Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva vil skje i energisektoren etter koronakrisen?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/hva-vil-skje-i-energisektoren-etter-koronakrisen/

Av Odd Handegård. Det sentrale temaet i de fleste økonomiske kommentarer de siste ukene er selvfølgelig å få arbeidslivet i gang igjen og arbeidsledigheten redusert til et minimum, helst supplert med klimatiltak (Green Deal). Er dette mulig? Er det mulig å kombinere kronatiltak med «grønne krisetiltak»? Jeg har sett gjennom en rekke av de kommentarene…

3 Likes

Feil frå NRK-Dagsrevyen igjen (19.5.)
Flyfotos frå storbyar med og utan smog (eksos, støv, røyk mm) blir forklart som med og utan klimautslepp og co2?! (Karbondioksid er luktfri og usynleg.)

Venstre-klimaminister Rotevatn likar tydeleg falsk propaganda og viser ingen vilje til å informere ein vankunnig programleiar.
Publikum skal bedras!

Det heilstatlege informasjonsdirektoratet NRK har slutta med opplysande journalistikk, no er det kun politisk statspropaganda. Fredrik Solvang kan fungere som krydder i suppa, slik at den daglege graut glir ned.

3 Likes

Det kan vi alle enes om. I neste omgang må reiser tillates. Det er ikke mulig å få arbeidsledigheten bort med lockdown.
De som rammes hardest av corona er nok Hellas og Portugal, og nesten like hardt: Italia og Spania. Når Tyskland og Europa innfører lockdown da må Hellas og Portugal betale prisen, 10 ganger mere enn tyskerne selv.
Et tap på 30% av inntektene i Hellas og Portugal betyr ?? Det vil få Lombardy til å bli en bagatell. De første to måneder vil folk likvidere hva de ikke trenger. Så står de der uten kontanter?

Du er sannsynligvis for ung til å ha observert den glidende overgangen mellom ozon-lag og drivhusgass.
I mange år var det kul umulig å vite hva det egentlig var snakk om, og hva som gjorde hva. Jeg tror det er bevisst, for da er det umulig å ta dem på det senere.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.