Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvem snakker tilsynelatende sant uten å gjøre det?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/hvem-snakker-tilsynelatende-sant-uten-a-gjore-det/

Av Odd Handegård. Bjørn Vassnes er forskningsjournalist i Klassekampen. Den 14. oktober hadde han en kronikk i Aftenposten der han tok utgangspunkt i at «nettmediene flommer over av «fake news», konspirasjonsteorier og falske beskyldninger». Han går heldigvis mot sensur av nettstedene. I stedet skriver han at «befolkningens motstandskraft bør forbedres», omtrent som ved «vaksine» –…

9 Likes
3 Likes

Hehe, denne kommentarsiden kommer til og bli ekstremt lang om vi skal poste noe på ethvert synkehull av løgner og bedrag.

2 Likes

God journalistikk om dei alminnelege klimaløgnene, igjen bra av Handegård. Sjølv om ‘tilsynelatende sant’ er ei merkeleg overskrift.

1 Like

Tja, kvifor ikkje? Det er kanskje ufatteleg, men over halvparten av det vi trur på som vesentlege historiske hendingar er løgn. Dei som tek til motmæle mot livets store løgner blir ofte møtt med he-he eller taushet.

2 Likes

Ja jeg er klar over det :wink: Derfor ville denne siden blitt ekstrem lang!

3 Likes

Interessante innspill, både fra Vassnes og Handegård.
Handegårds supplering med politisk usannheter i de ordinære mediekanaler, må inkluderes som virus det bør vaksineres mot: energipolitisk desinformasjon knyttet til klimahysteriet i Norge, spiller helt klart på publikums kognitive svakhet.
Handegårds poengteringer er derfor på linje med Vassnes budskap: å finne “metodikk” for å øke publikums motstandskraft mot det vanvittige utbrudd av fake-info og konspirasjonsteorier som skaper forvridde forståelser blant publikum.

Steigan.no er i denne sammenheng kanskje den største eksponenten for utvikling av eller formidling (ref. alle medier han refererer til fra nettet med endelsen .ru) av fake-info og konspirasjonsteorier. Skrekkeksempelet er hans repeterende beskrivelser av Ukraina, som i alle sammenhenger blir hengt ut som fascistisk, et land han tydeligvis har lagt for hat, uten å ha noe som helst kunnskap om. Ekstra merkelig blir det når vi vet at han omfavner og forsvarer alt Russland gjør, en reell fascistisk stat, i tråd med Steigans egen ideologi. Greit nok at Steigan kommer med slike usannheter, dersom publikum har motstandskraft mot hans forvridde “virus-spredning”), men som opinionsdanner, har han helt klart makt over sin menighet (noen medlemmer av dette forumet) Den menigheten (like sløv / virusbefengt som Trumps fan-club) sluker definitivt alle hans konspirasjonsteorier om Ukraina. Her kunne det vært behov for ei kraftig vaksine.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.