Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvem har ansvar for klimakrisa – og hvem tar ansvar?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/hvem-har-ansvar-for-klimakrisa-og-hvem-tar-ansvar/

Av Erik Plahte. Norske medier jubla over at landene ble enige om en avtale på klimamøtet i Katowice, men har sagt lite om hva de ble enige om, og enda mindre om det avtalen ikke inneholder. Møtet bekrefta det vi har sett fra tidligere toppmøter: Det er de rike landene i Nord som har ansvaret…

2 Likes

At det drives rovdrift på Gaia er helt klart, men Al Gores hoax er beyond hysterisk. Et nyttig redskap som nwo-gutta har i agenda 21-verktøykassa si for å ringe inn sauene.

“…we redistribute de facto the world’s wealth by climate policy…One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore…” IPCC co-chair of Working Group 3, Dr. Ottmar Endenhofer, November 13, 2010 interview [H/t Dr. Charles Battig

2 Likes

Den eneste krisen her, er i vitenskapen.

Hele artikkelen er irrelevant da den bygger på den feilaktige påstanden om at menneskeskapt CO2 utslipp er hovedårsaken til klimaendringene, og at disse klimaendringene er farlige og uønsket.

For dem som har tatt seg bryet med å se litt på fakta, er det åpenbart at det ikke finnes holdbare vitenskapelige bevis. Klimamodellerne har vist seg gang på gang å ta feil da fremtidige beregnede temperaturer ikke har stemt med virkeligheten. Det finnes heller ingen god korrelasjon historisk mellom CO2 nivå og temperatur.

Dette klimahysteriet har blitt til et eneste stort keiserens nye klær eventyr, der ingen våger å komme med avvikende meninger. I stedet skal vi i følge denne religion bli tvunget til å betale enorme summer i økte klimaskatter og -avgifter på tiltak som overhode har ingen effekt, annet enn å redusere levestandarden tilbake til 1800 tallet.

Kina, India og en del andre land har 1600 kullkraftverk under bygging:
http://oljekrisa.no/Vahrenholt%20jun%202018.htm

1 Like

Astrofysiker og professor Henrik Svensmarks klimaforskning ble publisert i Royal Society for 20 år siden, men blir tiet ihjel og stemplet som uansvarlig.

Svensmark forklarer at i løpet av de siste 25 årene har CO2 vært den dominerende teorien for å forklare alle klimavariasjoner, men hvis vi ser på klimaet opp gjennom historien er det ingen tvil om at solen har vært svært viktig. Og man kan ikke ignorere det, mener han.

  • Da vi presenterte resultatene våre i Birmimgham i 1996 var vi selvfølgelig glade for å få lov til det, men vi ble svært overrasket over at det ble mottatt svært, svært negativt. Og det eneste vi gjorde var å presentere et vitenskapelig resultat som viste at solens stråling gjennom skyene kan være svært viktig for klimaet, sier han i en dokumentar på YouTube.
    Det kom selvfølgelig også en reaksjon fra internasjonale klimapanelet, FNs panel.

  • Lederen for panelet mente det var uansvarlig av oss å hevde noe annet enn at CO2 skulle være den viktigste drivkraften for klimaet, sier han og legger til at hele klimagruppen hatet ideen om at solen skulle ha noen effekt på klimaet, det ble sett på som en katastrofe. Jeg var virkelig sjokkert over reaksjonen vi fikk, sier han blant annet i dokumentaren.

Og klimaforskningen til Svensmark er ikke blitt mer populær de siste årene, selv om han stadig holder foredrag om sine forskningsresultater.
I løpet av de siste 100 år den kosmiske strålingen som når jorden vært begrenset av heftig solaktivitet. Mindre kosmisk stråling innebærer færre skyer - og en varmere jord, forklarer han i boken The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change.

Hva styrer klimaet

Fysiker Stein Bergsmark var inntil i fjor leder for studieprogrammene i fornybar energi ved Universitetet i Agder.
Han fikk et råd om ikke å fremføre sine klimasynspunkter før han ble pensjonert, og det rådet fulgte han.
Dette er foredraget som også var klimarealisten Stein Bergsmarks avslutningsforelesning ved UiA.
Foredraget sies å være et resultat av flere års klimastudier.

What controls the climate

Physicist Stein Bergsmark was, until last year, leader of the study programs in renewable energy at the University of Agder.
He was advised not to present his climate views before retiring, and he followed the advice.
This is a lecture that was also the Climate Attorney Stein Bergsmark’s final lecture at UiA.
The lecture is said to be the result of several years of climate studies.

Leste på Nrk sine nettsider i dag at det kan bli 10 grade varmere på Svalbard ved århundreskiftet. Sattan…
Jeg har ikke vært så redd for fremtiden siden det ble varslet om ny istid på 70 tallet.

Det er vanskelig å nekte for at det blir stadig varmere på Svalbard.
“I 98 måneder på rad har temperaturen på Svalbard ligget over normalen. I januar var det 4,7 grader varmere enn det som er normalt, viser statistikken fra Meteorologisk institutt”.

Det ser ut som polarfront beveger seg stadig lenger nordover. Dette kan føre til at Golfstrømmen svekkes og etterhvert eventuelt stopper helt . Og når Golfstrømmen stopper så kan det muligens være startpunktet på en ny istid.

Det har vært 10 istider i løpet av siste en million år sier forskerne. En istidsyklus er på ca 100.000 år hvor det er en varm periode på ca 20.000 år (slik som nå) og deretter en kald periode på ca 80.000 år. Dette mønster gjentar seg ved hver istid. Egentlig utifra statistikk skulle vi nå ha vært inne i en ny istid allerede.

Det som nå skjer kan være en naturlig konsekvens av at Golfstrømmen og mildt klima smelter stadig mer is i nordområdene og skyver polarfront nordover. Spørsmålet er om det ikke også skjer en menneskeskapt påvirkning i tillegg til dette naturlige forløp.