Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva ønsker opposisjonen i Hviterussland?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/hva-onsker-opposisjonen-i-hviterussland/

Det har som kjent vært en bølge av demonstrasjoner i Hviterussland etter valget 9. august 2020 der president Alexandr Lukasjenko hevdet at han hadde fått 80 prosent av stemmene. Denne politiske bevegelsen har fått massiv støtte fra propagandakanaler som Radio Free Europe og Voice of America, som begge er offisielle kanaler for USA. Vi har…

3 Likes

Steigan gjør som han blir fortalt av Kreml: skaper konspirasjoner om at demonstrasjonene i Belarus er styrt av vestlige interesser. I dag er det kun Lukashenko selv og Putins fascistiske propaganda-apparat som kommer med slike fortellinger. Steigan: folk har blitt så inderlig lei av løgnene fra Kreml, så hvorfor prøver du ikke å danne deg opp dine egne meninger om hva som skjer i øst-Europa?
For det første er det ingen fargerevolusjon i Minsk. Det er en fredelig demonstrasjon hvor folket forlanger omvalg, evt. at han gir fra seg makten. Det sosiale fundament er begrunnet med at Lukashnenka gir blaffen i pandemien og er korrupt, hvilket har skapt dårligere levekår. Etter 26 år har han vist seg uskikket. Det er imidlertid ingen ideologi som står bak demonstrasjonene, slik det heller ikke var i Ukraina.
Du kan overhodet ikke påstå at vestlige krefter står bak demonstrasjonene. Det som er sannheten (påpekt av Putin og Lukashenka selv) er at Russland står klare til å intervenere i Belarus, dersom demonstrasjonene skaper problemer for regimet. Og det skyldes ene og alene at Putin er redd for å miste det grepet han har over Belarus, og hans ønske om å innlemme Belarus som en region i Russland.
Henvisn. til Belarus-1 TV som dokumentasjon, blir latterlig, all den tid kanalen styres av presidenten. Det Steigan ikke vet, er at flere journalister i kanalen nå streiker for å støtte demonstrantene.
Om historiske begrunnelser: Demonstrasjonene har ingen relevans til historien. Husk: i motsetning til Ukraina, har ikke Belarus den samme historiske nasjonalfølelse.

I tillegg til de åpenbare beveggrunner for demonstrasjonene (uten at det har konmet til uttrykk), ønsker Belarus å bygge en nasjonal identitet ut fra et mer demokratisk rammeverk, frigjort fra diktatorens klamme kultur. Så det vi alle må håpe på i denne prosessen er at den russiske imperialist klarer å holde fingrene fra fatet denne gang.

1 Like

Fjas, og løgn. Steigan skriver i artikkelen at vestlige krefter utnytter allerede eksisterende misnøye, ikke at de styrer den.

Hvem er disse folkene du prater om? Snakk for deg selv. De fleste som leser steigan.no er svært fornøyd med å få en annen vinkling enn den som råder i det vestlige propagandaapparatet.

2 Likes

Og hva legger så du i Steigans utsagn: “utenlandsk infiltrasjon og manipulasjon”? Det er vel ikke retorisk langt unna å fortelle om at det forsøkes styrt?

Med folk mener jeg normalt intelektuelt utrustede mennesker her i Norge som forstår at Putin har som en av sine hovedoppgaver å lyve overfor vestlig publikum om sine imperialistiske ambisjoner. Som nevnt tidligere: Putin har nesten samme nivå på antall løgner som Trump. Forskjellen er at Putin er langt dyktigere i å bruker løgn som informasjonsvåpen. Dersom de som leser Steigan.no er fornøyd med Steigans kopiering av Kremls propaganda-utsagn, så må de jo gjerne tro på det. Jeg håper (og tror) imidlertid at mange fornuftige mennesker leser bloggen for å være oppdatert på hva Putin tenker, ikke fordi de roper halleluja for Steigans propaganda-gjengivelse.

Og til deg, FMD: tror du virkelig på propagandaen fra Kreml?

1 Like

Herr Steigan: sender ei lenke til en artikkel om hva som skjer i Belarus, skrevet av journalist og politisk analytiker Natalya Gumeniuk fra Kyiv. Hun kan øst-Europeisk politikk til fingerspissene og har nå i tillegg oppholdt seg 10 dager i Minsk for å forstå demonstrasjonene profil og krav. Så hvis du ønsker objektiv informasjon, så les artikkelen. I motsatt fall, fortsett å kopier fake-info fra Kreml.

Det du omtaler som propaganda fra Kreml, er ikke det. Det hjelper ikke hvor mange ganger du gjentar det, folk her inne har for høyt nivå av kritisk tenking til å la seg lure av et så gammelt triks.
Alternative media har mye større tillit enn det massemedia har, og tilliten til massemedia svekkes ytterligere for hver dag som går.
Russisk politikk er simpelthen ikke veldig vesentlig for folk som bor i vesten, det er ikke Russiske politikere som svikter sitt eget folk og sitt eget land til fordel for storkapitalen sine interesser.
CIA & co. prøver å utnytte alle kriser i land verden over, Hviterussland er ikke et unntak. Slik har det vært i mange titalls år, og det er ikke “konspirasjonsteorier” slik massemedia og du vil ha folk til å tro.

1 Like

Det er ihvertfall bra at det her understrekes at det er en reell misnøye, og at en «fargerevolusjon» trenger et sosialt og politisk grunnlag for å ta av. Når det gjelder Hviterussland, i likhet med Ukraina, er det i stor grad ungdom og velutdanna folk med framtida foran seg, som er en motor. Mens de fattige på landsbygda i større grad ikke bryr seg så mye - for å sette det på spissen. Lukasjenko har sin base på bygda, det har vist seg i alle valg. Det samme ser vi med Putin i Russland. Når ungdommen i byene tar til gatene kan det fort dra massene med seg, og dette er både Putin og Lukasjenko selvfølgelig livredde for.

Utenlandsk infiltrasjon og manipulasjon skjer naturligvis. Kardinalspørsmålet her er hva som er den viktigste ingrediensen i blomkålsuppa. Er det blomkål, mjøl, melk eller salt og pepper? I Russland er det enkere å gi svar, for Putin har gjort en «god» jobb med å holde utenlandsk infiltrason nede. Så når det før eller senere kommer en revolusjon som feller Putin (som er veldig mulig) er det ikke så lett å skylde på utenlanske infiltrasjon, selv ikke for Steigan. Hva som er situasjonen i Hviterussland i dag har jeg ikke nok kunnskap om. Er det slik at vesten spiller med sordin, som det antydes her? Kanskje eller kanskje ikke.

1 Like

Det hjelper ikke for deg.

Hvis du ikke innser at Kreml driver med propaganda og løgner, er du ikke mye kritisk.

1 Like

Det er tydelig at du ikke fester lit til det jeg sier. Greit for meg. Men tok du deg tid til å lese Natalya Gumeniuk artikkel. Det var hennes vurdering jeg håpet du kunne lese. Og hva mener du om hennes artikkel? Jeg blir ikke forundret om din respons vil være “fake news”. Men jeg venter i spenning.

1 Like

Du fortjener bedre enn å kaste bort tia di på propagandisten Olaf.

Dette må være et desidert lavmål på kommentar-feltet. Når jeg ber en av Steigans disipler om å lese en grundig analyse av situasjonen, blir jeg definert som propgandist! Ganske fornøyelig, men du burde kanskje lære deg hva ordet propgandist betyr…

1 Like

Slike mennesker ødelegger forumet, de burde ikke få spre propagandaen sin uten å bli angrepet for det.

1 Like

Lukasjenko er en diktator fra en annen tidsalder. Det er nok en genuin folkevilje for å få ham fjernet. Og det er det som teller

2 Likes

Det er en lokal sak uten ringvirkninger for resten av verden, USA sine herjinger er en global sak med ringvirkninger for hele verdens befolkning. Det de gjør teller mer enn det som måtte skje i den enkelte nasjon, derfor er Steigan sin vinkling på saken den mest hensiktsmessige.
Skulle Lukasjenko vært fjernet? Absolutt. Kommer det til å skje? Nei, han har for mektige venner og mange folk i Hviterussland vet hva som skjedde i Ukraina etter fargerevolusjonen der. Den eksterne trusselen overgår den interne.

1 Like

Problemet til oligarker er at ingen respekterer eller liker dem. Så også her i vesten. Men her har de greid å holde en lav profil. Når det folkelige momentum når en kritisk masse vil de bli fjernet. Hviterussland ser ut til å ha kommet dit. Så får man håpe dette også skjer her på sikt.

1 Like

Det er sant nok men det er opp til folket av nasjonen. Det har ingenting å gjøre med USA. Har vi ikke lært om konsekvensene hver gang USA etterlater fingeravtrykkene sine over nasjoners fall? Tidligere Jugoslavia, Ukraina, Libya, Irak må da være eksempler nok til å vitne om at USA aldri forsvarer demokrati men krig og ødeleggelse. La folket avgjøre uten innblanding.

Jeg er enig men problemet er at jo mer oppmerksomhet de får desto mere propaganda poster de. Steigan burde kaste ham ut, kort og godt.

Det er fornøyelig å se hvor panisk diktaturets disipler reagerer når de blir konfrontert med objektiv journalistikk (denne gang om hva som skjer i Belarus).

Akkurat denne karen kan ikke kastes ut av forumet, han er litt for subtil til at det skulle vært en legitim handling.

1 Like

“Diktaturets disipler”, Virkelig? Veldig bra propaganda der Olaf, jeg tenker veldig mange som leser forumet går rett på limpinnen og blir overbevist av dine fantastiske geopolitiske betraktninger.
Massemedia som du er en papegøye for har en særdeles høy status her inne.

1 Like