Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvor farlig er koronaviruset og Covid-19 – hva er den beste strategien?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/hvor-farlig-er-koronaviruset-og-covid-19-hva-er-den-beste-strategien/

Av Erik Plahte. Smittetallene skyter i været igjen, trass i regjeringas tiltak for å hindre smitten i å bre seg. Hvis målet var å holde sjukdommen i sjakk, har nedstenginga vært mislykka. Kostnadene har vært enorme, og vi ser ingen ende på epidemien. Men hvor farlig er Covid-19-pandemien, både absolutt og i sammenlikning med tidligere…

3 Likes

I artikkelen til Plathe finner vi denne setningen: “Noen hevder at så mye som 90 % av de positive testene kan være falske”. Ja, det hevder også FHI, i denne artikkelen: https://www.fhi.no/nyheter/2020/unodvendig-a-teste-store-grupper-av-friske-ved-lite-koronasmitte/
I en annen artikkel på FHIs sider finner vi følgende i en orientering om testmetoden: “Metoden skiller ikke mellom intakt virus og rester av virus og sier dermed ikke noe om virusets evne til å gi sykdom eller smitte andre”.
Dersom testen er håpløs og uegnet for oppgaven, ref. bl.a. testens oppfinner Kary Mullis, samt Wolfgang Wodarg: “Without PCR-Tests there would be no reason for special alarms”, hva skal vi da med strategien til de 35 NTNU-forskerne?
De som utfører aksjoner av den typen som begynner på T har gjerne et våpen. Det våpenet våre myndigheter retter mot egen befolkning er en test med betegnelsen RT-PCR.

10 Likes

En test som ikke kan teste, et virus som ikke er isolert, dandert med en mulepose som bare er skadelig. You can’t make this shit up. #totallymentalbreakdown

9 Likes

“For unge, friske folk er ikke Covid-19 farligere enn en vanlig influensa. Vi veit hvem som er mest utsatt – eldre og folk med en eller flere av noen få kroniske lidelser, en relativt liten og klart avgrensa del av befolkninga”.
De eldre som dør av Covid-19 for de aller flestes del over 80 år, i de fleste vestlige land er alder for de som omkommer omtrent den samme som den forventede levealder for landene. For eksempel Sveits 83 år, det samme som forventet levealder i Sveits, på New Zealand 82 år, forventet levealder 82,5 år. Ellers bare unntaksvis utenfor risikogruppene, som for en sesonginfluensa.

Tallet 1,2 millioner døde av Covid-19 på verdensbasis er et tall som er grunnlagt på statistisk materiale som aldri hadde blitt godkjent under normale omstendigheter. Leger i mange vestlige land har blitt oppfordret til å skrive Covid-19 som dødsårsak hvis de antok det, uten at lab-rapport foreligger.

I England ville en person som fikk påvist Covid-19 i Mars, men omkom i en bilulykke i Mai, blitt registrert som død av Covid-19. I Washington DC ble fem persomer døde av skuddskader registrert som døde av Covid-19.

I August publiserte Center for Disease Control i USA en rapport som viste at av de ca 155 000 (August tall) som antatt døde av Covid-19, så var det bare 9250 eller rundt 6% som faktisk døde av Covid-19, de andre hadde viruset, men døde av andre årsaker. Da er nok ikke dette noe særlig annerledes i andre vestlige land heller.

Det er nødvendig å skjære igjennom med dette i den offentlige debatten omkring korona-krisen. Men ønsketenkning, for alternativpressen som med for eksempel Steigan blir ikke invitert til NRK Debatten. Det er bare de som bygger under fortellingen til makthaverne som får komme til offentlige direktesendte debatter i beste sendetid.

Dette er en konstruert krise av global storkapital for sin NWO. Nedstengningene ødelegger økonomiene med hensikt for å forgjelde landene så mye at de blir satt under administrasjon av IMF og WB. De vil blant annet innføre digital valuta og et kontantfri verden med borgerlønn, for 100% kontroll på individnivå for slaveklassen i sin New World Order.

7 Likes

Jeg er helt enig i første del av utsagnet, nemlig at “dette skulle tilsi at første prioritet burde være å beskytte de mest sårbare gruppene, altså konsentrere ressursene der risikoen er størst”. Og så kan man jobbe mot å finne ut hvordan man best gjør det, og her vil synspunktene brytes mot hverandre. Og denne problemstillingen om å beskytte de mest sårbare gruppene, kan godt vurderes på bakgrunn av en sammenligning mellom Sverige og Norge.

Og da blir jeg skeptisk til siste del av utsagnet til Erik Plathe, nemlig “lette restriksjonene for alle andre”. Klarer man da å beskytte de mest sårbare gruppene? Dette har vist seg å være en vanskelig oppgave! Det er Sverige et eksempel på.

Man får det foreløpig ikke til i praksis. Bare de land som har tatt i bruk heller drastiske virkemidler, kan en si har klart å beskytte de mest sårbare gruppene. Og etter hvert som smitten nå øker, ser vi på nytt at drastiske virkemidler forsøkes innført, også hos Sverige. Og begrunnelsen ser ut til å være mer en frykt for at helsetjenestene skal bryte fullstendig sammen snarere enn å beskytte de mest sårbare gruppene.

Det er dog en erkjennelse av at det er vanskelig å hindre viruset i å nå inn i de sårbare gruppene. Og da er det uklokt med en linje som unntar det man kan kalle ikke-sårbare grupper for restriksjoner, altså at de skal få leve sine liv mest mulig normalt. Og begrunnelsen er at man foreløpig ikke vet hvordan denne muren mellom sårbare grupper og ikke-sårbare grupper skal settes opp. Det er bare å se hen til Sverige.

Hele plandemien kan oppsummeres slik:

Man ødelegger samfunnet for et virus som ikke finnes, som “påvises” med en test som ikke kan brukes til å oppdage virus. Og alt gjøres for at de ultrarike skal fortsette å mangedoble sine formuer og sin makt, mens folk flest blir stadig fattigere, reddere og mer avmektige.

3 Likes

Joda. Det er en tidslinje. Men; samtidig skjer det noe med frekvensen til den kollektive bevisstheten. The Great Awakening er på hjula. For den som synes 3D matrix begynne å bli litt trang over skuldra, er det bare å hive seg med :wink:

1 Like

Det har, etter mitt beste skjønn, ingen hensikt å vise hverandre videoer, fortelle hverandre historier, vise lenker og vise tall osv til hverandre, i ekkokammeret, og kommentere på kommentarfelter. Politikerne
leder nå 100-0 over oss som er uenige med coronastrategien. Nå har butikker på kjøpesentre frivillig plassert munnbind på sine ansatte, og i dag så jeg flere mennesker med munnbind enn uten munnbind på CC vest, et av de største kjøpesentrene i Oslo. Kampen er tapt, det er ikke mer å hente, det er bare å krysse fingrene og håpe og avvente. Men. Det er fortsatt én ting vi kan gjøre, og det er å samle mange mennesker til demonstrasjon, og demonstrere kanskje så mye som én gang i uka. Den forrige demonstrasjonen, som samlet 150 mennesker, brydde ingen seg om. Ingen. Til og med Stopp Nato, med sine 100 medlemmer, klarer å samle alle 100 til demonstrasjon et par ganger i året, foran den amerikanske ambassaden. Akkurat som om noen bryr seg, 100 er for lite. Men disse folka har dedikerte medlemmer. Min datter er med. Hun er twitter-ansvarlig. Det er en stor greie for henne. Er dette en stor greie for oss eller bryr vi oss egentlig ikke, innerst inne?

2 Likes

Det har ingen hensikt å demonstrere i gatene. Fokuset vårt må være på det faktum at restriksjonene er grunnlovsstridige og i strid med menneskerettighetene. Eventuelle bøter skal derfor ikke vedtas, og vi må gå sammen om et søksmål mot myndighetene, i den grad dette er mulig.

2 Likes

123834997_1536539616529769_5116351991513889146_n
image

3 Likes

6 måneder med Koronadødsfall: 285 døde, snittalder: ca. 82 år. Forventet levealder i dette landet… 82.5 år. IFR: ikke høyere enn 0.27% - sannsynligvis mye lavere.

Vanlig influensasesong: 900 døde (estimat) per år. Noen år oppe i 1400 når det er mer alvorlig influensa. IFR estimert til 0.1%

Man må være komplett idiot for å ikke forstå hva dette innebærer - hele greia er en kollektiv psykose. Jeg gråter for menneskehetens stupiditet.

4 Likes
3 Likes

Takk! husker du den store influensa-lockdownen fra 2017 eller? og hvordan vi måtte gå med masker, ikke møte venner osv.? ikke det nei? ikke jeg heller.

Folk vil bedras. Og det mangler ikke på folk som ønsker å bedra de som vil bedras :slight_smile:

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.