Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvem er den uansvarlige, Bent Høie? En presis analyse fra Nordlys

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/hvem-er-den-uansvarlige-bent-hoie-en-presis-analyse-fra-nordlys/

Avisa Nordlys gir en helt presis diagnose av forholdet mellom regjeringa ved helseminister Bent Høie og folk i Nord-Norge: «… grunnen til at Høie har mistet tillit i Nord-Norge er at luftambulanse-skandalen er en av flere saker som fører til at samfunnstilliten bryter sammen i Norge. Helseministeren forsvarer en liberaliseringsvandalisme som demonterer livsviktig kompetanse, og…

3 Likes

Tja. Man kan jo undre seg over hvor lang tid det skal ta før i hvert fall noen skjønner at målet er å avfolke bygdene og samle hele sauegjengen i såkalte “smarte” byer. Dette har vært varslet i flere tiår. Og alt sauene gjør er å “miste tilliten”. Vi får som fortjent :slight_smile:

4 Likes

Når Norge bevilget 100 millioner til Bill Gates Foundation da bevilget Norge 100 millioner til depopulation.
Når Norge overfører en mrd eller noe slikt til fattige land, da er det den korrupte eliten (frimurere der også) som stikker av med det meste.
Formodentlig jobber våre hjemlige frimurere sammen med utenlanske frimurere

1 Like

En kapitalsterkt amerikansk familiebedrift (elite) jobber med å gjøre hele Bodø til “smart village”

2 Likes

Saken viser hvor farlig en slik konkurranseutsetting egentlig kan være. Det tar tid før en ny operatør klarer å stabilisere en såpass komplisert tjeneste som dette. Det kan ta flere år før en tjeneste som dette fungerer feilfritt etter et operatørskifte. Babcock kan oppdage at lønnsomheten blir mye lavere enn hva de først regnet med, eventuelt kan de oppleve økonomisk underskudd og muligens konkurs. Til alt hell eksisterer fremdeles den gamle operatøren og kan overta driften hvis det skulle bli for ille.

Man skal huske på at både VeiReno og RenoNorden gikk konkurs. (VeiReno gikk konkurs pga anbud i Oslo og deres søppeltømming i Vestfold og Akershus ble samtidig også lagt ned, mens RenoNorden var en veldig stor konkurs og søppeltømming i hele Norden - Norge, Sverige, Danmark og Finland - ble lagt ned som følge av denne store konkursen). I en slik situasjoner som dette må det offentlige stille opp og ta det fulle ansvar for tjenesten, et privat foretak har minimalt med ansvar når en konkurs inntreffer (i England heter selskapsformen fra gammelt av Ltd som betyr Limited Responsibilty - mens offentlige myndigheter derimot har Full Responsibility).

Og hva skjer hvis verden skulle gå inn i en lavkonjunktur. Kan man feks oppleve at slikt som privatisert drift av norsk jernbane kan få alvorlige økonomiske problemer med lønnsomheten fordi at passasjerantallet øker mindre enn først antatt eller rett og slett avtar?

Om noen år så skal luftambulansetjenesten igjen legges ut på anbud. Og vi risikerer da å få hele dagens skandale i reprise på nytt og på nytt og på nytt …
Til slutt må vi da ha klart å lære noe av dette.

3 Likes

Sammfunnet er for komplisert til at man kan ha en potte med penger (Siv Jensen), som skal dekke alle samfunnsfunksjoner. Det blir mere som forsvarsindustrien i USA, med priser på 1000 ganger hva man finner på ebay.
F-35 anbudet er et eksempel på hvor langt ut å kjøre man kan komme med å la en politiker-komite definere hva man trenger.

Det er slik allerede i Frankrike. Kanskje også de fleste Europeiske land for alt jeg vet, men jeg har sett det overalt i Frankrike. De har fortsatt vill natur fordi alle bor i villages. Det enslige hus er en raritet der. Og dette gjennomføres med bolig regler.

5 Likes

Men så er Frankrike tradisjonekt bygd opp etter landsbymodellen, på same vis som Tyskland og England. Her i landet har det aldri vore så vanleg med den typen busetnad. Her busette folk seg i bygder og grender, som låg inndelt i “vald”, med større avstand frå gard til gard. Landsbyen var skipa slik at alle budde rundt eit felles tun, og delte på markene rundt. Her i landet har inndelinga av dyrka mark vore underlagt den einskilde garden. Det er dermed historisk ukorrekt å “byggje om” Noreg etter fransk modell.

3 Likes

Gårdene lå tradisjonelt i klynge her også, inntil den store jordskifte-reformen.
Alle gårdene som bærer samme navn som vår, hadde våningshus som ble bygd på 1820-tallet. Akkurat som alle gikk fra å være leilending til selveier, hundre år tidligere. Det var mange fordeler med å klumpe seg sammen- særlig om vinteren.
Vi har ei regle om det - som beskriver fire gårder som ligger temmelig spredt i dag:
Opemmin, kvittemmin, bangja og kål, ligg i ein einaste vål.

4 Likes

Spørsmålet er om du no blandar landsby og klyngetun. Jordinndelinga var annleis enn i ein tradisjonell europeisk landsby, sjølv om gardsinndelinga i klynge var vanleg på heile Vestlandet og i sørvest (Lista). Dei austlandske bruka delte seg opp på anna vis. Dermed er gardane i Telemark spreidde over eit stort område med god avstand mellom, sjølv om dei kunne vera under fellesnemninga “grend”. Alle Gøytilsgardane i Eidsborg, fem eller seks av dei, ligg dermed med temmeleg god avstand til kvarandre, men grend er dei okkesom. Det same gjeld gardane i Hallingdal. Desse er eldre enn den eventuelle “jordreforma”, og rydda langt attende i tid.

2 Likes

Sikkert - jeg kan ikke helt se forskjellen. Sammenklumping er sammenklumping for meg. Vi ble spredt ved lov, de er sikkert samlet ved det samme.
Men hvis du tror at klyngetun er en kuriositet begrenset til Vestlandet, så kan jeg fortelle deg at du ikke vet noe særlig om det. Jeg bor i Trøndelag og det var vanlig praksis her. Selv om de fleste delte gårdsnr. (de er yngre enn matrikkelen fra senmiddelalder), finnes det også mange eksempler på “klyngetun” som er eldre enn det. Som i regla, jeg siterte.

2 Likes

Det var heldigvis bare fagfolk i Kampflyprosjektet, ingen politikere.

Selve konseptet for F-35 var “Joint fighter” - en løsning for alt sammen. En betingelse var vertikal landing (hvilken smarting fant på det?). Så en formell anbudsrunde hvor konkurransen var mellom Boeing og Locheed Martin, og vurdering av prototype.
De låste hele prosessen, og umulig å endre på kontrakten??
Å utvikle en prototype skulle gå så fort … at ingenting praktisk fungerende ble resultat. Egentlig visste de ikke hva de hadde begitt seg inn på.
Et skoleeksempel på hvordan man ikke gjør det. Et byråkrat-produkt.
Hvordan de klarte å selge produktet til bl.a. Norge krever en psykologisk ekspert.

F-35 ser imponerende ut. Det er så mange nye løsninger at barnesykdommene vil stå i kø. Det kan man ikke si om de russiske jagerflyene. Der kutter de ut hva som ikke trengs. Nå kan lande på grusveier også. Null støvsuging av flystripe trengs.

Alle nye kampfly har jo barnesykdommer, også våre F-16 i sin tid. F-35s “joint” eller konseptet med tre-fly-i-ett la helt klart visse kompromisser på designet, men det har ingen betydning for vårt valg av kampfly. F-35 var helt klart i en helt annen klasse enn konkurrentene, rett og slett fordi den er en generasjon foran alt annet på markedet.

1 Like

F-35 slaktes av kritikerne. Russerne kjører i sirkel rundt det. Det amerikanerne fortsatt har av dugelige kamply er 200 F-22. Det står å faller med dem. Men selv F-22 valgte å holde seg på god avstand fra russerne i Syria.
Det er så galt at Israelerne ikke bruker F-35 over Syria. De skulle være “usynlige”

1 Like

Felles for kritikerne er at de stort sett ikke er jagerpiloter.

Pilotene, altså fagfolkene, er ikke i tvil:

Norges nye kampfly kan løse oppdrag piloter i dagens F-16 ikke en gang kan drømme om. Det sier en av Norges mest erfarne kampflypiloter.

— Det er oppdrag som vil være høyrisiko med F-35, som vil være selvmord med F-16, sier Hanache.

Donald Trump has again criticised the cost of Lockheed Martin’s F-35 fighter jet and tweeted that he has asked Boeing to offer a price for an older aircraft that lacks the same stealth capabilities.

Trump posted his message on Thursday, a day after the president-elect met the chief executives of both aerospace companies. In after-hours trading following the tweet, Lockheed shares fell 2% and Boeing’s rose 0.7%."

F-16 er 41 år gammelt og koster $15-$19 mill
F-35 koster $122-$150 mill (prisen har etterpå blitt doblet for Danmark / Norge)
MEN DET HAR SAMME NÆRKAMP EGENSKAPER SOM F-16
Ingen forbedring på det punktet

Her kan man produsere ca. 8 F-16 for hvert F-35
??

F-16 er passe mot nyere russiske jagere

Her tar du ting ut av kontekst. For det første er de nyeste variantene av F-16 (og andre moderniserte kampfly av samme generasjon) nesten like kostbare som en F-35. Og da har de ingen av de mest ettertraktede egenskapene til F-35 som stealth, sensorer og integrerte systemer.

Når det gjelder nærkampegenskaper, så faller F-16 og andre kampfly igjennom når man sammenligner med en faktisk bestykning med nødvendige våpen, drivstoff, sensorer og egenbeskyttelse. F-16 blir tung og umanøvrerbar, noe også våre piloter stadig fremhever. Dessuten er F-35 i stand til å foreta akrobatikk som F-16 ikke klarer, for eksempel såkalt “pedal turn”, som stort sett kun er forbeholdt de få flytypene med Thrust-Vectoring:

Denne manøveren gir piloten mulighet til å peke nesen på målet i gitte situasjoner, som gir en taktisk fordel. Men det er likefullt en siste utvei i en tilspisset situasjon. Enhver pilot som befinner seg i en slik situasjon har gjort mange feil. Stort sett er luftkampen avgjort lenge før det kommer til dette.

1 Like

At de har samme kampegenskaper ble oppgitt for “F-16 vs F-35”

Wikipedia
Number built 4,604 (June 2018)[[2]]

Unit cost
F-16A/B: US$ 14.6 million (1998)[[4]]
F-16C/D: US$ 18.8 million (1998)[[4]]

“F-16 blir tung og umanøvrerbar”

Det bekreftes ikke her

Video
" F-16 vs F-35 -Verification of the Pierre Sprey’s argument- Maneuverability Comparison"

Når det gjelder F-35 vs. russiske Su-35 (fra 2016)
snakker vi om 2 : 1 i fordel for russerne (Su-35 er laget for air-superiority. Da må man forvente noe slikt vs. en multi-funksjonell bomber som F-35 (som Norge ikke trenger)

Sammenligningen forutsetter at F-35 kan være operativ 70% av tiden … tvilsomt med alle tekniske problemer

ABCNyheter
– Flydeler går i stykker og fly blir stående på bakken. De skyhøye driftskostnadene må nesten halveres for at kampflyprogrammet skal kunne gjennomføres som planlagt, sier han. :face_with_thermometer: