Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvis norske medier hadde vært omfattet av tjenestemannsloven


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/hvis-norske-medier-hadde-vaert-omfattet-av-tjenestemannsloven/

… hadde de sannsynligvis blitt straffet for grov tjenesteforsømmelse. Av Lars Birkelund. «§ 324. Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab». Lenke til loven. På…


#2

Grunnen til sanksjons-krigen fra USA er at USA vil at amerikanske selskaper skal ha eierskap og kontroll over Venezuelas enorme oljeforekomster. Dette innrømmet John Bolton tilogmed i et intervju (video). Trump ville ha krig mot Venezuela for deres olje for flere år siden, det sier også tidligere FBI sjef Andrew McAbe. Ingen overraskelse det for de som følger med på geo-politikk, Wall Street kabalen NWO vil ha eierskap av alle landressurser i alle land i hele verden, som er deres mål.

Sanksjons-krigens eneste mål er å tvinge den lovlige regjeringen til å gå av, og innsette et USA vennlig regime som lar USA få gjøre som de vil i landet. Vestlig presse og media er ingen uavhengig nyhetsformidler, de er eiet av den samme storkapitalen som terroriserer Venezuela, og gjengir deres versjon, som er at USA heltemodig og altruistisk forsøker å befri et undertrykket folk fra Maduro regjeringen.

Forøvrig det samme som vestlig presse og media, som også omfatter norsk MSM og NRK, har hjulpet USA med når det gjelder Libya, Syria, Iran og Irak med flere. Som gjør dem medskyldige i krigsforbrytelser, for hadde norsk MSM og NRK beskrevet situasjonen i Libya før krigen som den var, hadde det norske folk aldri gått med på norsk deltakelse i overfalls-ranet og folkemordet på Libya som ødela en utviklet velferdsstat, et folk og land, og lot barbari ta over som fortsetter den dag i dag.

Redaktører og journalister i norsk presse som dekket Libya krigen, skulle stått til rette for dette i en internasjonal domstol for krigsforbrytelser sammen med Stoltenberg og Støre. Norsk presse med NRKs dekning av Venezuela er som USAs utenriksdepartement dikterer den, og de dekker dermed over folkemordet som foregår. Tenk på det neste gang du ser på Dagsrevyen og TV2 nyhetene, nyhetsoppleserne er journalister som gjør research på sakene de presenterer og er medansvarlige for det redaksjonelle innholdet.


#3

Lover ikke godt for Norge. Men viktig tema som taes opp her. Hvvor mange koreanere har vi vært delaktig i å drepe. For ikke å glemme irakere, jemenitter, zimbabwere, etc. Disse folka burde dingle