Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva må gjøres?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/hva-ma-gjores/

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon. Vi lever i en tid med store usikkerhet. Det gjelder ikke bare den skapte Coronafrykten, men hvordan samfunnet er innrettet etter markedsliberale og udemokratiske prinsipper. En rekke nettsteder som Steigan.no og Derimot.no, gir oss daglige analyser av de rådende samfunnsforhold nasjonalt som internasjonalt. De som følger med og dermed…

3 Likes

Gode poeng, som vil være en meget god start på en nyrealisering av norsk selvstendighet.

Kanskje det kan kombineres med at kommune får mest ansvar for å ordne logistikk og å be om de tjenester som trengs, mens alt blir de facto utført av stat?

Hva slags verden vil vi egentlig ha? Nøkkelen til problemstillingene i denne artikkelen ligger hos Arbeiderpartiet. Og når ledelsen i AP er kuppet av høyrefolk, har vi ikke en sjangs til å oppnå noe i de sakene som nevnes.

1 Like

De får jo stemmene som trengs for å skape et styringsdyktig parti. Så det kan vel ikke bare være det at det har skjedd et kupp.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.