Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er det NRK driver med?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/hva-er-det-nrk-driver-med/

Av Einar Jacobsen.Det er noe virkelig nedslående over NRKs nyhetsdekning for tiden. Siden Donald Trump ble valgt som amerikansk president daglige oppdateringer om Trump blitt et fast innslag. Det er tilsynelatende ingen grenser for hva slags uvesentligheter og sladder NRK mener skal oppta sendeflata. Umiddelbart etter 2016-valget hadde det demokratiske partiet (DNC) konstruert en latterlig…

6 Likes

Det er en avledningsmanøver… Det at det frembringer negative reaksjoner mot Trump og indignasjon på vegne av ham er like uvesentlig da det ligger utenfor hva vi kan påvirke. Selv 2308 millioner til Clinton fra div regjeringer hadde null effekt

Man skulle tro at det var NRKs oppgave å gi norske seere en dypere forståelse av hva som skjer i verden, i dette tilfelle hos «vår nærmeste allierte». Istedenfor ser det ut til at NRK ser det som sin plikt å gjengi verden slik Demokratene (les CIA) ser den, gjort så lettfattelig at selv et barn kan forstå det; Trump er slem og dum og skurkaktig, Obama, Clinton og Biden er snille og sympatiske, med hjerte på rett plass, og kjemper for fred og likestilling og kjærlighet og sånt.

Slik hjernevaskes det norske publikum til å bli minst like uvitende som Demokratiske velgere, som tror at Biden er en slags supermann som skal redde dem ut av den økonomiske apokalypsen som «ble skapt av Trump».

Verden vil bedras, og NRK gjør det lett for folk å bli bedratt.

5 Likes

Det er ikke tvil om at også norske journalister fortjener straff, fordi når man lyver fra en autoritetsposisjon, så lager man livet problematisk til de som vet og forteller sannheten.

Som samfunn kan vi nok ikke straffe alle som gjør slikt, men siden journalistene er skyldige, så kan vi gjøre dem til syndebukker, slik at resten kan tilgis fordi de var journalistenes ofre.
be tolerant

4 Likes

I den grad lyvingen kan regnes som deltakelse i krigsforbrytelser, så både kan og skal de straffes etter bestemmelsene i internasjonal lov.
Kan lyvingen regnes som deltakelse i landsforræderi, så både kan og skal de straffes etter grunnlovens bestemmelser.
Brudd på de lovene som er nevnt ovenfor har ingen foreldelsesfrister, det vil si at de involverte kan straffes om 50 år. Mye vil ha forandret seg i løpet av en slik tidshorisont, sannsynligvis i løpet av en mye kortere tidshorisont.

4 Likes

NRK er statskanalen, så det er enda mer betimelig å spørre spørsmålet “hva er det Norge driver med?”.

4 Likes

NRK gjengir trofast mot USA det amerikanske utenriksdepartementets versjon av USAs kriger. Som når den norske befolkningen skulle forberedes og dermed akseptere krigen mot Libya og norsk deltakelse i den, rapporteringen under krigen, og underrapportere om om det libyske folks lidelser etter krigen.

Likeledes etter USAs ønske gjengir NRK USAs fiendebilde av Russland, for å rettferdiggjøre at halvparten av det amerikanske statbudsjettet brukes til forsvars (angreps) budsjettet, Norges kjøp av angrepsflyet F-35, fly USA vil bruke til angrep på Russland til Norges (enorme) kostnad, og brudd med basepolitikken av AP og høyreregjeringer med enorm forhåndslagring av amerikansk militærmateriell og baser på norsk jord.

De aller fleste over 70 her har sett Dagsrevyen fra begynnelsen av sekstitallet, og når de ikke så/ser på tv hører de på nyhetene på radio NRK P1 hver hele time. For dem er nyheter og NRK ensbetydende. At NRK er statseid gir nyhetsredaksjonene alibi, for når NRK er statseid, så må jo NRK være en nøytral nyhetsformidler?

Det er NRK langtifra, deres nyhetsbilde passer storkapitalen som har hatt sine agenter i NRK lenge, siden NRK har flest seere. For den nyhetsformidleren som når flest folk over lengst tid med mest informasjon vinner.

4 Likes

Alle former for deltakelse i folkemord er straffbart, så når merdia mister definisjonsmakten, så kan man uten å bedrive ordkløveri i den grad merdia gjør for stemple og få straffet ideologiske motstandere som hatere, få de stemplet som medvirkere til folkemord. Ikke har medvirkning til folkemord noen foreldrelsesfrist heller, så de kan i tilfelle hentes ut fra gamlehjemmet når den tid kommer.

1 Like

Flott oppsummering og betimelig avsløring.

På tross av den utilslørte propagandaen, er det verste med dette allikevel hvordan den norske folkesjela blir fullstendig avslørt. Den har absolutt ingenting å komme med selv, men må få alt utenfra. En slags valp som bare vil gjøre flokklederen til lags uansett. Alle har vokst opp på amerikanske filmer og vil aller helst være amerikaner, og hvis ikke, ihvertfall gjøre de til lags. Det er på det nivået det er. Fullstendig banalt. Det skjer hele tiden og vi så det igjen med George Floyd-demostrasjonene nå. Folk gikk mann av huse og brøt smittevernregler for å demonstrere mot hvordan amerikansk politi oppfører seg i USA.

Nissete er vel kanskje egentlig ordet.

1 Like

Allerede 3. januar 2020 la NRK ut en dokumentarfilmen “Midtøstens Militære Mesterhjerne” under overskriften “Han ble kalt Midtøstens Darth Vader” i en åpenbart og kynisk innsats for å påvirke publikums oppfatning av Qasem Soleimani. (Dagbladet fulgte dagen etter med overskriften “Irans dummenste mann”. )

Den 2. januar hadde de færreste av oss i Norge engang hørt om Soleimani. Én dag etter var vi langt på vei inndoktrinerte til å hate ham. Det norske propagandaapparatet imponerer!

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.