Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva i all verden har skjedd med klimapolitikken?

[quote=“Skogvokter1, post:20, topic:5318, full:true”]
Er Koffert et gamlis-uttrykk nå? Det må være helt nylig.

Mulig vi tar feil. Jeg har i alle fall ikke hørt det brukt på årevis annet enn som mimring om gamle dager.