Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva har Norge i Sudan å gjøre?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/hva-har-norge-i-sudan-a-gjore/

Etter en lang periode med protester og demonstrasjoner er Sudans mangeårige president Omar al-Bashir blitt avsatt av hæren i Sudan. Protestene startet etter en kraftig økning i brødprisen (tredobling), altså ikke helt ulikt det som skjedde i Egypt i 2011. Men den har også rettet seg mot politisk vanstyre og korrupsjon. Sudan mistet 75 prosent…


#2

Dette er helt i tråd med det som ble bestemt på Bilderbergemøte i fjor. Venezuela, Sudan og Iran skal tas ut.

Årets møte skal holdes i Sierra City, da jeg postet det på FB så ble jeg kastet ut av FB umiddelbart. Dette var vist noe som skulle være super hemmelig.

Legg merke til hvordan Sudan, Venezuela og Iran er under angrep fra EMP våpen som tar ut kraftnettet og værvåpen (HAARP/Chamtrail ) som får det ti å flomme over hele Iran.

Kommer Steigan som eneste ekte avis til å tørre å nevne årets møte ?


#3

Å holde seg orientert om hva våre folkevalgte holder på med av kriminalitet både innland og utland fortoner seg mer og mer som en pervers versjon av Alice in wonderland. Kanin hullet synes ingen ende ha og det hele er så surrealististisk sammenlignet med hva massemedia formidler at det hele oppleves surealistisk, uvirkelig, halusinert, eller riv ruskende galematias.


#4

Det er ikke uten grunn at klovneverden er det nye memet.

“Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive. It would be better to live under robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’s cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be satiated; but those who torment us for our own good will torment us without end for they do so with the approval of their own conscience.” ― C. S. Lewis


#5

AHA… slik som denne mer du? :slight_smile: