikke nevne at hovedårsaken er ny teknologi. Kikkhullskirugi eksempelvis har gjort at man kan reise hjem etter operasjonen, i steden for å bli liggende på sykehus. Da man kan få kreft og dårlig blodgjennomstrømning i arrvev, så er det en fordel med kikkhull også på lang sikt.

Det er riktig at privatisering, med den for lave bemanninga og utrente og underbetalte arbeidsstokken dette medfører på sykehus og spesielt eldrehjem, har bidratt til at dødeligheten fra viruset har blitt enda høyere enn den ellers ville vært. Men det er likevel viruset som dreper, og det at viruset har fått lov til å spre seg så mye som det har i spesielt Sverige, er resultat av den samme kortsiktige bedriftsøkonomiske grunntenkninga som ligger bak forestillinga om at privatisering skulle være lønnsomt. Og holdninga om at det ikke er så farlig med viruset når det tross alt er flest gamle og fra før skøpelige som dør (selv om vi ser at også høyst spreke, middelaldrende, tidligere toppidrettsutøvere kan dø av dette), og at det derfor er viktigere å holde hjulene i gang i den kapitalistiske økonomien, har Steigan.no med skam bidratt til å spre, og dermed gitt sitt lille bidrag til å forhindre et folkelig opprør mot den menneskefiendtlige liberalistiske ideologien, når vi nå ser konsekvensene utspille seg i fullskala.

1 Like

De kaller seg liberale. Egentlig er de det motsatte. Og de har sine små forvirrere ute i gaten.
Minner om at det folkelige opprøret i Frankrike ble satt på hyllen for at Torgeir skal kunne kose seg med famillien hjemme i stuen

Jaha, hva med fødestuer da? Det hjelper ikke med kikkhullskirurgi når man føder :wink:
Det er uansvarlig av staten å nedlegge fødestuer og dermed tvinge nybakte mødre og nyfødte flytte hjem like etter fødsel. Å føde er alltid forbunnet med risiko for om det er komplikasjoner som barselfeber så dukker det som regel ikke opp før etter et par dager.

1 Like

Man må gjerne snakke om dem og andre former for effektivisering som har tatt bort sengeplasser, men poenget mitt er at man bør i ærlighetens navn også nevne at fremskritt innenfor medisinen har gjort at man ikke behøver så mange plasser som før.

Jeg er enig at nye måter å behandle på gjør behandling mer effektiv. Likevel er det tilfelle at det ikke finnes nok sengeplasser rundt om i landet. Pasienter bør bare sendes hjem etter behandling når det er forsvarlig. Det er ikke det som er praksis den dag i dag og har ikke vært det på flere tiår. Det som trenges er flere senger, flere leger, flere sykepleiere og assistenter. Sykehus, som posten, er ikke ment å være forretninger.

Torgeir S. påpeker med rette at steigan.no har var på en “dette er en mediepandemi” linje i et video samtale 6. april i år mellom Pål Steigan og Kari Jaquesson. Dette til tross at man 6. april visste at det var en klar overdødlighet, italienske leger tryglet folk om å ikke smitte hverandre for ikke å gjøre kollapsen i helsevesenet total.

I denne situasjonen skrev KJ på sin FB side at: Jaquesson tar initativet på sin facebook side:

"Jeg foreslår at vi som har gått igjennom denne syke perioden uten frykt, og som forstår at et sterkt immunforsvar bygges av blant annet nærhet og hudkontakt og at et naturlig daglig møte med virus og bakterier er bedre enn all verdens munnbind og antibac, begynner en klemme- og nærhetskampanje.

Vi må spre bevissthet om menneskeheten som en organisme og spre kjærlighet og tilgivelse til de villfarne"

Steigan, åpenbart positiv til forslaget, kommenterer bekreftende: "Som en italiensk venninne sa: Vi er kommet dit at det å klemme er blitt en revolusjonær handling!

Å påvise at privatisering av helsevesenet er en medvirkende årsak til den høye dødsraten i Italia er vel og bra, men hva mener Pål S. og Kari J. om sin egen “klemmekampanje”?

Er det ikke på sin plass med en skikkelig sjølkritikk? For å ikke å gått inn for før var - og krevd statlig støtte til alle arbeidere hvis bedrifter ble rammet av tiltakene for å senke tempoet i smittespredningen? Ja tvert i mot propagandert for økt smittespredning og enda raskere sammenbrudd i helsevesenet! Det ville kommet til en nedstengning av deler av økonomien uansett. Det viser de veldig høye dødstallene i miljøer hvor det ikke har vært mulig av flere årsaker (trangbodhet, økonomi osv.) å unngå smitte.

Alle tar feil - det som kjennetegner revolusjonære er at de for det første innrømmer dem og for det andre lærer av dem, ikke sant Pål? Var klemming en revolusjonær handling eller en farlig mange på føre var - spesielt fordi vi tidlig i april hadde mer en klare indikasjoner på at dette viruset var farligere enn normalt fordi det ikke var noen immunitet i befolkningen. Var det kinesiske lederskapet også offer for en mediebløff?

2 Likes

Klemming for å bekjempe coronaviruset var et meme hos mange progressive, så Pål og Kari var bare to i flokken her.
hug a chinese

Bare for å skryte litt av meg selv, så hadde jeg rett om stort sett alt når det kom til Koronaviruset.
1594489228920

1 Like

Du din røver fikk meg til å ha latterkrampe! ELSKER din coronaplakat!

Sykdommer har ofte blitt personifisert i fortiden, som Pesta og Tyfoid Mary, en tradisjon vi tok opp igjen med Ebola-chan, så når Koronaviruset dukket opp så ble det naturig å gjøre det samme med Corona-chan.

Viktig å merke seg er at Coronachan har vinger, så at Korona var luftbårent har vært kjent “lenge”, selv om det er først nå WHO innrømmer det. Poenget med hele memingen var selvfølgelig å få Vesten til å velge å slå ned på smitten så vi fikk stengte grenser, i steden for å fortsette med flokkimmunitetsstrategien hele Vesten gikk for i starten, noe som lyktes.

https://www.thelocal.no/20200520/interview-my-belief-is-that-we-wont-have-a-big-second-wave

At the start of March, Norway was ready to put into action a pandemic plan quite similar to the one Sweden has had run over the past two months. But on March 12, the country changed course and went into strict lockdown. The Local asked Norway’s state epidemiologist what happened.

“It had some of the same scenarios as the pandemic planning in the rest of the Western European world,” he explained in an interview with The Local.

“And I think we always had in mind that a new pandemic would spread like an influenza epidemic: that 25 percent of the population would get seriously ill and that the the spread would eventually cover maybe 70 percent of the population until you get herd immunity.”

But when China imposed a strict lockdown on Wuhan, and the strategy was then copied by other Asian countries, Forland’s team at the Norwegian Institute of Public Health began to have second thoughts.

“We thought: ‘this this is working’. They were able to close down societies, first in China, then in Korea, then in Singapore, then in Japan. When that knowledge filtered into our systems, we had to revise our models. We thought, ‘there are other ways of dealing with this than just letting it go’”.

Meget interessant informasjon. Tusen takk. :+1:

Det er feil diagnose. Viruset sitter i mattemagien. Som økonomikken er full av. Slik alt er rigget, er dette snart den eneste måten å få ut penger i realøkonomien på. Privat eiendom er allrede pantsatt, til over pipa.

Alarm! Hva skal de bruke boligen til når verdien er lik null?

Så lenge ingen veit det, spiller det ingen rolle. Derfor er verden full av forlatte hus, eid av banker, mens befolkningen lever på gata.

1 Like

Steigan har ingenting å skjemmes over når det gjelder dekningen av corona.
Konsekvensen vi ser utspille seg er globalistenes korrupsjon og uansvarlighet og folks manglende evne til å se sammenhengen.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.