Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva vil Rødt gjøre hvis partiet får makt?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/hva-vil-rodt-gjore-hvis-partiet-far-makt/

Partiet Rødt oppnår for tida en oppslutning på meningsmålinger som ligger enormt mye høyere enn noe partiet har vært i nærheten av tidligere. Det gjør det enda mer interessant å få vite hvor partiet står, og hva partiet har tenkt å gjøre dersom det fikk makt. På sitt landsmøte i mai 2019 skal det behandle…

3 Likes

Jeg leste akkurat gjennom programmet, og analysemessig er det ganske bra.

At man ikke tar med praktiske forslag, åpner definitivt for en ‘sosialdemokratisering’, dvs. hvis partiet skulle bli med i en regjeringskoalisjon, ville ledelsen fort droppe alle krav om reelle økonomiske forbedringer. Er dette indirekte noe de ønsker, der et for tydelig program bare vil være et pinlig vedheng?

Antageligvis ville det til gjengjeld få en del symbolske saker gjennomført, men i de store linjene kan det lett havne i samme posisjon som SV, dvs. helt ubrukelig.

Det er litt merkelig at enkelte i ledelsen faktisk ønsker å stryke sentrale ting som nei til utenlandske baser:

“Når nå konfliktnivået mellom USA og Russland øker igjen, er tendensen at Norge følger USAs linje og stiller norsk territorium til disposisjon for amerikanske styrker sin militære innringing av Russland. Vi i Rødt er mot denne farlige utviklinga”

og er tydeligvis redd for ‘konspirativ tenkning’ og ønsker dette fjernet - selvsagtheter her på Steigan.no:

“Bevisst og ubevisst spres mye av deres tankegods – gjennom skoleverk, tradisjonelle og sosiale medier, politiske partier, organisasjoner og ulike kulturuttrykk. Slik befestes eierklassens ideologiske forståelse av verden – den får et kulturelt hegemoni”

Historisk er det mange erfaringer som viser at det vil være motkrefter – både innenlands og i utlandet – som
ikke vil akseptere ei folkelig, demokratisk maktovertaking, og det er stor risiko for at disse vil bruke uakseptable middel for å stanse revolusjonen. Folket må være forberedt på dette. Arbeiderklassen er sikrest på et godt resultat dersom klassen er sterk og velorganisert og har satt seg klare mål og forsvarsstrategier. Det bør derfor alt nå arbeides for et mangfold av sterke og reelt medlemsstyrte folkelige organisasjoner, der fagforeningene er de viktigste"

1 Like

Du skriver:

"Det grunnleggende ved kapitalismen er motsetninga mellom arbeid og kapital og det at produktivkreftene kontrolleres av en liten kapitalistklasse som utbytter både naturen og det menneskelige arbeidet til sin egen fordel. Skal sosialisme betyr noe mer enn et ord, må sosialismen oppheve dette kapitalforholdet og innføre samfunnsmessig kontroll med produktivkreftene."

Delar din uppfattning. Du formulerar ditt alternativ som "Sosialisering" av en mängd olika bolag. Knäckfrågan är vad du menar med socialisering. Är det bara ett förstatligande har vi bara fått statskapitalism. Avgörande är att det arbetande folket beslutar hur arbetet skall organiseras och genomförs på sina arbetsplatser och beslutar om vad som skall produceras i samhällig skala.

Vedrørende alliansen med USA så kan nok ikke rødt gjøre noe annet enn å supportere den. Om rødt gjør noe annet så får man hele makten mot seg inklusive det militære er min tanke. Den sikkerhetspolitiske situasjonen idag er komplisert i en situasjon der Norge har mye naturressurser langt fra fastlandet.

Bra artikkel. Det er interessant å lese om Rødt og hva de står for.

Kuiosa min refleksjon. Russland har økonomiske problemer og det er en aktoritær stat. Putin trenger en yttre fiende hvilket han har men kan han også errøvre naturresuser så ja… Norge bør ta det forsiktig.

Sosialisering av utdanning er en svært dårlig ide. Hvorfor skal staten ha monopol på hvilken kunnskap barn og unge skal få eller ikke få? Her trengs mangfold, ikke ensretting!

1 Like

Men de har jo en artig ny logo

“Vedrørende alliansen med USA så kan nok ikke rødt gjøre noe annet enn å supportere den. Om rødt gjør noe annet så får man hele makten mot seg inklusive det militære er min tanke”

Det ble påpekt en på mangel på praktiske posisjoner. Fjerning av baser er en meget håndfast posisjon som er verdt å ta tydelig med i programmet. De har nok allerede makten mot seg.

**

Russland har de samme naturressursene som Norge (olje, gass, vann osv) så det tyter ut ørene. Problemet er heller en usikker markedstilgang og mangel på investeringskapital og teknologi enn mangel på ressurser.

Enskilde individer i Rødt har nok innsett den problemstillingen. Spørsmålet er om Rødt i helhet forstår problemstillingen og kommer med et alternativ som er realistisk.

Jeg har bodd på Svalbard eksempelvis og varit i dialog med mange russer om den problemstillingen og de er mer dirkete. Mange som jeg snakket med der sa at vi tar dette asap etter USA er svekket. Kjøper den… Faslandsnorge er ikke et akutt problem som jeg ser det enn🤔. Men de områdene vi nå sier er våre (med hvilken rett😣 i Arktis og Sydpolen og til havs risikerer vi å miste 2 minutter etter vi mister støtten fra USA.

Men igjen, se på den interne politiske situasjonen i Russland og Kina med for den delen. Mitt bet er at det er krig på menyen.

Det skulle vel bare mangle, de er jo inspirert av mesteren av samfunnsanalyse - Karl Marx.
Så vesentlig er hans analyse at “motparten” har brukt den aktivt, i alle år.
Det han imidlertid ikke var særlig god på var økonomisk forståelse, han så resultatene, og trodde han hadde synderne. Det passet motstanderne som hånd i hanske, da kunne de fortsette i sin gjerning under dekke av
alle slags avledningsmanøvre.
Å sånn går no dagan…

Det gjelder å fremme de rette holdningene, vet du - slik at vi bestemmer det de vil vi skal gjøre.

Kan Steigan lese?

Denne måten å føre det som kanskje er ment å være en kameratslig diskusjon med konstruktiv kritikk, blir dødfødt når man ikke gidder å lese Rødts utkast til nytt prinsipprogram nøye nok. Jeg skal trekke ut en enkelt setning fra utkastet som illustrerer mitt poeng:

“I motsetning til den kapitalistiske staten, vil statens klassekarakter i et sosialistisk folkestyre være å forsvare det arbeidende folk sin kollektive eiendomsrett til de viktigste produksjonsmidlene og naturressursene, og forsvare de demokratiske institusjonene som fordeler verdiene som blir skapt.”

Steigan vil kanskje, hvis han tenker seg om, innrømme at et samfunn hvor de viktigste produksjonsmidlene og naturressursene har blitt folkets kollektive eiendom, er et samfunn som allerede har innført sosialismen. Og dette skal selvsagt forsvares, og det er klassekarakteren til den sosialistiske staten som vil dø ut sammen med at klassene dør ut og det klasseløse samfunnet etableres.

Utifra at partiet nå støtter Ine E. Søreides forkastelige politikk mot Venezuela må jeg dessverre innrømme at jeg har mistet troen på Rødt. Som jeg har fryktet har de nå tatt SV-ruten(a la Solheim/Halvorsen/Solhjell) hvor de er så opptatt av å ta det uendelige oppgjøret med “ventstreekstremismen” sin at de først mister fokus også ender opp med å støtte imperialistene.

1 Like

Jan Haarstad skrev for noen dager siden :

Rødt gikk over fra marxisme til sosialdemokrati som igjen,ved SosialistInternasjonalen i Brazil 2003,gikk over til GLOBAL GOVERNANCE.
I denne overgangsfasen var det intern krig i Rødt som førte til at Kommunistene gikk ut og dannet Tjen Folket. De er Mao-Stalinister.
Den nåværende Klassekampen er et organ for politisk korrekt multikulturell globalisme. De markedsfører den ideologien som den internasjonale finanskapitalen,globalistene, står for. Ikke minst jobber de for Islam.

Og Terje Tvedt dokumenterer i sin bok at den såkalte “venstresida” har forsvunnet inn i mangfoldige NGOs og Bistandsindustri som alle jobber for verdensglobaliseringen.

2 Likes

Stemmer det om Terje Tvedt. Han skrev en artikkel om SVs dreining fra en anti-militaristisk parti til et veldedighetsparti i Klassekampen for lenge siden. Den er også med i boken