Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvem skal ut, Tangen eller Olsen? Svar: Begge to (men den siste først)!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/hvem-skal-ut-tangen-eller-olsen-svar-begge-to-men-den-siste-forst/

Kravene fra representantskapet i Norges Bank mot hovedstyret og sentralbankens sjef er i praksis umulig å oppfylle og vil måtte få politiske konsekvenser. Øystein Olsen har undergravd bankens og oljefondets tillit og må gå av – med Tangen på slep. Av Halvor Fjermeros. Det er klar tale av det sjeldne slag som framføres av representantskapet…

2 Likes

Øystein Olsen er økonomiker (sosialøkonom). Han har tilbrakt så godt som hele livet i statsapparatet.
Å tenke selv, må en slutte med allerede under teorien.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.