Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvor grønn er batteriproduksjon?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/hvor-gronn-er-batteriproduksjon/

Av Øyvind Andresen. Morrow Batteries nye batterifabrikk i Arendal vil forbruke mer enn dobbelt så mye strøm som Drammen by. Batteriene skal brukes i elbiler. Det er et omstridt spørsmål om hvor miljøvennlig produksjon og bruk av elbiler er. Produksjon av nye elbiler er uansett svært ressurskrevende – med høyt forbruk av rekke sjeldne jordartsmetaller…

1 Like

220px-First_Trolleybuss_of_Siemens_in_Berlin_1882_(postcard)

Elektrifiseringen av transportsektoren må bort fra batteritenkningen. Elektrifiser hovedveinettet. Dette kan gjøres nå. Med små kostnader. Da har man løst 90% av utslippsproblematikken innenfor denne sektoren.


Komedien fortsetter. Statkraft forandrer navn til “Mer”.

“Mye vil ha mer. Fanden vil ha fler”.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.