Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva skjer når et vindkraftanlegg legges ned – kaos?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/hva-skjer-nar-et-vindkraftanlegg-legges-ned-kaos/

Av Odd Handegård. Mange har lenge vært bekymret over at Energidirektoratet (NVE) mangler konkrete, skikkelige avtaler med konsesjonshaver om tilbakeføring av et område dersom et vindkraftanlegg vedtas nedlagt, enten før utløpet av konsesjonstida (20-30 år) eller når konsesjonen utløper. De viktigste punktene i konsesjonsteksten er temmelig ulne og kan sammenfattes slik: Standardteksten sier at det…

4 Likes

Uansett kan de jo bare slå seg selv konkurs, når det måtte passe. Og i hvertfall når de skal avvikles allikevel.
Så det må idet minste opprettes noe a la Banksikringsfondet.

2 Likes

Samme problemet var med blåskjell-anlegg langs kysten. Da eierne gikk konkurs ble de hengende der til de ble brutt i stykker og skylt på land noe sted, og oppryddingen blir et kommunalt problem. Problemet har ennå ikke blitt synlig for fiskeoppdrettsanleggene fordi de har tjent så mye penger og ikke har gått konkurs ennå. Men konkurs er definitivt enkelt å få til også i denne næringen når det er behov for å fraskrive seg ansvar. Uforståelig at ikke politikerne har tatt høyde for dette og krevd garantier for tilbakeførsel.

2 Likes

Litt på siden, men siste nytt fra Hydro:

Hydro mener at Norge trenger vindkraft.
“Det er viktig at folk forstår hvor viktig vindkraft er for Norge. Uten vindkraft ville vi hatt kraftunderskudd neste år, og konsekvensen ville være høyere priser, sier Arvid Moss, konserndirektør for energi i Hydro, til E24”.

Hvorfor til neste år kan man spørre? Det er vel da en av de nye utenlandskablene kobles inn og vil presse strømprisen opp, noe som deler av Hydro kanskje vil merke.

1 Like

Jøssenavn! Vet denne fyren hvordan været blir neste år altså? Blir det et tørrår? Skulle gjerne ha kikka inn i krystallkula hans!

Han baserer seg vel på dette:
“I 2018 ble det til sammenligning produsert 3,9 terawattimer vindkraft i Norge, av en total produksjon på rundt 145,7 terawattimer, viser NVEs tall.Forbruket i Norge steg i fjor til rekordhøye 135,4 terawattimer.”

Altså, i år vil forbruket bli flere TWh mindre enn i 2018, det er helt klart nå. 135 TWh tilsvarer vannkraftproduksjonen i et normalår, men i tillegg kommer den allerede utbygde vindkrafta og gasskraft + små mengder annen kraft. Mao. må vi få et tørrår neste år hvis vi skal mangle kraft. Historisk sett er ikke det noe nytt, hvis man ser tilbake på statistikkene vil man finne at mellom 1/3 og 1/4 av alle år har vært med kraftunderskudd.

1 Like