Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er Italexit?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/hva-er-italexit/

Den italienske parlamentarikeren Gianluigi Paragone ble nylig ekspludert fra Femstjernersbevegelsen, og han har svart med å danne et nytt parti, Italexit. Dette partiet vil prøve å ta opp i seg og vokse på den økende skepsisen mot EU i Italia. Denne skepsisen fikk en kraftig økning da italienere opplevde at EU sviktet dem under koronakrisa.…

3 Likes

Et bra program for alle land… For Italiens del så er «Ut av EU, ut av euroens fengselsbur» et må. Men rent praktiskt gjennomføre det i et av Europas mest korrupte land er nok ikke lett. Representativ demokrati burde ha en innslag av direkte demokrati. En til programpunkt.

“Regulering av migrasjonsstrømmer er fullstendig nødvendig for å beskytte den sosiale samholdet i landet.” :clap:

2 Likes

De har ganska rätt i en hel del, monetär suveränitet är den viktigaste grunden för nationell suveränitet. Utan nationell suveränitet ingen möjlighet till meningsfull demokrati. Kan man inte bestämma över landets ekonomiska politik vad är då meningen med demokrati?

St. Louis Federal Reserve (2011)
“As the sole manufacturer of dollars, whose debt is denominated in dollars, the U.S. government can never become insolvent, i.e., unable to pay its bills. In this sense, the government is not dependent on credit markets to remain operational. Moreover, there will always be a market for U.S. government debt at home because the U.S. government has the only means of creating risk-free dollar-denominated assets (by virtue of never facing insolvency and paying interest rates over the inflation rate,”

Vilket förstås inte sidsteppar ett lands faktiska produktionsförmåga som genererar dess välstånd.

Klart att ett land ska ha kontroll över sina gränser och immigration. Visst beter sig nord/väst uselt mot fattiga länder i syd. Men jag skulle nog säga att det onämnbara är en större anledning till den ökande folkvandringen som flyktingströmmar. Jordens befolkning har ökat från 2,5 miljarder 1950 till nästan 8 miljarder nu. Det är oerhört extremt hur man än jämför. Detta möjliggjordes av naturvetenskapliga framsteg. Inte minst då den sk gröna revolutionen som med artificiella medel mångfaldigat avkastningen på olika sädesslag. Utan föda kan befolkningen inte växa.


Nu är det så att befolkningstillväxten i procent sjunkit, men de nominella talen fortsätter att växa. Antalet miljoner i tillväxt per år ökar.

Irlands befolkning var på 2:a halvan av 1700-talet 2,5-3 miljoner, när potatispesten slog till ca 1860 var de 9 miljoner. Potatisen möjliggjorde denna enorma befolkningstillväxt.

2 Likes

Det var många under debatten om ja till EU eller inte argumenterte med att makten kom för långt ifrån folket i EU. Det är en poeng absolutt som går igen i hele globaliserings ideologien. Geografiske grenser är ett måste om man skall ha ett sammanhold och gemenskap i ett land. Programmet är bra men igen jag saknar punkten om mer direkt demokrati. Ett måste för att ändra dagens system tror jag. Representativ demokrati idag är inte mycket folkviljan och i ett land som Italien så blir det exstra svårt och genomföra nödvändiga förändringar.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.