Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er årsaken til bondeprotestene i Nederland?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/hva-er-arsaken-til-bondeprotestene-i-nederland/

Nederlandske bønder gjør opprør mot den landbruks- og miljøpolitikken landets regjering fører. En organisasjon som kaller seg Farmers Defence Force organiserte først store demonstrasjoner 1. oktober 2019 og fulgte så opp med enda større demonstrasjoner 16. oktober. Farmers are back for another big protest in the Netherlands. Thousands of tractors are driving on the highways…

3 Likes

En regjering som representerer folket vil sette folket først foran globale nitrogen-mål. Den viktigste prioriteringen må være at befolkningen får vann og mat, og selvforsyning av og vann og mat burde derfor være det fremste av en regjerings oppgaver. Det kan synes som at globalistene i regjeringen i Nederland som her i Norge mener at maten kan importeres, og her i Norge går regjeringen imot beredskapslagere for korn for eksempel.

Blir det matmangel i verden vil en matforsyning basert på import bli meget dyr på mange måter. En del av oljefondet skulle ha blitt brukt på å sikre selvforsyning av mat så langt det er mulig. Skal et parti få min stemme må dette stå på programmet.

2 Likes