Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva har nå norske soldater i Niger å gjøre?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/hva-har-na-norske-soldater-i-niger-a-gjore/

I en kort melding fra Statsministerens kontor 9. februar 2018 ble det opplyst at det nå er kommet på plass en avtale om status for de norske styrkene som driver med «kapasitetsbygging» i Niger. Hva dette konkret betyr sier SMK ikke noe om, som vanlig. Men vi vet jo at det betyr opprustning til nok…

1 Like

Norge kriger både her og der i verden. Tenk på hvor mange fiender Norge etter hvert skaffer seg omkring i verden. Og flere av de berørte folkegruppene har allerede representanter boende i Norge i form av migranter og flyktninger. Dette må vel utgjøre en fremtidig sikkerhetsrisiko?

Norske soldater i Afrika = Norsk “demokrati” i praksis . . . . . . . . :confounded:

Skulle ikke ha noe med disse gutta å gjøre? http://www.nigerdeltaavengers.org/
Niger har noen av de mest levedyktige motstands-bevegelser i Afrika, og de vinner. Dette handler om den dyrebare petro-dollaren, og kampen for å opprettholde illusjonen om oljefondet. Tror nå jeg.

1 Like

Erna har da også litt erfaring fra Afrika ettersom hun har vært der før.:grinning:

1 Like