Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva i all verden har skjedd med klimapolitikken?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/hva-i-all-verden-har-skjedd-med-klimapolitikken/

Av Odd Handegård. Den globale klimapolitikken har gjennomgått en merkelig utvikling de siste årene. Tidligere var målet at verden måtte redusere produksjonen av fossil energi for å unngå klimaendringer. Dette målet er nå droppet og erstattet av et mål som bare tilsynelatende likner litt på det opprinnelige målet. Nå skal man prøve å redusere/begrense klimagassutslippene…

4 Likes

For de som tror at alt “spektaklet” skyldes omsorg for “klima” er det mulig det som skjer ikke henger på greip. For de som veit at dette er en del av agenda21/30 er det tvert i mot helt rasjonell atferd. It’s all about perspective :wink:

3 Likes

Det sies her at Norge kan komme til å produsere så mye som 50 TWh med vindkraft (og norsk regulerbar vannkraft kan vel i større eller mindre grad fungere som balansekraft for denne vindkraft).

Tyskland skal nå legge ned sine syv siste atomkraftverk innen utgangen av 2022. Disse har en samlet strømproduksjon på visstnok rundt 50 TWh (det første av disse atomkraftverk ble lagt ned 1. januar i år). Sverige legger ned to atomkraftverk (ett i år og ett til neste år). Og noe lignende kan også skje i Belgia. Den nye kabelen fra Norge til Tyskland kommer på plass i løpet av 2020.

Er alt dette tilfeldigheter? For meg høres det ut som om noen her har bedrevet langtidsplanlegging for å dekke Tysklands behov før økt strøm når atomkraftverkene deres legges ned (og det ville nok ha vært ganske pinlig om de tyske atomkraftverkene hadde blitt erstattet med feks gasskraftverk som ville ha økt de totale CO2-utslippene i Tyskland). Kanskje ikke så rart at det er mye tysk kapital som investeres i norsk vindkraft for tiden når planen er at veldig mye av strømmen herfra skal brukes i Tyskland?

5 Likes

Litt nytt om CO2 fangst som bruker fanget CO2 i drivhus:

“Om alle tomat- og agurkdyrkerne hadde gått over til lukket produksjon, ville det tilsvart hele den norske fossile bilparken”.

4 Likes
2 Likes

Det er slik CO2 fikk oppnavnet “drivhus-gass”. Den ble tradisjonelt benyttet for å øke planteproduksjonen i drivhus. Det var sikkert derfor de valgte å bruke den som skremsel. Selv om den er en minimumsfaktor for plantevekst utenfor drivhus, også. Jo mer CO2, jo grønnere planet.

2 Likes

I Norge brukes det en del CO2 i tomatproduksjon vet jeg i hvert fall. En venn av meg er gartner, nå dyrker han krydderurter. Han sier at gartnerne gjerne dyrker i 6-700 ppm, men at det er en økonomisk grense (kostnad/nytte) fordi det er dyrt å kjøpe CO2. I virkeligheten kunne de dyrket med langt mer i lufta dersom det var billigere. Men “bare” 6-700 ppm gir en fenomenal plantevekst sammenlignet med dagens tilstand 400+ ppm.

I amerikanske ubåter er tillatt grenseverdi for CO2 hele 5000 ppm. Det er mao. noe menneskekroppen kan venne seg til. Realiteten er at jorda og plantene lenge har vært sultefôret på CO2. Nå øker den, og resultatet ser vi i form av en grønnere planet samtidig som folk og barn som Greta Thunberg prøver å innbille oss at det er negativt at isørkener (bedre kjent som isbreer) forsvinner og at skogen kryper høyere til fjells. Mer biomasse = mer liv.

2 Likes

[quote=“SHO, post:3, topic:5318, full:true”]
Det sies her at Norge kan komme til å produsere så mye som 50 TWh med vindkraft (og norsk regulerbar vannkraft kan vel i større eller mindre grad fungere som balansekraft for denne vindkraft).

Er alt dette tilfeldigheter? For meg høres det ut som om noen her har bedrevet langtidsplanlegging for å dekke Tysklands behov før økt strøm når atomkraftverkene deres legges ned (og det ville nok ha vært ganske pinlig om de tyske atomkraftverkene hadde blitt erstattet med feks gasskraftverk som ville ha økt de totale CO2-utslippene i Tyskland). Kanskje ikke så rart at det er mye tysk kapital som investeres i norsk vindkraft for tiden når planen er at veldig mye av strømmen herfra skal brukes i Tyskland?

Jeg tror neppe det er noen direkte kobling TWh nedlagt i Tyskland og TWh vindkraft i Norge, men det dreier seg om å finne investeringsmuligheter for ny vindkraft på den ene siden. F.eks Stadtwerke München som eier Raskiftet vindkraftverk i Norge (Trysil) sier rett ut på sine nettsider at mulighetene er begrenset i Tyskland, og bayerne har vist seg å være særlig skeptiske til vindkraft og nye overføringslinjer i motsetning til i nord, dessuten er vindforholdene dårligere i sør. Solpaneler på hustak o.l har de derimot omfavnet.

Siden vindkrafta er subsidiert i en del år gir dette garantert minimumsavkastning, dette er svært attraktivt også for pensjonsfond som sliter med å få avkastning i et lavrente- eller til og med minusrentemiljø. Pensjonsfond har tradisjonelt også investert mye i kraftselskaper, men mange av disse har slitt de seinere åra og aksjekursene har gått til bunns. Den tyske giganten RWE er et godt eksempel. Vindkrafta kommer som en redningsplanke også for pensjonsfondene.

Den tredje faktoren er å bruke vindkraft som brekkstand for å kutte CO2-utslipp. Igjen med Stadtwerke München som eksempel har de en kombinasjon av ulike typer kraftverk og fjernvarmeanlegg, også kullkraft. Det å bygge vindkraftverk gir karbonkvoter og gjør at de totale CO2-utslippene går ned selv om vindkraftverket ligger i Norge f.eks.

Dette er lignende av hva bilfabrikkene i Europa er i ferd med å gjøre, de er i en lignende situasjon som kraftselskaper. For å tilfredsstille EUs begrensning om et gjennomsnittlig utslipp på 95 g CO2/km må de bygge og selge elbiler for fysisk å makte å komme ned på et slikt lavt nivå. At utslippene fra batteriproduksjon havner i Asia sier de ingenting om riktignok. Klarer de ikke EUs krav venter massive bøter.

Poenget er at hele denne smørja med CO2 gir en massiv feilallokering av penger og ressurser, først i energibransjen og nå også i bilindustrien. Etter min mening er det galskap fra ende til annen…

1 Like

Hvor skal jeg begynne for å lese meg opp på agenda 21/30?

Artikkelen du viser til påstår at; “kvaliteten på plantene vi spiser blir dramatisk redusert når CO₂-utslippet øker”.

Kritt-tiden var som kjent kjempenes tidsalder, og CO2-innholdet i atmosfæren under Kritt-tiden var langt høyere enn i dag. Atmosfæren på den tiden inneholdt fem ganger mer CO2 enn dagens lavnivå, påstår forskere.

Hvis kvaliteten på plantene var dramatisk redusert for 100 millioner år siden, hvorfor i grønneste ble dinosaurene så svære? :thinking:

1 Like

Her fra det lokale rovdyrets egen munn:

Global Research arkivet:
https://www.globalresearch.ca/tag/agenda-2030

3 Likes

Det er nå ingen grenser for hva CO2 skal få skylda for. Når vi vet at det er næringa som avgjør innholdet.
Fotosyntesen gjør det den er ment å gjøre, med de minimumsfaktorer som er. Verden vil bedras.

1 Like

Det er masse der ute - vanskelig å vite hva som bør anbefales. Det er lenge siden jeg startet med det. Var aktiv i MDG den gangen og vi hadde studiesirkler med “Fra Rio til Roa”. Det hørtes jo tilforlaterlig ut, men i dag veit vi jo bedre. Rosa Koire er et forslag. Men tror hver enkelt må finne fram til hva som resonnerer, ut fra hvor man er hen i krattet :slight_smile: Lykke til!

1 Like

Jeg er enig i at dette ikke er noe problem, men at ting vokser for raskt, kan gjøre at vi får et kvalitetsfall.

For å få linolje som herder, så kan ikke lina vokse for fort og ikke for varmt. På 70-tallet ble det importert spansk linolje, som selv med sikkativer herdet dårlig, noe som resulterte i at linoljemaling ble borte inntil det kom svensk/norsk linolje på markedet igjen.

Med mer CO2, så kan vi da forvente oss at lin må dyrkes lengre nord enn før for å få samme effekt, alt annet likt, men det er også mulig at man kan få samme effekt ved bruk av mindre gjødsel.

Eik og Ask blir sterkere jo fortere den vokser, mens norsk gran og furu blir til et uegnet byggematerialet om avstanden mellom årringene blir for stor.

“Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling”. Holder det ikke med likestilling?

2 Likes

Kanskje de tenker koffert- som vi kalte det i min ungdom?

1 Like

loser%20winner

2 Likes

:+1: fri for liker men gir denne for nå til jeg har tillatelse og bruke knappen igjen.

Ny feminisme har ingenting å gjøre med likestilling som den originale versjonen av feminisme. Dette er en “ny og forbedret oppskrift” suppe som er ment å få oss til å stange hodet mot hverandre. Kvinner mot menn, menn mot kvinner. Minner meg om en sang fra en klassiker bare at resultatet er uten samme sjarm som sangen

1 Like

Kanskje de tenker koffert- som vi kalte det i min ungdom?

Jøss, er du såpass oppe i åra…? :grinning:

Er Koffert et gamlis-uttrykk nå? Det må være helt nylig.

1 Like