Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er problemet med solkraft?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/hva-er-problemet-med-solkraft/

Av Jan Herdal. På papiret har Tyskland installert vel 53 gigawatt solkraft. Et enormt tall. Landets effektbehov pendler stort sett mellom 50 og 75 GW. Om de var like effektive som moderne gasskraftverk, ville solkraftverkene ha dekket over halvparten av Tysklands kraftbehov. De greier under 9 prosent. Gass- og kullkraftverk kan levere 80 prosent av…

3 Likes

Hadde man funnet “den hellige Gral” (eller èn av dem) når det gjelder energi, altså hvordan man omdanner vann billig til hydrogen og oksygen, da ville satsing på solenergi hatt et fornuftens skjær over seg også i et nordlig beliggende land som Tyskland. Da ville man kunne lagre solenergien til de tidspunktene man trenger den, akkurat som når man brenner ei vedskie som også er solkraft gjennom fotosyntesen. Da ville man kunne bruke hydrogenet direkte, eller omdanne til ammoniakk og metanol med ulike bruksområder (gjødsel, drivstoff, kraftproduksjon, varmeproduksjon).

Stikkord er lagring og sesonglagring. Batterier vil aldri kunne tilby det, kun i kortere perioder og med begrenset lagringsplass. Men slik er det ikke. Det blir for dyrt til å opprettholde den levestandarden vi har vendt oss til. Når Yara f.eks hevder
at kostnadene ved ammoniakkproduksjon blir 2-4 ganger så høye med presumtivt billig strøm (som den norske) kan vi bare tenke oss hva kostnaden blir med dyr strøm som solkraft.

Berlin er langt nord i Tyskland og har langt fra de beste solforholdene i landet som er i sør. Å legge en slik solpark dit er rein skjær dårskap og sløsing med midler. Som en ser finnes det områder i Tyskland med langt bedre solinnstråling.

einstrahlungskarte_dwd

+1
Sekunda jojostrøm. Bare problemer med slik strøm. Når det ikke er sol og når det er mye sol. Kommer det noen skyer blir det også problemer. Skitt på ruta er også et problem. Resirkulering av dette spesialavfallet er også et problem. Strømprisen er også et kjempeproblem for den fyker 4% opp pr 1% innfasing. Tyskland og Danmark har mest sol og vind og har de høyeste strømprisene. For strømnettet er slik strøm meget vanskelig å håndtere. Då hvem tjener på dette? Det er vel nesten bare Kina som leverandør og mottaker av industri lagt ned i eller ikke lagt til Europa/USA.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.