Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva sier kollapsen i Texas om det kommende sammenbruddet i USA?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/hva-sier-kollapsen-i-texas-om-det-kommende-sammenbruddet-i-usa/

Da strømnettet i Texas brøt sammen var delstaten bare sekunder eller minutter unna en mye verre katastrofe, sier talsmenn for Electric Reliability Council of Texas som er ansvarlige for nettet. Kraftnettet i Texas var «sekunder og minutter» unna en katastrofal feil som kunne ha satt Texans i mørke i flere måneder, sa tjenestemenn med enheten…

2 Likes

Innvandring koster vanvittige summer, også i USA.

Magisk jord teorien som venstrehegemoniet tror på i både USA og Europa, tilsier at bare en innvandrer setter foten på vestlig jord, så blir de helt som den hvite middelklassen, gjør at de ikke forstår den enkle sannheten om at når man importer den tredje verden, så blir man den tredje verden.

Øker man arbeidstilbudet, så synker lønningene, en annen sannhet venstrehegemoniet i akademia og media nekter å forholde seg til.

Tenker du her på indianerne? Var ikke klar over at de hadde et pengesystem.

Nei, og det gjorde ikke du heller.

USA fikk nord-europeisk standard fordi det i hovedsak var befolket at Nord-Eurpopeere, mens på Haiti drepte de alle de hvite, og de ble til Afrika igjen.

1 Like

Vel talt.
USA er i ferd med å bli det nedblåste huset på toppen av haugen.
En kan si hva en vil, men konsentrasjonen av kapital og militærmakt
vil holde USA på toppen av økonomi-haugen en stund enda.

Spørsmålet er heller hva haukene der borte vil finne på i desperasjon,
når de endelig oppdager hvor bakken er blitt av:
Slaghøl og grøfter hvor du ser.

2 Likes

Stoltenberg nøkkelfigur. Hvis dette tredje-verden-landet USA skal ha en sjans til å vinne kriger mot blokken Kina-Russland og Iran med flere,må de mobilisere ALLE natostater til full krigsinnsats. Og her har USA kjørt fram Stoltenberg som sin posterboy for krigssamling.
Stoltenbergs utvikling fra Nato-motstander til salgsmann for USA-imperialismen er faktisk ikke ulik hva den offisielle venstresida i Norge har vist opp. I nær sagt alle artikler du nå kan lese i Klassekampen om programmet for den rød-grønne regjeringen,så finner du knapt ordet IMPERIALISME eller NATO. Om det skulle forekomme er det rangert som tredje rangs problemer.
For de som måtte ha interesse av sosialismens teoretiske historie: dette er blåkopier av Karl Kautskys tenkning om den fredsskapende ultraimperialismen av 1910. Globalisert kapitalisme skaper fred.
Det er nå mange som mener at den tredje verdenskrig allerede er på gang. Krigene i Jemen,Libya og Syria må betraktes som oppvarmingskriger a la Spania og Abessinia før andre verdenskrig.
Faktisk er nå Norge ille ute med sitt totale knefall for den amerikanske militærbasen Norway. “Venstresida” er knapt interessert eller de befinner seg på imperialismens side som i Syriakrigen. Hvem kunne ha spådd noe slikt?

2 Likes
1 Like

Etter 15 besøk til venner og familie der har jeg i 2020 innsett at USA delvis er en bananrepublikk, men mest en skjør union, som EU. La stater være stater, fuck unioner.

Bananrepublikk, nei.
USA er ein avansert fascistisk statsdanning med lag på lag med organisert kriminalitet, privat og til topps i staten. Med mange hemmelige våpensystem, biologiske (covid mm) og kjemiske (chemtrail mm), ref DoDefense, DARPA, DoEnergy, Air Force Space Command.

Den unike frosten i Texas var ikkje naturleg, truleg manipulert av etablerte klimatiske værvåpen, som kan vere tilførte aerosolmetaller og tilført elektromagnetisk ståling i atmosfæren. Mange av brannane i California og mange av tornadoane i Texas og Florida er truleg provoserte.
Det blir sett på som disiplinering utført av The New World Order. Hemmeleg, ikkje akkurat vanleg avisstoff.
Å slå av og på straumnettet i statar i US er vel kanskje ikkje det vanskelegaste for sentralmakta, men å fryse fast pumpene i sentrale gassleidningar i varme Texas, til det trengs vær-våpen.

GeoengineeringWatch.org, Global Alert News, February 20, 2021

Mens infrastrukturen forfaller bruker USA over 700 milliarder dollar hvert år på militæret. Det sier egentlig alt om hvordan Washington prioriterer.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.