Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva skjer i Syriakrigen?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/hva-skjer-i-syriakrigen/

Krigen mot Syria har pågått i over åtte år og fortsatt er det ikke mulig å si når den vil ta slutt. USA-koalisjonen har åpenbart tapt, men nekter å gi seg. Donald Trump, som har sagt at USA skal trekke seg ut av Syria innen utgangen av april 2019 har også sagt det stikk motsatte.…