Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er en mann? Hva er en kvinne?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/hva-er-en-mann-hva-er-en-kvinne/

Av Graham Healey. For meg så er det påfallende at det gjøres ingen forsøk på å definere hva man mener at en kvinne eller mann er for noe, annet enn at det ikke er penis eller vagina som skal være en del av definisjonen. Hvordan definerer man “mann” og “kvinne” uten å referere til kjønnsorganene?…

3 Likes

Jeg skal ikke påstå at det er den eneste grunnen til at (diagnostisering) av kjønnsidentitetsforstyrrelser har eksplodert de siste par tiårene, men om man bare klarer å se såvidt forbi de “politisk korrekte” tabuene som har blitt drevet igjennom av mer eller mindre høyrøstede og aggressive aktivister med manglende evne og/eller vilje til selvrefleksjon og innsikt, så bør det ikke være vanskelig å se at det finnes et høyst sannsynlig årsaksforhold her: Det eneste barn som har vokst opp fra og med omkring 1970 har hatt å basere en i realiteten umulig “politisk korrekt” forestilling om eget kjønn på, det er nettopp de rent fysiske, ytre forskjellene. Før kunne også utpreget “feminine” menn bygge opp om sin egen kjønnsidentitet gjennom yrke og rollen som far og mann mer generelt gjennom ytre tegn som klær, frisyre osv. Det samme gjaldt tilsvarende for kvinner. De fleste har vel på tross av det offisielle synet propagandert gjennom medier, skole, og alle mulige andre sammenhenger, likevel i stor grad bygget sin kjønnsidentitet på mye samme måten som før. Men desto mer bokstavelig et barn tar den offentlige forestillingen om full “likestilling” desto større fare for at de ender opp i full forvirring. Derfor er det jo også at det er helt uforholdsmessig mange “langs autismespekteret” som tror at det å “skifte kjønn” kan være en “løsning”: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6401947/How-NHS-childrens-transgender-clinic-buried-fact-372-1-069-patients-autistic De har det med å ta ting vel bokstavelig. Men tilsvarende gjelder jo også mange andre barn i den alderen kjønnsidentiteten i hovedsak formes.

3 Likes

Pushet for å få ungene i barnehage, så tidlig som mulig, gjør ikke saken bedre.
Det er konsensus om at de første tre årene er avgjørende for en trygg identitetsutvikling. Og det skjer best med få personer og stabile omgivelser. Når barna blir frarøvet dette, i store deler av sin tilværelse, vil det åpne for uskkerhet - og identietessøken. Mesteparten av kommersen baserer seg på det.

3 Likes

Du er jaggu heldig! De aller fleste, som betyr med veldig få unntak, som jeg har møtt har vært arrogante, forfengelig, selvsentrert og alt annet enn inkluderende.
Din artikkel er forvirrende for meg. Hva er en mann og hva er en kvinne spør du som er mann?
Du har blitt fanget i nettet til neo feminismen da og pride bevegelsen. Begge er en fare for barnas utvikling men også for samfunnet generelt.
Uansett hvor balansert og fredelig en mann er vil han alltid ta på seg beskytterrollen. Enhver mann som ser sin familie bli angrepet på et eller annet vis vil instinktivt tre et skritt frem for å verne om sine kjære. Han kan kanskje riste av seg å få et slag i trynet men ikke tale om at han vil sine kvinne eller barn bli klasket til, uansett form. Han føler et naturlig ansvar for å beskytte, som inkluderer å forsørge sine kjære.
En kvinne vil alltid ta på seg rollen som omsorgsgiver for sine kjære. Jeg sier kvinne, som ekskluderer neofeminister. De vil sitte i førersete uansett vilket aspekt av livet det er snakk om.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.