Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hvem bryr seg om folkets mening?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/hvem-bryr-seg-om-folkets-mening/

Om ACER, EU og tvangssammenslåing Av Anne Merethe Erstad. Da jeg var ung journalist, lærte jeg uttrykket «å skrive for hverandre». Det handlet kort sagt om at journalister kan gå i den fella at de er mer opptatt av å imponere kollegaer, enn å tenke på leseren. Og det kan være ganske dumt, i en…


#2

Har ofte syntes synseren Thomas Hylland Eriksen har lirket av seg mye vås, men her har han faktisk en innertier av en artikkel: https://forskning.no/2018/02/raske-endringer-skaper-avmakt/produsert-og-finansiert-av/universitetet


#3

Normalt vil en slik sak som ACER-saken kunne føre til at Ap mister mye oppslutning i befolkningen. Men for Støre og Barth Eide er norsk medlemskap i EU trolig viktigere enn hvordan det går med Ap fremover. Neste stortingsvalg er i 2021 og innen den tid kan det ha skjedd veldig mye negativt i Norge, kanskje kan fjerde energimarkedspakke (Acer+) og mye annet ha blitt vedtatt før valget 2021. Hele ACER-saken var nesten helt fraværende i siste valgkamp, det er tydelig vanskelig å ligge på forskudd i Norge når det gjelder viktige saker. Befolkningen våkner på overtid når det er for sent. Hareides rolle er uklar, han er personlig EU-tilhenger mens partiet fremstår som å være et nei-til-EU parti. Man risikerer at partiet skifter standpunkt feil vei i viktige saker i avgjørende øyeblikk (slik som feks i saken om sammenslåing mellom Troms og Finnmark og også opprettelsen av region Viken).


#4

Det blir nesten sånn at folk må trø til og samle inn penger som de gir til EU og FN for å få Erna Støre og en del andre i jobb der og vekk. Det kan bli det mest lønnsomme vi noen gang har gjort selv om så hele oljefondet strøk med til dette.
Du må også huske på at er det noe politikerne vet så er det at manns minne er 14 dager.


#5

Bra artikkel! Dagens representative demokrati fungerer ikke og vi trenger alternativ med mer direkte demokrati. Men idag så er politikerne og partier er avhengige av sponsorer. Folket gir sin røst 4 år og det er vad de bidrar med. MSM er stein korrupt og etablissementet staffer alt og alle som prøver å skape en bedre ‘spilleplan’. Fiat penger styr og så videre… Løsning er kanskje at partier lær seg å tjene penger gjennom business der folket er kunden. Det er ikke noe eiende i politikk helt naturlig og det er et ytterligere problem men det er bare å tenke til litt så… Informasjonsteknologi gir muligheter og vi kan endre dagens spilleplan. Se bare steigan.no. Men tjene penger er nøkkelordet… ‘Fight fire with fire?’ :slight_smile:


#6

Løsningen er en ny demokratimodell med utgangspunkt i menneskeatferd! Som jeg skriver et annet sted i dag:

“Skal ein vere heilt kynisk, så er det slik at for meg som er 54 år, kjem det truleg ikkje til å bli noko stort problem. Det tar såpass lang tid og går så gradvis at vi ikkje merkar det direkte på kroppen. Og slik trur eg dessverre mange tenker, seier Berntsen.”… og Bongard: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troendelag/DKTL02002918/08-02-2018#t=1h55m20s

"– Kva gjer du for å redusere utsleppet ditt?

– Eg reddar ikkje verda åleine, men prøver å oppføre meg slik at eg er i nedre del av forbruksskalaen. Eg køyrer elbil, syklar til jobben og fyrer med ved. Eg er derimot ikkje vegetarianar, men det burde eg sikkert ha vore, svarar Berntsen."

FIVH-strategi, at mennesker kan bli snille. Vås! Tvert imot advarer Bongard i boka “Det biologiske mennesket” om at en asketisk livsstil kan trigge andre grupper til motstrategien “ekstremsløsing”, noe man allerede ser tendenser til. Mennesker foretar alltid strategivalg ut fra hva som gir mest oppmerksomhet ut fra kontekst, og konkurransen for oppmerksomhet, med formål å fremme egne gener, har aldri vært hardere. Dette lover ikke godt!

Ps! Bongard fikk ikke klimamidler til forskningsprosjektet sitt. At det skulle nytte å fortelle politikerne hva de bør gjøre, er rosadrømmer. Vi må stryke den gamle formelen kapitalisme+vekst=demokrati. Nei, kapitalisme+vekst=katastrofe. Eller som Pål Steigan sier det:

“Jeg synes disse innvendingene er stimulerende, og jeg avviser dem ikke. Det er ikke gitt at menneskeheten finner de løsningene jeg håper på. Men skal det finnes noen løsninger ut over Mad Max 2.0, så må det gå i den retninga jeg antyder. Det er ei bok jeg nettopp har lest som heter «Det biologiske mennesket» av Terje Bongard og Eivin Røskaft, som tar opp hvilke evolusjonsmessige forutsetninger vi har/evt. ikke har, for å utvikle et økologisk samfunn. (Det er jo aldri gjort tidligere.) Jeg synes de gir noen gode svar på noe av det du tar opp, og det passer ikke så dårlig inn i K5.0-modellen.”

Selv leste jeg boka til Bongard med det samme den kom ut, og har nå lest den tre ganger. Den bør imidlertid utgis i en fornyet og oppdatert praktutgave mellom stive permer. Slik at vi kan gi enhver ny (og gammel) politiker og forsker et flott eksemplar, for at de skal kunne se arbeidet sitt i en litt større sammenheng.

Kan ikke forskning.no sørge for dette her?

Selv tror jeg ikke jordkloden er noe unikt eksperiment. Slik jeg ser det er årsaken til at vi ikke finner intelligent liv der ute nettopp det at andre sivilisasjoner har fulgt vår bane, hvor de blomstrer opp et øyeblikk, for så å utslette seg selv. Handikapprinsippet, som boka til Bongard tar utgangspunkt i for å forklare menneskeatferd, er jo universelt, og andre sivilisasjoner i andre deler av universet vil derfor være underlagt de samme destruktive atferdsmønstrene som oss.

Kanskje er vi den første sivilisasjon i universets historie som har forstått disse kreftene, og Bongard er kanskje den første intelligente skapning som har tenkt ut en modell for hvordan å hanskes med dem. Forskningsrådet sviktet således ikke kun Bongard da de ikke fant midler til MEDOSS, men alt intelligent liv i universet. Kunne vi nå klare å få bukt med oss selv og vår destruktive menneskeatferd, bør vi se det som vårt ansvar å eksportere denne kunnskapen/modellen til andre nåværende og kommende sivilisasjoner. Hawking mente det er vårt ansvar å erobre verdensrommet, for å sikre vår arts overlevelse. Selv mener jeg hovedhensikten bør være å spre boka til Bongard og demokratimodellen hans.