Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er det Faktisk.no holder på med?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/hva-er-det-faktisk-no-holder-pa-med/

Av Pål Steigan. Institusjonen Faktisk.no, som nylig har gått i kompaniskap med Facebook om å drive det de kaller faktasjekking, men som svært ofte vil ha karakter av sensur sendte en epost til steigan.no. Brevet var undetegnet av den tidligere journalisten, nå nettkontrolløren Tore Bergsaker. Han ba meg om en kommentar til en artikkel vi…


#2

De har satt en terrier på deg! De vil ha deg vekk. Det er usmakelig.


#3

Jeg har lett etter artikkelen om eu`s “grensehær” eller “uropolitihær” og treningssenteret, hvis jeg husker riktig. Jeg finner den ikke så da lurer jeg på om det er en av de du har slettet?


#4

Jakten på steigan er i gang. Vanligvis rettes en pølsefinger, navn eller tallfeil opp med en trykket korreksjon i papirpressen. På nettet kan dette fixes med en oppdatering eller korreksjon på de fleste webplattformer. Faktisk.no vet at dette har blitt gjort, alikevel forsøker de seg på flisespikkeri. Når det kommer til ren historieforfalskning bør faktisk.no gå sine eiere i sømmene. En artikkel i Schibstedeide e24 med en såkalt “oljegrynder” - ble vedkommende kreditert med å være den som starta Det Norske Oljeselskap (DNO). Selskapet blei starta av den norske stat i 1971 for utvinning av olje i midtøsten og nordsjøen. Den omtalte oljegrynderen var da bare 17 år. Det denne grynderen var med på å etablere var bambusselskapet Det Norske, som fikk lov til å bruke navnet Det Norske Oljeselskap etter at DNO skilte ut den norske delen og skifta navn til DNO international i 2006/07. DNO hadde fortsatt eierandel i “Det Norske” som hadde en resultatgrad på minus 1200% før selskapet kokte bort i kålen til Kjell Inge Røkke. Artikkelen ble endra umiddelbart etter at jeg gjorde e24 oppmerksom på fadesen. Skal dere ha flere historieforfalskninger signert deres eiere, faktisk. no - er det bare å ta kontakt.


#5

Nå er det vel faktisk ingen som tar dem alvorlig. Kjempereklame, spør du meg.


#7

schnøggersburg het visstnok denne treningseiren


#8

Den kommunismen du snakker om, er det som de som tror de er kommunister ser på som kapitalisme.
Vi står alle for nær elefanten.