Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva med å åpne dører framfor å slå inn åpne dører?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/hva-med-a-apne-dorer-framfor-a-sla-inn-apne-dorer/

Coronatørke Egeberg? Den såkalte faktasjekkeren Faktisk.no skriver om seg selv: Som faktasjekkere ønsker vi åpenhet om arbeidsmetoder, kilder og finansiering. Derfor søkte vi om å bli tatt opp i Poynter Institutes internasjonale faktasjekknettverk IFCN i USA. Etter en grundig ​revisjon av vårt arbeid og metoder ble vi godkjent. Ved å signere «​International Fact-Checking Network fact-checkers’…

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.