Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er årsakene til fallende økonomisk vekst?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/hva-er-arsakene-til-fallende-okonomisk-vekst/

Av Tollef Hovig. Dersom vi ser på den samlede situasjonen i verden, får vi fram grafen under. Den viser at veksten er avtagende, noe også økningen i befolkningen er. Men å se verden samlet gir lite informasjon, fordi store grupper land er i helt forskjellige faser av industrialisering.  Jeg skal konsentrere meg om gruppen av…

1 Like

Jeg savner betydningen av oljepriser (energipriser) i vurderingen av den økonomiske vekst.

I perioden 2011-2014 var feks oljeprisen veldig høy (110 dollar) og man opplevde stagnasjon i verdens realøkonomi. Når oljeprisen deretter fallt, fikk man økt økonomisk vekst bla i EU.

Jeg savner også betydningen av den stadig større oljeimporten til USA utover på 1960-tallet og deretter. Jeg mener dette representerer en form for globalisering av oljeindustrien hvor oljeprofitter måtte resirkuleres tilbake til bla USA (som gjeld) for å opprettholde økonomisk balanse i verdensøkonomien. Det høye rentenivået på 1980-tallet kan feks tolkes som å være utslag av en kamp mellom USA og Saudi Arabia i en situasjon hvor Saudi Arabia kontrollerte verdens oljepris mens USA kontrollerte verdens rentenivå. Ved å øke rentenivået kraftig klarte USA å skape krise i mange fattige oljeimporterende land som et mottiltak mot Saudi Arabias høye oljepris. Til slutt underkastet Saudi Arabia seg og satt ned oljeprisen. Mens u-landene ble sittende fast i stor gjeld.

Når det gjelder vurdering av finanskrisen tror jeg at man er nødt til å betrakte dette som å være en globalisert krise hvor man i betraktningen også må ta med de store investeringene som foregikk i Kina (og fallet i disse investeringer) før krisen brøt løs for fullt.

Den økonomiske vekst i Kina i perioden 2011-2014 var veldig høye til tross for høy oljepris. Det skjedde veldig mange investeringer i denne perioden i KIna som egentlig var lite lønnsomme, men som likevel ble utført for å stimulere både kinesisk økonomi og verdensøkonomien. (Og den høye oljeprisen førte til store investeringer og også overinvesteringer i mange ulike former for energitiltak rundt onkring i verden, man kan gjerne si at man med dette fikk til en gjeninnheting av olje/energibransjen etter finanskrisen).

1 Like

Hvordan det er mulig å diskutere “fallende økonomisk vekst” uten å snakke om den feite rosa elefanten midt i rommet synes jeg er et kreativt hallingkast. The system isn’t broken - it’s rigged!

Interessant statistikk du har hentet ut Tollef. Jeg savner imidlertid vekstrate per innbygger.

Befolkningsvekst er en av de sterkeste forklaringsvariabler til langsiktig økonomisk vekst i et land.

Den nedgangen vi har sett i økonomisk vekstrate skyldes i stor grad nedgangen i befolkningsveksten.
Jan

Hei, fortjeneste på oljeprisen hører nettopp til den type fortjeneste som ikke skaper økonomisk vekst dersom man ser på totalen. For det enkelte land, vil det kunne fortone seg annerledes. Men det er i prinsippet sånn at den enes brød er den andres død, dvs. gevinst hos en part vil være tilsvarende tap hos en annen part. Fortjenesten med olje som skapte økonomisk vekst ble tatt ut da oljen erstattet andre energikilder og skapte samme energimengde med færre timeverk enn tidligere.

Hvordan det er mulig å diskutere “fallende økonomisk vekst” uten å snakke om den feite rosa elefanten midt i rommet synes jeg er et kreativt hallingkast. The system isn’t broken - it’s rigged!

Mitt poeng er at kapitalisme som samfunnsorganisasjon er i ferd med å snu seg til sin motsetning

Hei igjen, hyggelig at du likte innlegget. Hvis du ser nøye på den første grafen i artikkelen min, ser du en rødstiplet linje som viser raten for vekst i befolkningen. Du har rett i at den også er avtagende, men ikke i samme hastighet som den økonomiske vekstraten avtar. Avtagende befolkningsvekst er en av flere faktorer som inntreffer når industrialiseringen i et samfunn er ved sin avslutning. Problemstillingen med pr capita framstillingen er dessuten at den deles på hele befolkningen og ikke kun på den yrkesaktive befolkningen. Hvis du ser min artikkel om eldrebølgen vil du se at endringene i den yrkesaktive befolkningen er langt lavere enn variasjonene i den totale befolkningen. Slik er det også i de øvrige høyinntektslandene så vidt jeg har undersøkt. Importert arbeidskraft spiller en rolle her.

Det ser ut som fertiliteten går ned og at folk får stadig færre barn enn tidligere nesten overalt. Selv India og Kina har relativt lave fødselsrater nå: