Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er agendaen til "klimaopprøret"?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/hva-er-agendaen-til-klimaopproret/

Noen grupper «klimaopprørere» vil at det skal erklæres «unntakstilstand mot klimakrisa». Men hva vil de? Den kapitalistiske rovdriften på mennesker og natur har skapt kriser som truer grunnlaget for menneskelig sivilisasjon. Dette har vi brukt mye plass og kilder på å dokumentere her på steigan.no. Når vi likevel kan styre vår begeistring for en del…


#2

Som ett exempel på fördummningen, dvs att tro ska ersätta vetande, kan vi ta ett inslag i svenska Rapport för ett par dagar sedan. En debattör från Sverigedemokraterna hade dagen innan hävdat att den globala medeltemperaturen inte hade ändrats på 18 år. Detta fick han dagen efter på fa-an för av Rapport. Han försvarade sig då med att han fått uppgifterna av en “norsk professor i fysik som fått Nobelpriset” .

SVT kontade då med en finsk meteorologiprofessor i Lund som hävdade att Sverigedemokraten hade fel. Ord stod emot ord: det blev nu en fråga om man ska mer tro på en finsk professor än en norsk. Det naturliga hade ju varit att SVT visat temperatukurvan för den globala temperaturen. Den visar i stort sett oförändrade temperaturer de senaste 20 åren. 2016 var ovanligt varmt, men det berodde på en lite varmare El Nino än vanligt det året. Sedan dess har den globala temperaturen sjunkit.

En av de frågor som vetenskapsmännen söker komma underfund med är hur intensiteterna av de återkommande episoderna med El Nino påverkas av förändringar i atmosfären i övrigt.


#3

En annan vetenskaplig fråga som berör oss nordbor är uppvärmningen i polartrakterna, den är ju större än på resten av jorden. Man bör dock känna till att meknismerna för uppvärmning delvis inte är desamma på höga som låga latituder. Vintertid har vi ofta “inversioner”, dvs kallast vid marken och sedan varmare några hundra meter upp.

Dessa grunda skikt av kall luft närmast marken vintertid försvinner lätt, inte i första hand pga instrålning eller transport av varmare luft söderifrån, utan att det börjar blåsa en aning. Det heter att “vinden river upp inversionen”. Det är alltså relativt lätt att på nordliga latituder få kraftiga temperaturökningar närmast marken. Högre upp i atmosfären är det lika “svårt” som på andra latituder.

Sedan är det en vetenskaplig fråga varför vinden har ökat en aning. Vetenskap är inte lätt, i synnerhet inte när den ska bedrivas under tidspress, mediahets och politiska påtryckningar.


#4

Denne artikkelen tar for seg en av de desidert viktigste utfordringene vi som menneskehet står overfor. Det handler om de generasjoner som kommer etter oss, og hva de vil bli møtt med.

  • Å ‘sette bjelle på katta’ vil være fundamentalt for denne debatten og for å finne mulige løsninger.
    I denne konteksten er det innlysende at religion ikke har noe mandat!

#5

Mainstream media kommer jevnlig med oppslag om klima dommedagsprofetier. Det mangler ikke på kritiske kommentarer fra vanlige folk i kommentarfeltene. Spørsmålet mitt er, hvorfor er det så stor forskjell på det “vanlige” folk mener og det politisk elite / lederskikt i samfunnet mener om denne saken?

Uten å grave for dypt så er min teori at konsensus er blitt så sterkt at det nesten er umulig for enhver som tilhører politisk elite/lederskikt å bevege seg utenfor det som er den etablerte meningskorridoren. Den som måtte finne på å gjøre det, utsetter seg for risiko og risikerer å bli utstøtt fra sosiale sirkler, samt å bli skadelidende karrieremessig. Hvem vil vel det? Da er det tryggere å holde seg i meningskorridoren. Dette er en farlig utvikling, fordi det ikke finnes noen grenser for hvor langt dette miljøkonsensuset vil føre oss med stadige nye forslag om ekstreme tiltak. Det kan i sin ytterste konsekvens lede oss til diktatur som artikkelen er inne på.

“Vanlige” folk, de som ikke tilhører noen politisk elite eller lederskikt, kan imidlertid mene hva de vil. Hva har vel de å tape?


#6

Ikke undervurder Greta Thunberg. Hun setter faktisk søkelys på de ultrafå ultrarike som ofrer kloden for sine kortsiktige profittinteresser. Men om bevegelsen som springer ut av dette, forstår dette budskapet, er en annen sak. Her er det kanskje snakk om “repressiv toleranse”.


#7

Det forskere og media ikke forteller oss er at 50% av alle vitenskapelige studier er feil! Man må gjerne lytte til forskere, men ta det som skrives med en klype salt, og bruk sunn fornuft!

Dr. Peter Ridd is the former Professor of Physics at James Cook University in Queensland, Australia – and was fired after a battle with the university authorities after a controversy involving his research into the “Great Barrier Reef.”


#8

Det er ikke grunn til å tvile på klimaendringene er menneskeskapte slik enkelte gjør her. Det er helt overveldende dokumentasjon på dette.
Når det er flere «vanlige folk» som tviler på dette så skyldes det at de er mindre uopplyst.
Men løsningen på dette synes utenkelig.Forbruk av karbon er så å si umulig å stanse på mange årtier. Da vil det være for sent å gjøre noe.


#9

Du blir stadig yngre, du Pål - uten å glemme hva du har lært.

Jeg tror egentlig ikke at vi trenger å gjøre så mye, bare sørge for at folk skjønner hvordan økonomien fungerer, og da nytter det ikke med Marx - for selv om det er mulig å analysere samfunnet etter hans prinsipper, er det jo ikke sikkert at det er de andre som har falsk bevissthet. Vi kjenner oss rett og slett ikke igjen.

Jeg har kommet til at det er bare noe de vil ha oss til å tro. Jeg holder meg til Occam’s razor og den forteller meg at det bare er å sette seg inn i hvordan penger fungerer, så tipper jeg alle forstår at dette kan løses, temmelig enkelt. Men regn med at vi kommer til å bli bomba.

I feel you - som mine amerkanske hip-hop-venner sier. Hva mente de egentlig da de sang denne?


#10

Det er hva vi får høre hele tiden, men som oftest når de beløyede spytter ut dette memet om “helt overveldende dokumentasjon”, så er det ikke godt dokumentert. Om noe er godt dokumentert, så behøver man ikke spre memer om hvor godt dokumentert noe er.

Jo mindre folk vet, jo sikrere er de, og ingen er sikrere enn de som kun kan memet om at noe er “helt overveldende dokumentert”


#11

Hvis du ikke ser hva som er i ferd med å skje og kan forstå hva som blir lagt fram av bevis på at klimaendringene er reelle mangler man etter min mening dømmekraft selv om noen ganske få av disse er presumptivt «intelligente» gjennom at de er professorer. Det gjentas stadig usannheter fra de såkalte «klimarealistene» at klimaet ikke er blitt varmere de siste 20 åra- noe som i hverfall ikke stemmer.


#12

Man behöver inte vara någon Einstein eller ens meteorolog för att ställa den enkla frågan “varför”. På norska meteorologiska institutetes hemsida finns bla. en sida med historiskt klimat https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar Den visar, som också sägs i förklaringen, att temperaturökningen i Norge startade först 1985. Detsamma gäller ökningen i nederbörd (eller kanske är 1980 mer riktigt).

Men den globala uppvärmningen pga industrialiseringen har ju pågått i minst 150 år!

Vi hade en liten “svacka” i den globala temperaturutvecklingen 1940-1975, dvs i cirka 35 år. Varför? När sedan den globala ökningen sköt fart 1975 tog det tio år innan det började märkas i Norge. Varför? Ni röstade 1972 nej till EU, men inte att ställa er utanför atmosfärens allmänna cirkulation (skämt!).

I den svenska debatten heter det att det kommer att bli blåsigare och våtare - modellerna visar det. OK. Men under de sista 100 åren har det inte blivit blåsigare i Sverige och knappast våtare heller https://www.lindelof.nu/klimatets-utveckling-se-sjalva/ Varför?

Min slutsats är inte att vi inte riskerar klimatförändringarna, men att de tar längre tid än den nuvarande paniken avspeglar. Vem tjänar på paniken?


#13

Minst 50% av alle vitenskapelige studier er feil, så den overveldende dokumentasjon finnes kun i ditt hode!

Har du hørt om science`s replication crisis, hvis ikke er det du som er den uopplyste idioten her!

Hvis du ønsker mere kunnskap, se videoen i mitt forrige innlegg.


#14

Hva mener du med forbruk av karbon? Karbon kan ikke forbrukes, den kan bare endre forbindelse.


#15

Som bonde ønsker jeg den velkommen - og det tror jeg faktisk isbjørner gjør også. De lever ikke av is.

Men som Jon Snow - så vet jeg ikke så mye. Sannsynligvis enda mindre enn jeg trodde.


#16

Hvorfor skal du vri på det her: kull og olje er stoffer hvor karbon er det dominerende materiale, og det er når dette brennes at det dannes karbondioksid + vanndamp + energi. Vi snakker om energiforbruk selv om vi lærte i fysikken på folkeskolen at energi ikke kan bli borte men kun kan gå over i andre energiformer.


#17

Fokuset på “menneskeskapte klimaendringer” gjør at vi ikke lenger fokuserer på miljøforrurensninger og miljøgifter. I motsettning til menneskeskapte klimaendringer, som ingen eier. Så kan miljøforgiftninger og forrurensninger spores tilbake til industrien og dens eiere. Forskjellen er også at vi alle blir holdt ansvarlige for klimaendringene igjen i motsettning til miljøforrurensninger og miljøforgiftning som er industrieirenes ansvar.

Så selv om det skjer en “menneskeskapt klimaendring” så er målet med hele denne latterlige kampanjen å dreie fokuset vekk fra industrieierenes ansvar og over på oss alle.


#18

Helt enig, de virkelig store truslene mot menneskeheten nedtones, som f.eks atomkrig, overbefolkning osv.

Kampanjen ledes av de rikeste kapitalistene på jorda, og målet til disse blodiglene er å suge penger fra hvert eneste menneske på jorda, dvs en evig pengestrøm, fra oss til dem!


#19

Akkurat - heller ikke den blir borte. En varmere klode, vil kreve mere planter for å regulere klimaet, og de trenger mere karbon, for å produsere mere grønt - spør en hver gartner.

veldig godt poeng. På tide å med et gjensyn med adam curtis - all watched over by macines of loving grace?


#20

Her er forklaringen på hvorfor oppvarmingen i Arktis er større enn ellers i verden: