Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva sanksjoner mot Russland og Kina egentlig betyr


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/hva-sanksjoner-mot-russland-og-kina-egentlig-betyr/

Av Pepe Escobar. Pentagon anbefaler kanskje ikke total krig mot både Russland og Kina – slik det har vært tolket på enkelte hold. En sentral Pentagonrapport om det industrielle fundamentet og «robustheten i forsyningskjeden» til USAs forsvar, beskylder åpent Kina for «militær ekspansjon» og «en strategi for økonomisk aggresjon». Hovedsakelig fordi Beijing er eneste kilde…


#2

Han mener altså at tredje verdenskrig først og fremst vil bli utkjempet med økonomiske og finansielle virkemidler og i mindre grad med militære virkemidler.

Dette betyr vel også slutten på globaliseringen. Så lenge Kina var en sekundær stormakt med lavtekonolgisk produksjon, så regnet man med i USA at USA kunne tjene på globaliseringen. Men av-industrialisering av USA med tap av både arbeidsplasser og høyteknologi, har nok fått makteliten til å innse at USA kan bli en taper i globaliseringen. Mulig at det hele kan minne om Spanias vei mot undergangen fra å være den dominerende stormakt i sin tid til å bli et ubetydelig land.

USA håper på at dollar fremdeles skal være verdensledende. I dag betales 80% av verdenshandelen i dollar og 60% av verdens reserver er i dollar. Bare inflasjon i verden betyr at USA må trykke/generere store mengder med dollars. USA med et folketall på 300 millioner mennesker ønsker å dominere en hel verden bestående av feks 9 milliarder mennesker (30 ganger mer enn befolkningen i USA). Man kan lure på om dette teknisk sett er mulig. USA klarte feks ikke å håndtere finanskrisen på noen særlig god måte. Dette kan være et tegn på at USAs økonomi både er for liten og for dårlig til å kunne stabilisere verdensøkonomien (for å si det, jeg mener at finanskrisen bestod av flere ulike ingredienser, bla av en stor oljekrise). Løsningen for USA kan være å skape kaos i resten av verden og på dette vis gjøre det mulig for dollar fortsatt å kunne være dominerende ved å senke størrelsen på verdensøkonomien. Man kan ha mistanke om at dette vil foregå på en veldig uryddig måte.

Kan USA være på vei til å bli en ny-kolonialistisk stormakt? Obamas viktigste allierte var EU. Trumps viktigste allierte er derimot Saudi Arabia. Det høres ikke særlig betryggende ut. Fremover vil det spøke for verdens forsyning av slikt som fosfor og billig olje. Når krybben er tom bites hestene heter det.