Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvor ble det av Biden-skandalen i Ukraina?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/hvor-ble-det-av-biden-skandalen-i-ukraina/

Det ukrainske parlamentsmedlemmet Andriy Derkach offentliggjorde 19. mai et lydopptak der det gikk fram at den tidligere visepresidenten Joe Biden og den tidligere utenriksministeren John Kerry presset daværende president i Ukraina Petro Porosjenko til å si opp den ukrainske riksadvokaten. Dette gjorde de opplagt fordi denne riksadvokaten drev undersøkelser av korrupsjon og andre økonomiske forbrytelser…

3 Likes

Ja Joe. Du tror du kan bli president men DMC er like korrupt som du er. Når tiden er inne vil du snuble over din politiske karriere for dette.

1 Like

Jeg har forstått det slik, at Bidens beste sjanse til å bli president, er ved å holde seg unna rampelyset, og overlate scenen til “The Donald”. Dukker han opp igjen, så vil nok Burisma følge hakk i hæl.

1 Like

Steigan vet tydeligvis ikke hvem tidligere Prosecutor General (leder av statsadvokatembedet) Viktor Shokin er. Han ble innsatt av president Poroshenko i 2015, og etter press fra EU og USA, skiftet ut i 2016.
Problemet med Steigans artikkel er enten mangel på kunnskap eller bevisst politisk agitasjon basert på løgn. I denne saken er fakta entydige.
Ønsket om å fjerne Shokin, var hans egen korrupsjon og beskyttelse av oligarkiets krimminalitet. Det sier vel det meste at han alltid ble kjørt i skuddsikre biler og sov aldri 2 netter i samme bolig.
Så til konspirasjonen: Shokin gjorde aldri noe forsøk på å ettersøke Burisma-selskapets innleide styremedlem Hunter Biden. Derimot hadde det i lang tid vært undersøkelser knyttet til selskapets hovedaksjonær og styreleder, oligarken Mykola Zlochensky.
Zlochensky var først energiminister i Yanukovitch regime fra 2010 til 2012. Deretter fungerte han som landets sikkerhetsansvarlige inntil det forhatte Yanukovitch-regime ble styrtet i 2014. Allerede i 2012 opprettet daværede prosecutor General Viktor Pshonka en korrupsjonssak mot Zlochensky. Og ved regimeskiftet i 2014, da nettet begynte å snøre seg sammen rundt ham, rømte han landet. Imidlertid fikk president Poroshenko frigitt ham fra anklagene i 2018, og han returnerte til Ukraina. Etter presidentvalget i 2019, ble korrupsjonssaken gjennopptatt og Zlochensky rømte på nytt, denne gang til Monacco hvor han etter all sannsynlighet befinner seg i dag.
Korrupsjonssaken rundt 2010-2012 hadde enorme dimensjoner. Burisma som selskap ble opprettet i 2002, og har vært et av de største energiselskaper i landet, med Naftogaz og andre energiselskaper som “døtre”.

Konklusjon: Hunter Biden hadde i sitt engasjement et prosjektarbeid å ansvare for, som ikke hadde noe med korrupsjonsskandalen å gjøre. Dette har blitt verifisert både av nåværende og tidligere prosecutor General. Steigans forsøk på å knytte ham til korrpsjonsskandalen, er basert på fake news hentet fra russisk og visse pro-russiske artikler i vestlige medier. Årsaken er selvsagt å styrke Trumps muligheter til gjenvalg.

Har det noe med dette å gjøre ?

2 Likes

Nå kan det sikkert sies mye om Hunter Bidens forretningsvirksomhet, både i Ukraina og Kina, men videoen gir definitivt ikke noen dokumentasjon på at Joe Biden har bestukket det Ukrainske regime. Hvem har produsert denne videoen?

image

1 Like

Olaf : “Hvem har produsert denne videoen?”

Det vet jeg ikke . Jeg husker heller ikke i hvilken forbindelse jeg fant den, men noen skrev at den var vanskelig å finne.
Jeg har ikke satt meg inn i saken, men generellt assosierer jeg Council on Foreign Relations mer som Sibel Edmonds snakket om når det gjalt landene i Eurasia, som tidligere lå under Sovjetunionen. Hun sa noe sånt som at islam ble brukt for å skape uavhengighet, så landene ikke skulle legge seg under Russland, og dette handlet om rivalisering, kappløp om å sikre seg dominansen via naturressursene , så jeg regner med at EU ekspansjonen, og nasjonalismen spiller samme rolle i Ukraina.

Klippet i den slettede videoen på youtube, der Hillary sa grunnen til at de trente Mujahedin : “We would`nt let them ( Russerne ) control Eurasia. går i samme retning”

Erland skrev :
Ukrainske nasjonalister mener helt åpenbart at deres nasjon og identitet best kan ivaretas ved å lene seg mot «vest». Er ikke det interresant?

Konteksten på denne hendelsen finner vi under dette :
"Veien frem til dagens assosieringsavtale har vært lang og dramatisk. Avtalen ble ferdiforhandlet høsten 2013, men en uke før avtalen skulle undertegnes gjorde daværende president Viktor Janukovitsj en helomvending og nektet å undertegne den. Dette ga støtet til Majdan-demonstrasjonene i Kiev vinteren 2013/2014, som endte med at mange demonstranter ble skutt og drept.

Her er konteksten.
Motivet for EUs ekspansjon forklares i den Carnegiefinansierte rapporten :

The baseline for U.S. policy was established in 1992, the prevention of a peer competitor emerging in Eurasia. The initial focus for ten years was on assistance to promote Russia’s transition to becoming a market democracy while simultaneously hedging against the return of a revanchist Russia
through promotion of expansion of NATO and the European Union.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366518300150

[quote=“Gatekeeper, post:6, topic:2550”]
The British Secretary of State of Defence Malcolm Rifkind wrote to Foreign Secretary Douglas Hurd:
“…the situation in Ukraine merits particular attention and it is in the clear interest of the West for us to make every effort to promote Ukrainian independence and stability. This is a major security interest for the UK, perhaps second only to what happens in Russia. We must take a long term view of our interests”.

Mackinders school of geography, Oxford, (1899.) Lange historiske linjer.

Carnegie rapporten som nevnt tidligere , fra 2018, nevner også Mackinder :
The key concept of the strategy called for preventing the emergence of a “peer challenger” who could challenge U.S. dominance of the international system (Cheney, 1993, Tyler, 1992).
And just as the famous British geographer Halford Mackinder presciently articulated more than 100 years ago, given the vast mineral, economic, demographic, and military resources throughout the Eurasian supercontinent, this was the only place on the globe from where an imaginable peer competitor could emerge to challenge Washington.

Hva er agendaen til CFR ?
Eliminering av USA status som supermakt.
Dette handler igjen om å skape fundament og arkitektur for den nye verdensorden, men under ledelse av den angloamerikanske globale visjonen, men dette er ikke det samme som det patriotene står for.
Som du så, satt CFRs Richard Haas til høyre for Biden i videoen :

Daniel Estulin siterte Richard Haas (Council on Foreign Relations )
i sin bok The true story of the Bilderberg Group ( 2009) siden Haas talte på Bilderbergkonferansen 5 juni 2008 Chantilly Virginia :

Calling for the elimination of superpowers and souvereign nation states.
Estulin quotes Haas as saying in his speech on International Non-polarity,
“The United States unipolar moment is over.International relations in the twenty-first century will be defined by nonpolarity.Power will be diffuse rather than consentrated, and the influence of nationstates will decline as that of non-state actors increases.”
s.374 True Story of the Bilderberg group.

Dette er nok mest en ønskedrøm. Om ikke USA rammes av en borgerkrig (usannsynlig da begge parter i den nåværende konflikten kun er hildringsbilder for massene) vil den judeo-neokristne eliten styre verdensøkonomien gjennom splitt og hersk metoder herfra til dommedag. Kina er kun en konstruert fiende. Som Russland var før

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.