Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvor går «det internasjonale samfunn» nå?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/hvor-gar-det-internasjonale-samfunn-na/

Av George Chabert. «Det internasjonale samfunn» – USA, EU og NATO – tillater seg å erklære krig mot land de lett kan ødelegge med sine bombefly. De boikotter økonomisk land de ikke tør bombe, for tapte liv blant egne soldater er lite populært i demokratier. For et par uker siden beslagla Storbritannia en iransk oljetanker…


#2

“Etter oppløsningen av Warszawapakten ble NATO utvidet og Russland omringet av nye militærbaser. USA sier opp alle atomvåpenavtaler, og vil umiddelbart utplassere nye missiler i Asia”.

De private eierne av USAs krigsvåpen-industri får enorm fortjeneste av krig og høye militære spenninger verden over. Deres vestlige politikere og deres mikrofonstativ vestlig MSM har til oppgave å få den vestlige befolkningen til å tro at de vanvittige “forsvarsbudsjettene” er nødvendig. De fikk milliarder i fortjeneste på hver av de over 800 amerikanske militærbasene som er bygd, og flere milliarder i fortjeneste på driften av dem hvert år.

Oppsigelse av atomavtaler er ønsket av det militær-industrielle komplekset (MIC) for det gir nytt våpenkappløp, og dermed enorm profitt for feks Raython som er verdens største produsent av militære raketter. Som har en av sine tidligere direktører innsatt som forsvars (angreps)minister for sikkerhets skyld, det sier litt om hvordan MIC styrer USA og dypstaten. Alle kriger drives for å gjøre eierne av USAs krigsvåpen-industri rikere, og krigsmaskinen brukes for å tvinge all handel til å foregå til USAs næringslivs fordel.

Verdens største terrorstat har også reservert seg retten til å gå til krig dersom et annet land passerer dem økonomisk og i teknologisk utvikling, som Kina, og utplassering av raketter i Kina er også for å minne Kina om det.

“Den vestlige opinion avfinner seg i dag forbausende godt med andres død. Reaksjoner som dem Vietnamkrigen i sin tid utløste, uteblir fullstendig”.

MICs vestlige MSM har lykkes godt i å få den vestlige befolkningen til å tro at USAs kriger er forsvarskriger for Vesten og kriger for å befri land fra tyranner og despoter. Men det dreier seg alltid om å styrte lovlige regjeringer for å innsette USA vennlige regimer som tillater at amerikanske selskaper kjøper og kontrollerer landressursene.

“Dette er prisen verden betaler for umettelige og skjødesløse vestlige ledere; ledere vi har selv valgt”.

“Hvis valg betydde noe, hadde Makten aldri tillatt det”, sitat Mark Twain.

“Men det ble ikke slik. Vestens sammensetning av nasjoner rives i filler, og i et tempo som aldri før skapes et lappeteppe av samfunnsgrupper, der «fellesskapet» blir et ord uten innhold. Slik privatiseres verden videre desto lettere. Dagens salg av veier, transport, vann- og strømforsyning i de siste tiårene kan sees som en slags generalprøve. Den ytterste fattigdom, som var blitt utryddet for første gang i våre samfunns historie, er tilbake”.

Våre politikere er agenter for den globale storkapitalen, og deres oppdrag er å åpne økonomiene for privatisering, selge storkapitalen landressursene og infrastruktur, avskaffe blandingøkonomiene og velferdsstaten og implementere ny-liberal markedsøkonomi. Etter å ha tjent storkapitalen på en fordekt måte som politikere, belønner storkapitalen dem med feks styrverv eller stillinger i deres overnasjonale organer som FN eller EU".

“Ungdommer marsjerer og synger ekstatisk « No borders, no walls, no USA at all! » Men uten nasjonal samhørighet er demokrati ikke mulig”.

Mange unge har en romantisert forestilling om en verden uten landegrenser. En verden uten landegrenser vil også den globale storkapitalen ha, men ikke av de rette grunnene, de vil ikke ha et globalt samfunn eller en “global village”, de vil ha et globalt marked, der uregulert kapital flyter fritt dit kapitalen gir mest avkastning, og med fri flyt av billigst tilgjengelig arbeidskraft.

Vi kan se nå hvordan storkapitalens ny-liberale markedsøkonomi som deres politikere har innført virker i USA og i de land som har vært medlem i EU lengst. Der har også forskjellene blitt størst, enorme overføringer fra lavere sosiale lag til overklassen, akkurat som storkapitalen vil. Det er også godt i gang her i Norge, de går bare langsommere frem her.


#3

Det internasjinale samfunn går en vei ; vekk med alle grenser og mot en verdensregjering , kalifat , føderasjon , you name it .
Dette har sitt fundament i de abrahamske religioner , som startet med jødedommen.
Disse religionene har infiltrert seg i ulike ismer for å jobbe for denne religiøse utopi.

F.eks Hvorfor falt kommunismen på akkurat dette tidspunktet som det gjorde ?
Det var ingen som spesielt ventet det eller forutså det . Det kom som lyn fra klar himmel.

Problemet var at kommunismen hadde utviklet seg mere i nasjonal-kommunisme , initiert av Stalin.
Stalin kjempet hårdt mot de som ville ha en ‘kosmopolitisk verden’ , frontet av Trotsky og trotskistene.
Stalin seiret midlertidig over trotskitsene , men det har blitt jobbet hardt i kulissene for at denne fløyen endelig skulle seire over nasjonal-kommunistene…

Til slutt falt Sovjet Unionen og trotskismen spredde seg til USA gjennom de neo-konservative og demokratene .

Derifra har hovedkvarteret vært for å initiere nye kriger for dette verdensriket som er profetert i religioner , og som har sammenheng med messias -profetiene.

Der står vi nå og venter på krigen mot Iran.
Om vi kan hindre alt dette er usikkert .
Men vi kan iallfall avsløre spillet !!