Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvem dør av koronavirus? Statistikk fra Italia

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/hvem-dor-av-koronavirus-statistikk-fra-italia/

Italia var det første landet i Europa som fikk mange smittede og etter hvert mange døde med koronavirus. Derfor er det også mest statistikk derfra. Fagavdelinga i helsedepartementet gir ut daglige statistikker, og her er noen tall fra Istituto Superiore di Sanità. Foreløpig er alle som hadde viruset da de døde regnet med, enten det…

3 Likes

Den vesle enklavestaten San Marino, som er Italias siste bystat, ligg på grensa til Emilia-Romagna, og har om lag 33.000 innbyggjarar. Av desse er under firehiundre smitta og berre noko over 30 døde. Ein kan jo undrast på korleis denne vesle staten hadde overlevd om tala hadde vore som i Lombardia. Og ein kan undre seg på kvifor tala der ikkje er høgare.

Fordi nedstengingen har ingen ting med hvorfor sykdommen stoppet opp? Italia bare stengte ned samfunnet uten grunn…

Det var en eller annen sosialist som snakket om de unyttige spiserne, og Steigan fortsetter linja.

“Venstresiden” i flere land kan være årsaken til den ekstreme spredningen av viruset.

I Norge er det i flg. FHI (https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-koronasmitte-onsdag-1.-april-2020/) en snittalder på 84 år for de døde. Gjennomsnittlig forventet levealder i Norge er (https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode) 81,19 for menn og 84,68 for kvinner.

De som er døde hittil utgjør ca 1/1000 av alle som dør i Norge hvert år. Vurderer man de inngripende tiltakene med utgangspunkt i virkelighetens dødstall kan man stille spørsmål om man noengang kan åpne samfunnet igjen? Man risikerer å få en levealder som ligner den vi hadde i 2019 i 2020…

3 Likes

Og hva er feil med det?

Ellers så ser du ikke ut til å forstå hva forvented levelalder er her, da forventet levelalder for en ettårig gutt er 81,19, mens den for en mann på 80 er over 90. For noen på 90, er den kanskje 95, og for noen på 100 kanskje 102.

Videre, ved å stenge ned tidlig, så behøver man ikke en så inngripende nedstenging som Italia, samt at man kjøper seg tid.

Ser man på pasientoversikt for norske sykehus(https://www.ssb.no/pasient) ser man at sykdommer på åndedrettssystemet utgjorde 139 000 pasienter i 2018. Innleggelsene for Korona er hittil 300-400 eller ca 0,3 % av totalen årlig.
Flere enn 10 000 mottar årlig intensivmedisinsk behandling. 100-200 for Korona gjennom 3 uker med stengt samfunn.

Tallene viser at tiltakene som er innført i Norge er så overdimensjonerte at de ikke er i nærheten av å stå i forhold til faren viruset utgjør dersom vi ser på dødstall og innleggelser inkludert på intensivavdeling.

De sterkeste tiltak siden 2. verdenskrig.
Høyeste arbeidsledighet siden 2. verdenskrig som resultat.

Hvorfor skal vi rangere Koronasyke eller Koronadøde som viktigere enn andre syke og døde?

1 Like

Det er de ikke, men om man ser på Italia og Spania som stengte ned for sent, så har det resultert i veldig mye lidelse og død.

Det er også langt flere døde enn de offisielle tallene tilsier, da de som døde før de kom på sykehus ikke er regnet med.

bergamo

Og om vi hadde latt smitten løpt løpsk, så hadde ikke disse 10.000 fått behandling, og samfunnet er ikke stengt. Alle jeg kjenner er fremdeles på jobb, selv om mange jobber hjemmenfra. I Italia og Spania er det stengt, fordi de må ha hardere krav fordi de startet å begrense smitten senere.

En god det av de arbeidsledige i fly og reiseliv, ville også mistet jobben uansett hva Norge gjorde, da det bare er Sverige som holder grensene åpne.

Et spørsmål, forstår du ikke at 100-200 bare er begynnelsen, og at det hadde vært mye værre om man ikke hadde gjort noe?
Stockholm har snart 200 døde, og det er folk som ble smittet for 3-4 uker siden.

Nå må noen få tatt den flaska med Møllers tran ifra Steigan!

Ca 1/3 får ikke lenger intensivbehandling. Behandlingen har virket eller pasienten er død. Generelt dør ca 15 % etter denne type behandling. Flere vil selvfølgelig få lungebetennelse som følge av Korona eller annet. Det er akkurat derfor vi har sykehus med dyktige spesialutdannede helsearbeidere. Det er ikke meningen at sykehus ikke skal ha pasienter.

For hva?
Man har utsatt en god del kirurgi, og da kirurgi er falig, så blir det færre på intensiven.

Så i Lombardia har de ikke dyktige spesialutdannede helsearbeidere?

Forstår du virkelig ikke hva som vil skje om for mange blir syke av Kinaviruset på en gang, ennå vi har fått se det i Wuhan, Lomabardia og Madrid?

Om det går til helvete i Stockholm, vil du da innrømme å ha tatt feil?

Pussig nok er jeg som nordmann mest opptatt av det som rammer mitt land. Det er påvist over alt at Korona først og fremst rammer folk med dårlig helse/svekket immunforsvar. Død er en naturlig følge av liv og heldigvis dør eldre hyppigere enn unge. Jeg forstår ikke hvorfor vi skal være veldig opptatt av akkurat denne dødsårsaken når den utgjør en så liten andel av de døde. Grunnleggende smittevern uten sterke samfunnsinngrep er nødvendig uavhengig av Korona eller ikke. Selvfølgelig er all død trist for de etterlatte men de fleste av oss sørger ikke 100 ganger om dagen for hver eneste som dør i Norge.

Norge slik det har vært de siste tre ukene er virkelig ingenting å være stolt av. 8. mai er det 75 år siden nordmenn feiret friheten.etter 5 tøffe krigsår. Kunne de tenkt seg at egne myndigheter i framtiden skulle komme til å begrense denne for alle?

.

1 Like

Så du er for feig til å innrømme at hva du har foreslått er idiotisk, om det går til helvete i Stockholm?
Forstår du vir

Det er nok mye du ikke forstår tydeligvis. Vi har delvis stengt ned samfunnet fordi vi ikke ønsker at mange skal dø direkte av koronaviruset, eller indirekte av noe annet, fordi sykehusene oversvømmes.

Det er så vanvittig teit å si dette, før epidemien er over og vi kan sammenligne hvordan det gikk med land som valgte forskjellige strategier. En foreløbig sammenligning tyder på at Norge har gjort det bedre enn de fleste vestlige land, da vi har begrenset epidemien samtidig med at det meste i samfunnet har kunnet holde åpent.

Hilken livsviktig frihet har du mistet som følge av koronaviruset? Det er vel innvandringen og Globohomo at de fra 1945 ville vært sjokkerte over, men jeg har ikke sett at du har klaget over det.
funny thing

Det spesielle med coronapasientene er at når de først blir dårlige, så får de lungesvikt. De har behov for oksygentilførsel, og i noen tilfeller også pustehjelp. De har ofte høy feber, hoster og er veldig slitne, forteller Stensrud.
Sykehusets erfaring er at det som regel er i andre uke av sykdommen at de alvorligste følgene av coronaviruset inntreffer. Da kan pusten bli gradvis dårligere.

De dårligste puster 50 ganger i minuttet, men får likevel ikke nok oksygen. De kaver etter luft. Pustebesvær er det verste. Det trumfer til og med smerte som medisinens verste symptom – og gir alltid dødsangst, forteller leder for Medisinsk intensivavdeling på Ullevål sykehus, Dag Jacobsen.