Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvilken rolle spilte Institute of Statecraft i Skripal-saka?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/hvilken-rolle-spilte-institute-of-statecraft-i-skripal-saka/

Ei gruppe som kaller seg Cyberguerilla har dumpet en nye bunke hemmelige dokumenter på internett. Blant disse dokumentene finnes en rekke som er svært avslørende for britiske etterretning og det såkalte Institute for Statecraft. En del av dokumentene kan peke i retning av at dette «instituttet» også har spilt en rolle i den desinformasjonskampanjen som…


#2

Å bivåne russiagate-hysteriet utfolde seg i fri dresser var et absurd skue. At Bilderbergerbolla kaklet etter manus var vel bare som det skal være…er det i det hele tatt noen som hører etter hva det mennesket lirer av seg for tida…?


#3

Skripalsaken sköttes lite oprofessionellt av Väst redan från början. Man hade mycket väl, för att få det hela att se mer naturligt ut, kunnat suga på karamellen ytterligare en tid innan man med 110% säkerhet utpekade den ryska statsledningen som skyldig och började utvisa diplomater.


#4

Jeg mener at det forholder seg slik at Skripal er en såkalt utvekslings spion og ikke en avhopper fra de hemmelige tjenestene i Russland. Forskjellen er viktig. Aldri noensinne har Russland/Sovjet drept en utvekslingsspion (men avhoppere har derimot blitt drept). Hvis noen begynner å drepe utvekslingsspioner så vil hele systemet med å bytte spioner bryte sammen.

Flemming Rose har kommentert denne saken og saken har også vært referert på lederplass i Klassekampen.


#5

Några ytterligare tankar: Pål Steigans artikel ovan kan förklara något som förbryllade mig från första dagen, nämligen “Varför förgiftades också Julia Skripal”?
https://www.lindelof.nu/varfor-forgiftades-ocksa-julia-skripal/ Och här vill jag nog backa från den hypotes jag lade fram då och ansluta mig till Påls.

Ty om vi nu antar, trots att så gott som allt talar emot det, att ryska statsledningen ville göra sig av med Sergej Skripal, varför också ha ihjäl hans helt oskyldiga dotter. De visste att alla förnuftiga människor i världen skulle utpeka just Ryssland som huvudmisstänkt. Så varför spä på ytterligare genom att döda hans unga dotter?

Men utifrån vad som står i Påls artikel blir det mycket mera troligt att det just var västerländska (brittiska) agenter som utförde dådet. Att bara ha ihjäl en rysk fd. agent räckte inte, hans unga, vackra och oskyldiga dotter måste stryka med också för att det hela skulle få avsedd effekt.

Men historien slutar inte här. Skripals överlevde underligt nog. Det är ett annat mysterium.

Kan det ha varit så att agenterna, eller åtminstone någon av dem, skämdes över uppdraget och avsiktligt sabbade det? Eller att någon av dem, när giftet nu smetats på Skripals handtag, i ett obevakat ögonblick torkade bort så mycket som möjligt av det?

Agenter har liksom alla andra yrkeskategorier en viss yrkesstolthet. Ha ihjäl vad som anses vara “fiender” är en sak. Oskyldiga kan också oavsiktligt drabbas, det är en del av jobbet, men att avsiktligt mörda en ung flicka är inget man kan skryta med på de interna kamratträffarna.


#6

Ja. Du kan ikke føre en aktiv politikk om å gjøre vestlige befolkninger til minoriteter i eget land, la dem som protesterer miste jobben og samtidig forvente deg lojalitet fra landets forsvarere.


#8

Men atte … David Icke, det er vel han som mener eliten er reptiler i menneskeham, sånn helt bokstavelig? Han har rett i budskapet på denne plakaten, men for meg er han en temmelig dårlig ambassadør for bakkekontakt.


#9

Russarane er våre venner, og det har dei alltid vore.
Det seiest at Russ var namnet på ein svensk viking, og det gav landet namn.
Olav Trygvason, høgt på sokkelen sin i Trondheim / Nidaros, kom frå Gardarike (Russland) seint i tenåra, - han var russer. Gardariket var vikingane sin mest populære stad, der var fredeleg, god mat og gode kvinner og varmt klima.
Om blodsband og høg kultur skal råde, må vi stå saman med russerane.

Og om du meiner blodsband tyder noko, so skal du vite at mor til Trump kom frå Orknøyane som var busett av nordmenn, og han vil ha fred med Russland.


#10

Når vi er programmert inn i the postage stamp concensus er nok det meste utenfor den virkeligheten “uten bakkekontakt” :wink: Ellers er denne type logikk - for meg - den samme som lame stream folka bruker mot Pål; han var kommunist/revolusjonær/PolPotforsvarer - da kan han ikke tas alvorlig uansett sak. Men enhver får finne sin reiseveg :slight_smile:


#11

Koblingen med Skripal-saken er jo interessant. Forgiftningsforløpet 4/3 er medisinsk og toksikologisk helt
usannsynlig hvis man har over gjennomsnittlig kunnskap. Sergej og Julia skal på angjeldende dag ha blitt
forgiftet via et dørhåndtag før kl. 13:30, derpå hatt flere ærender inkludert to restaurantbesøk hvor de var upåvirket før de såpass brått og helt samtidig ble syke i en park litt før kl. 16:15 at ingen av dem fikk
alarmert om behov for hjelp. En gifteksposisjon før kl. 13:30 som gjør de to helt plutselig og helt samtidig voldsomt syke i 16-tiden er umulig. Slike gifter finnes ikke - med såpass forsinket, men samtidig synkront
plutselig virkning på to personer med ulik kroppskjemi. En novitsjok-forgiftning må ha skjedd mye nærmere i tid og sted til parken enn det omtalte dørhåndtaget. Vi kan ikke ha fått høre hele historien som politi og myndigheter i Storbritannia sitter inne med om denne saken.
Og ut fra de forskjellige personenes bevegelser: Det er bare en forgiftning FØR kl. 13:30 som kan knytte forgiftningen til de to mystiske russerne som ble observert rundt i Salisbury den dagen - hvor “identifiseringen” av de to som navngitte GRU-agenter kun stammer fra Bellingcat, som har generelt tvilsom troverdighet og en aktivitetsprofil som passer med stråmannsvirksomhet for interesser innen NATO og vestlig påvirkningstjeneste/etterretning.
Det er videre i Skripal-saken et pussig sammentreff ved nr. 2 forgiftning: Både forgiftning og funn av skyldig parfymeflaske med novitsjok - som skulle ha ligget upåaktet i en slags Fretex-boks i flere måneder fra første
forgiftning - skjedde da det var blitt stille om saken - men akkurat da Theresa May skulle ha besøk av Donald
Trump, som britiske myndigheter ville påvirke til sterkere sanksjoner mot Russland. Og hvor britene lyktes i å få uttalelser om strengere sanksjoner fra Trump… Og for å gå tilbake til medisin og toksikologi: Som vi husker
ble det stakkars forgiftede narkomane paret syke på forskjellige tidspunkter; damen som fikk mest gift på seg ble svært syk umiddelbart, mens mannen som fikk mindre gifteksposisjon ble alvorlig syk først senere og med langsommere start. Sergej og Julia Skripal må ha fått ulike mengder gift på seg hvis forgiftningen er skjedd slik britiske myndigheter sier, allikevel ble de bråsyke helt samtidig og uten langsom start som man skulle forventet med en forsinket giftvirkning…